Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! СУПЕР-ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ! Покупцям, які придбають до 01.02.2019 року інформаційну систему «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», на акційних умовах пропонується оновлення баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та/або "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

 

Приклад макету "Бюлетень нормативних документів «ЛЕОНОРМ-БУД» за 1 квартал 2013 р."

 

Будівельні нормативні документи,
що втратили чинність в Україні (БіС 01-2013)

Позначення документа

Назва

Дата скасування

Зміни

Документи, що замінюють

1

РСТ УССР 1584-86

Пам'ятники намогильнi з природного каменю. Загальнi технiчнi умови

2013-12-01

1-8-91

ДСТУ Б В.2.2-35:2013

2

РСТ УССР 1623-74

Огорожi могильнi. Загальнi технiчнi умови

2013-12-01

1-4-80;
2-7-84;
3-4-88;
4-6-89;
5-4-90;

Поправка 8,9-92

ДСТУ-Н Б В.2.2-36:2013

3

РСТ УССР 1973-86

Пам'ятники намогильнi залiзобетоннi. Загальнi технiчнi умови

2013-12-01

1-1-89;
Поправка 8,9-92

ДСТУ Б В.2.2-35:2013

4

ДБН Б.2.4-2-94

Планування i забудова сiльських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження мiстобудiвної документацiї для сiльських поселень

2009-09-01*

1-4-2005БiС

ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 - в частинi роздiлу 'Проект детального планування сiльського поселення або його частини';
ДБН Б.1.1-9-2009

5

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009

Споруди транспорту. Настанова з оцiнювання i прогнозування технiчного стану автодорожнiх мостiв

2013-12-01

 

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012

6

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

2013-09-01

Доповнення 2-95БУ (УКР);
2-1-2000БiС (УКР);
ЗМН 1 (УКР)

ДБН В.2.5-67:2013 - кроме раздела 5 и приложения 22

7

СНиП 3.05.04-85

Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

2013-10-01

1-8-90БСТ

ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012

8

СНиП 3.05.03-85

Тепловые сети

2013-10-01

 

ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012

___________________________________

* Скасування ДБН Б.2.4-2-94 наказом № 509 вiд 04.10.2012 є помилкою, адже цi Норми повністю втратили чиннiсть ще з 01.09.2009 з введенням в дiю ДБН Б.1.1-9-2009


 

 

Будівельні нормативні документи,
яким надано чинності в Україні (БіС
01- 2013)

Позначення документа

Назва

Замінює документи

Дата надання чинності

1.  

ДСТУ-ЗТ Б А.2.2-9:2011

Генеральний проектувальник. Основнi положення

 

 

2.  

ДСТУ Б В.2.2-35:2013

Намогильнi споруди та склепи. Загальнi технiчнi умови

РСТ УССР 1584-86;
РСТ УССР 1973-86

2013-12-01

3.  

ДСТУ Б EN 295-1:2012

Труби керамiчнi глазурованi i фiтинги та з'єднувачi трубопровiднi для дренажних та каналiзацiйних систем. Частина 1. Вимоги (EN 295-1:1991+A3:1999, IDT)

 

2013-10-01

4.  

ДСТУ Б EN 295-2:2012

Труби керамiчнi глазурованi i фiтинги та з'єднувачi трубопровiднi для дренажних та каналiзацiйних систем. Частина 2. Контроль якостi та вiдбiр проб (EN 295-2:1991+A1:1999, IDT)

 

2013-10-01

5.  

ДСТУ Б EN 295-3:2012

Труби керамiчнi глазурованi i фiтинги та з'єднувачi трубопровiднi для дренажних та каналiзацiйних систем. Частина 3. Методи випробувань (EN 295-3:2012, IDT)

 

2013-10-01

6.  

ДСТУ Б EN 295-4:2012

Труби керамiчнi глазурованi i фiтинги та з'єднувачi трубопровiднi для дренажних та каналiзацiйних систем. Частина 4. Вимоги до спецiальних фiтингiв, перехiдних пристроїв i взаємозамiнної арматури (EN 295-4:1995, IDT)

 

2013-10-01

7.  

ДСТУ Б EN 295-5:2012

Труби керамiчнi глазурованi i фiтинги та з'єднувачi трубопровiднi для дренажних та каналiзацiйних систем. Частина 5. Вимоги до перфорованих керамiчних труб i фiтингiв (EN 295-5:1994, IDT)

 

2013-10-01

8.  

ДСТУ Б EN 295-6:2012

Труби керамiчнi глазурованi i фiтинги та з'єднувачi трубопровiднi для дренажних та каналiзацiйних систем. Частина 6. Вимоги до оглядових керамiчних колодязiв
(EN 295-6:1995, IDT)

 

2013-10-01

9.  

ДСТУ Б EN 295-7:2012

Труби керамiчнi глазурованi i фiтинги та з'єднувачi трубопровiднi для дренажних та каналiзацiйних систем. Частина 7. Вимоги до керамiчних труб при прокладаннi методом продавлювання (EN 295-7:1995, IDT)

 

2013-10-01

10.              

ДСТУ Б EN ISO 1167-1:2012

Труби, фiтинги й вузли з термопластiв для транспортування рiдких i газоподiбних середовищ. Визначення опору внутрiшньому тиску. Частина 1. Загальний метод (EN ISO 1167-1:2006, IDT)

 

2013-12-01

11.              

ДСТУ Б EN ISO 1167-2:2012

Труби, фiтинги й вузли з термопластiв для транспортування рiдких i газоподiбних середовищ. Визначення опору внутрiшньому тиску. Частина 2. Пiдготовка зразкiв труб для випробувань (EN ISO 1167-2:2006, IDT)

 

2013-12-01

12.              

ДСТУ Б EN ISO 1167-3:2012

Труби, фiтинги й вузли з термопластiв для транспортування рiдких i газоподiбних середовищ. Визначення опору внутрiшньому тиску. Частина 3. Пiдготовка компонентiв (EN ISO 1167-3:2006, IDT)

 

2013-12-01

13.              

ДСТУ Б EN ISO 1167-4:2012

Труби, фiтинги й вузли з термопластiв для транспортування рiдких i газоподiбних середовищ. Визначення опору внутрiшньому тиску. Частина 4. Пiдготовка вузлiв (EN ISO 1167-4:2007, IDT)

 

2013-12-01

14.              

ДСТУ Б EN ISO 15876-1:2012

Системи пластмасових трубопроводiв для гарячого та холодного водопостачання. Полiбутилен (PB). Частина 1. Загальнi вимоги (EN ISO 15876-1:2003+A1:2007, IDT)

 

2013-12-01

15.              

ДСТУ Б EN ISO 15876-2:2012

Системи пластмасових трубопроводiв для гарячого та холодного водопостачання. Полiбутилен (PB). Частина 2. Труби (EN ISO 15876-2:2003+A1:2007, IDT)

 

2013-12-01

16.              

ДСТУ Б EN 1015-4:2012

Методи випробувань розчину для мурування. Частина 4. Визначення консистенцiї розчинової сумiшi (за глибиною занурення плунжера) (EN 1015-4:1998, IDT)

 

2013-10-01

17.              

ДСТУ Б EN 1015-6:2012

Методи випробувань розчину для мурування. Частина 6. Визначення середньої густини розчинової сумiшi (EN 1015-6:1998+A1:2006, IDT)

 

2013-10-01

18.              

ДСТУ Б EN 1015-9:2012

Методи випробувань розчину для мурування. Частина 9. Визначення термiну придатностi та часу коригування розчинової сумiшi (EN 1015-9:1999+A1:2006, IDT)

 

2013-10-01

19.              

ДСТУ Б EN 1015-10:2012

Методи випробувань розчину для мурування. Частина 10. Визначення середньої густини розчину в сухому станi (EN 1015-10:1999+A1:2006, IDT)

 

2013-10-01

20.              

ДСТУ Б EN 1015-12:2012

Методи випробувань розчину для мурування. Частина 12. Визначення мiцностi зчеплення штукатурних розчинiв з основами (EN 1015-12:2000, IDT)

 

2013-10-01

21.              

ДСТУ Б EN 1555-1:2012

Системи пластмасових трубопроводiв для подачi газоподiбного палива. Полiетилен (PE). Частина 1. Загальнi вимоги (EN 1555-1:2010, IDT)

 

2013-12-01

22.              

ДСТУ Б EN 1555-2:2012

Системи пластмасових трубопроводiв для подачi газоподiбного палива. Полiетилен (PE). Частина 2. Труби (EN 1555-2:2010, IDT)

 

2013-12-01

23.              

ДСТУ Б EN 1555-5:2012

Системи пластмасових трубопроводiв для подачi газоподiбного палива. Полiетилен (PE). Частина 5. Придатнiсть системи до використання (EN 1555-5:2010, IDT)

 

2013-12-01

24.              

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008

Настанова. Основи проектування конструкцiй (EN 1990:2002, IDT)

 

2013-07-01

25.              

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012

Єврокод 1. Дiї на конструкцiї. Частина 1-5. Загальнi дiї. Тепловi дiї (EN 1991-1-5:2003, IDT)

 

2013-07-01

26.              

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012

Єврокод 1. Дiї на конструкцiї. Частина 1-6. Загальнi дiї. Дiї пiд час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT)

 

2013-07-01

27.              

ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012

Єврокод 1. Дiї на конструкцiї. Частина 3. Дiї, викликанi кранами та обладнанням (EN 1991-3:2006, IDT)

 

2013-07-01

28.              

ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012

Єврокод 1. Дiї на конструкцiї. Частина 4. Бункери i резервуари (EN 1991-4:2006, IDT)

 

2013-07-01

29.              

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012

Єврокод 2. Проектування залiзобетонних конструкцiй. Частина 1-2. Загальнi положення. Розрахунок конструкцiй на вогнестiйкiсть (EN 1992-1-2:2004, IDT)

 

2013-07-01

30.              

ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012

Єврокод 2. Проектування залiзобетонних конструкцiй. Частина 2. Залiбетоннi мости. Правила проектування (EN 1992-2:2005, IDT)

 

2013-07-01

31.              

ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012

Єврокод 2. Проектування залiзобетонних конструкцiй. Частина 3. Конструкцiї для зберiгання i утримання рiдини (EN 1992-3:2006, IDT)

 

2013-07-01

32.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-3. Загальнi правила. Додатковi правила для холодноформованих елементiв i профiльованих листiв (EN 1993-1-3:2006, IDT)

 

2013-07-01

33.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-4. Загальнi положення. Додатковi правила для нержавiючої сталi (EN 1993-1-4:2006, IDT)

 

2013-07-01

34.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-5. Пластинчастi конструктивнi елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT)

 

2013-07-01

35.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-7. Пластинчастi конструкцiї при навантаженнi поза межами площини (EN 1993-1-7:2007, IDT)

 

2013-07-01

36.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-7. Пластинчастi конструкцiї при навантаженнi поза межами площини (EN 1993-1-7:2007, IDT)

 

2013-07-01

37.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-10. Властивостi трiщиностiйкостi i мiцностi матерiалу у напрямi товщини прокату (EN 1993-1-10:2005, IDT)

 

2013-07-01

38.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-11. Проектування конструкцiй з розтягнутимиелементами (EN 1993-1-11:2006, IDT)

 

2013-07-01

39.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-12. Додатковi правила до EN 1993 для сталей класiв не вище S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDT)

 

2013-07-01

40.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 2. Сталевi мости (EN 1993-2:2006, IDT)

 

2013-07-01

41.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 3-1. Башти, щогли i димовi труби. Башти i щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT)

 

2013-07-01

42.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 3-2. Башти, щогли i димовi труби. Димовi труби (EN 1993-3-2:2006, IDT)

 

2013-07-01

43.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-4-1:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 4-1. Силоси (EN 1993-4-1:2007, IDT)

 

2013-07-01

44.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-4-2:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 4-2. Резервуари (EN 1993-4-2:2007, IDT)

 

2013-07-01

45.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 4-3. Трубопроводи (EN 1993-4-3:2007, IDT)

 

2013-07-01

46.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-5:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 5. Палi (EN 1993-5:2007, IDT)

 

2013-07-01

47.              

ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 6. Пiдкрановi конструкцiї (EN 1993-6:2007, IDT)

 

2013-07-01

48.              

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012

Єврокод 4. Проектування сталезалiзобетонних конструкцiй. Частина 1-2. Загальнi положення. Розрахунок конструкцiй на вогнестiйкiсть (EN 1994-1-2:2005, IDT)

 

2013-07-01

49.              

ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012

Єврокод 4. Проектування сталезалiзобетонних конструкцiй. Частина 2. Загальнi правила i правила проектування для мостiв (EN 1994-2:2005, IDT)

 

2013-07-01

50.              

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012

Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцiй. Частина 1-2. Загальнi положення. Розрахунок конструкцiй на вогнестiйкiсть (EN 1995-1-2:2004, IDT)

 

2013-07-01

51.              

ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012

Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцiй. Частина 2. Мости (EN 1995-2:2004, IDT)

 

2013-07-01

52.              

ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012

Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцiй. Частина 1-2. Загальнi положення. Розрахунок конструкцiй на вогнестiйкiсть (EN 1996-1-2:2005, IDT)

 

2013-07-01

53.              

ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012

Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцiй. Частина 2. Конструктивний аналiз, вибiр матерiалiв i виконання кам'яної кладки (EN 1996-2:2006, IDT)

 

2013-07-01

54.              

ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012

Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцiй. Частина 3. Спрощенi методи розрахунку неармованих кам'яних конструкцiй (EN 1996-3:2006, IDT)

 

2013-07-01

55.              

ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012

Єврокод 8. Проектування сейсмостiйких конструкцiй. Частина 2. Мости (EN 1998-2:2005, IDT)

 

2013-07-01

56.              

ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012

Єврокод 8. Проектування сейсмостiйких конструкцiй. Частина 3. Оцiнка стану та вiдновлення будiвель (EN 1998-3:2005, IDT)

 

2013-07-01

57.              

ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012

Єврокод 8. Проектування сейсмостiйких конструкцiй. Частина 4. Силоснi башти, резервуари та трубопроводи
(EN 1998-4:2006, IDT)

 

2013-07-01

58.              

ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012

Єврокод 8. Проектування сейсмостiйких конструкцiй. Частина 5. Фундаменти, пiдпiрнi конструкцiї та геотехнiчнi аспекти (EN 1998-5:2004, IDT)

 

2013-07-01

59.              

ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012

Єврокод 8. Проектування сейсмостiйких конструкцiй. Частина 6. Башти, вежi i димовi труби
(EN 1998-6:2005, IDT)

 

2013-07-01

60.              

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:2012

Єврокод 9. Проектування алюмiнiєвих конструкцiй. Частина 1-3. Конструкцiї чутливi до витривалостi
(EN 1993-1-3:2007, IDT)

 

2013-07-01

61.              

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012

Єврокод 9. Проектування алюмiнiєвих конструкцiй. Частина 1-4. Холодноформованi листи (EN 1993-1-4:2007, IDT)

 

2013-07-01

62.              

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:2012

Єврокод 9. Проектування алюмiнiєвих конструкцiй. Частина 1-5. Конструкцiї оболонок (EN 1993-1-5:2007, IDT)

 

2013-07-01

63.              

ДСТУ Б EN 13598-2:2012

Системи пластмасових трубопроводiв для безнапiрного дренажу та каналiзацiї. Непластифiкований полiвiнiлхлорид (PVCU), полiпропiлен (PP) та полiетилен (PE). Частина 2. Технiчнi вимоги до оглядових колодязiв i ревiзiйних камер в мiсцях руху транспорту

 

2013-12-01

64.              

ДСТУ Б EN 14216:2012

Цемент. Склад, технiчнi умови та критерiї вiдповiдностi спецiальних цементiв з низьким тепловидiленням
(EN 14216:2004, IDT)

 

2013-10-01

65.              

ДСТУ Б EN 14364:2012

Системи пластмасових трубопроводiв для напiрного та безнапiрного дренажу та каналiзацiї. Армованi скловолокном термореактивнi пластмаси (GRP) на основi ненасиченої смоли полiестеру (UP). Технiчнi умови для труб, фасонних виробiв та з'єднань (EN

 

2013-12-01

66.              

ДСТУ Б EN 15743:2012

Цемент сульфатна-шлаковий. Склад, технiчнi умови та критерiї вiдповiдностi (EN 15743:2010, IDT)

 

2013-10-01

67.              

ДСТУ Б ISO 17484-1:2012

Системи пластмасових трубопроводiв з багатошарових труб для будiвництва внутрiшнiх газопроводiв з максимальним робочим тиском не бiльше 5 бар (500 кПа). Частина 1. Технiчнi умови до системи (ISO 17484-1:2006, IDT)

 

2013-12-01

68.              

ДСТУ-Н Б CEN/TS 12666-2:2012

Системи пiдземних безнапiрних пластмасових трубопроводiв для каналiзацiї й дренажу. Полiетилен (PE). Частина 2. Настанова з оцiнювання вiдповiдностi (CEN/TS 12666-2:2005, IDT)

 

2013-12-01

69.              

ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012

Настанова з органiзацiї проведення експертизи проектної документацiї на будiвництво

 

2013-04-01

70.              

ДСТУ-Н Б В.2.2-36:2013

Настанова з улаштування квiтникiв та огорож намогильних

РСТ УССР 1623-74

2013-12-01

71.              

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012

Настанова з оцiнювання i прогнозування технiчного стану автодорожнiх мостiв

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009

2013-12-01

72.              

ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013

Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктiв житлового i громадського призначення

 

2013-12-01

73.              

ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012

Настанова з будiвництва, монтажу та контролю якостi теплових мереж

СНиП 3.05.03-85

2013-10-01

74.              

ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012

Настанова з будiвництва, монтажу та контролю якостi трубопроводiв зовнiшнiх мереж водопостачання та каналiзацiї

СНиП 3.05.04-85

2013-10-01

75.              

ДСТУ-Н Б В.2.6-184:2012

Конструкцiї iз цiльної i клеєної деревини. Настанова з проектування

 

2013-04-01

76.              

ДБН Б.1.1-15:2012

Склад та змiст генерального плану населеного пункту

ДБН Б.1-3-97; ДБН Б.1.1-9

2012-11-01

 


 

 

Будівельні нормативні документи
до яких прийнято зміни та поправки (
БіС 01
-2013)

Позначення документа

Назва

Зміни

Дата надання чинності

1.  

ДСТУ Б В.2.7-62-97

Будiвельнi матерiали. Щебiнь i пiсок перлiтовi для виробництва спученого перлiту. Технiчнi умови; Змiна 1

1-1-2013БіС

2013-07-01

2.  

ДСТУ Б В.2.7-127:2006

Будiвельнi матерiали. Сумiшi асфальтобетоннi i асфальтобетон щебеневомастиковi. Технiчнi умови; Змiна 1

1-1-2013БіС

2013-01-01

3.  

ДБН В.2.3-4:2007

Автомобiльнi дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будiвництво; Змiна 2

2-1-2013БіС

2013-04-01

 


Назад
 Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені