Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2021 році

Позначення

Назва

Місяць

ДСТУ OIML R 49-3:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробувань

06

ДСТУ OIML R 49-2:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування

06

ДСТУ ISO/TS 54001:2020

Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2015 у виборчих організаціях на всіх рівнях урядування

06

ДСТУ ISO 26000:2019

Настанови щодо соціальної відповідальності

06

ДСТУ ISO/TS 22003:2019

Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів

06

ДСТУ ISO 22000:2019

Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі

06

ДСТУ ISO/TR 20055:2020

Інформатика у сфері охорони здоров’я. Репозиторій документів особи-власника для застосунків PHR і обміну інформацією щодо охорони здоров’я

06

ДСТУ ISO 17892-9:2021

Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 9. Випробування на консолідацію під час тривісного стиснення водонасичених грунтів

06

ДСТУ ISO 17892-6:2021

Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 6. Дослідження падаючим конусом

06

ДСТУ ISO 17892-5:2021

Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням

06

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-9:2020

Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 9. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту протидії корупції

06

ДСТУ ISO/HL7 16527:2019

Інформатика у сфері охорони здоров’я. Функційна модель системи записів щодо здоров’я особи HL7, випуск 1 (PHRS FM)

06

ДСТУ ISO 13405-3:2020

Протезування та ортезування. Класифікування та описування складників протезів. Частина 3. Описування складників протезів верхніх кінцівок

06

ДСТУ ISO 13405-2:2020

Протезування та ортезування. Класифікування та описування складників протезів. Частина 2. Описування складників протезів нижніх кінцівок

06

ДСТУ ISO 13405-1:2020

Протезування та ортезування. Класифікування та описування складників протезів. Частина 1. Класифікуваня складників протезів

06

ДСТУ ISO 6477:2019

Ядра горіхів кеш’ю. Технічні умови

06

ДСТУ ISO 4223-1:2021

Промисловість шинна. Терміни та визначення основних понять. Частина 1. Пневматичні шини

06

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-3:2020

Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту якості

06

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2:2020

Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем екологічного менеджменту

06

ДСТУ EN ISO 15112:2020

Газ природний. Визначання енергії

06

ДСТУ EN ISO 14314:2014

Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Устатковання для запускання. Загальні вимоги щодо безпеки

06

ДСТУ EN 63024:2019

Вимоги до пристроїв автоматичного повторного увімкнення автоматичних вимикачів побутової та аналогічної призначеності

06

ДСТУ EN 61095:2014

Контактори електромеханічні побутової та аналогічної призначеності

06

ДСТУ EN IEC 60947-4-1:2019

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів. Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів

06

ДСТУ EN 55014-1:2019

Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад

06

ДСТУ EN 13319:2015

Аксесуари для дайвінгу. Глибиноміри та комбіновані прилади для вимірювання глибини й часу. Функційні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробування

06

ДСТУ EN 12966:2021

Знаки дорожні вертикальні. Знаки дорожні зі змінною інформацією

06

ДСТУ EN 12279:2021

Система газопостачання. Установки регулювання тиску на трубопроводах-приєднаннях. Функційні вимоги

06

ДСТУ EN 1317-5:2019

Дорожні стримувальні системи. Частина 5. Вимоги до продукції та оцінювання відповідності дорожніх стримувальних систем

06

ДСТУ ENV 1317-4 :2019

Дорожні стримувальні системи. Частина 4. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань та методи випробування початкових, кінцевих і перехідних конструкцій огороджень бар’єрного типу

06

ДСТУ EN 1317-3:2019

Дорожні стримувальні системи. Частина 3. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань та методи випробування амортизаційних дорожніх пристроїв

06

ДСТУ EN 81-31:2014

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування лише вантажів. Частина 31. Вантажні ліфти

06

ДСТУ 9019:2020

Метрологія. Системи вимірювання швидкості передавання та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг. Методика повірки

06

ДСТУ 9018:2020

Метрологія. Системи вимірювання швидкості передавання та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг. Методика повірки

06

ДСТУ 9017:2020

Метрологія. Установки для вимірювання вологості речовин і матеріалів. Методика повірки

06

ДСТУ 9016:2020

Метрологія. Прилади для зважування розділених вантажів автоматичні. Методика повірки

06

ДСТУ 8993:2020

Автомобільні дороги. Рівні обслуговування під час експлуатаційного утримання

06

ДСТУ 8992:2020

Автомобільні дороги. Настанова з обґрунтування рівнів обслуговування під час експлуатаційного утримання

06

ДСТУ OIML R 125:2020

Системи вимірювання маси рідин у резервуарах

05

ДСТУ OIML R 120:2014

Міри місткості для випробування вимірювальних систем для рідин, крім води

05

ДСТУ OIML R 71:2014

Стаціонарні вимірювальні резервуари. Загальні вимоги

05

ДСТУ OIML R 59-1:2020

Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

05

ДСТУ OIML R 49-1:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

05

ДСТУ ISO/TS 22002-6:2019

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 6. Виробництво кормів і харчових продуктів для тварин

05

ДСТУ ISO/TS 22002-5:2020

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 5. Транспортування та зберігання

05

ДСТУ ISO/TS 22002-4:2019

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 4. Виробництво паковання для харчових продуктів

05

ДСТУ ISO/TS 22002-3:2019

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 3. Сільське господарство

05

ДСТУ ISO/TS 22002-2:2019

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 2. Громадське харчування

05

ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів

05

ДСТУ ISO/IEC 25051:2016

Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Вимоги до якості готового для застосування програмного продукту (RUSP) та інструкції щодо його тестування

05

ДСТУ ISO 22682:2020

Руди залізні. Визначення мікроелементів. Спектрометричний метод плазми

05

ДСТУ ISO 21065:2020

Протезування та ортезування. Умови лікування та реабілітування осіб з ампутаціями нижніх кінцівок

05

ДСТУ ISO 18804:2021

Ободи для сільськогосподарських, лісогосподарських та будівельних машин

05

ДСТУ ISO 17892-2:2021

Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 2. Визначення насипної щільності грунту

05

ДСТУ ISO 17892-1:2021

Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 2. Визначення насипної щільності грунту

05

ДСТУ ISO 7176-2:2021

Крісла колісні. Частина 2. Визначення динамічної стійкості колісних крісел з електроприводом

05

ДСТУ ISO 204:2019

Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування

05

ДСТУ EN ISO 20957-10:2019

Тренажери стаціонарні. Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

05

ДСТУ EN ISO 20957-8:2019

Тренажери стаціонарні. Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

05

ДСТУ EN ISO 20957-5:2019

Тренажери стаціонарні. Частина 5. Стаціонарні велотренажери та кривошипні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

05

ДСТУ EN ISO 20957-1:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

05

ДСТУ EN ISO 11148-13:2019

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів

05

ДСТУ EN 61851-22:2015

Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів змінним струмом

05

ДСТУ EN 50117-10-2:2019

Кабелі коаксіальні. Частина 10-2. Групові технічні умови на коаксіальні кабелі для передавання аналогових і цифрових сигналів. Відгалужувальні кабелі зовнішньої прокладки для систем, що працюють на частоті від 5 МГц до 3 000 МГц

05

ДСТУ EN 50117-10-1:2019

Кабелі коаксіальні. Частина 10-1. Групові технічні умови на коаксіальні кабелі для передавання аналогових і цифрових сигналів. Відгалужувальні кабелі зовнішньої прокладки для систем, що працюють на частоті від 5 МГц до 1 000 МГц

05

ДСТУ EN 50117-9-3:2019

Кабелі коаксіальні. Частина 9-3. Групові технічні умови на коаксіальні кабелі для передавання аналогових і цифрових сигналів. Відгалужувальні кабелі внутрішньої прокладки для систем, що працюють на частоті від 5 МГц до 6 000 МГц

05

ДСТУ EN 50117-9-2:2019

Кабелі коаксіальні. Частина 9-2. Групові технічні умови на коаксіальні кабелі для передавання аналогових і цифрових сигналів. Відгалужувальні кабелі внутрішньої прокладки для систем, що працюють на частоті від 5 МГц до 3 000 МГц

05

ДСТУ EN 50117-9-1:2019

Кабелі коаксіальні. Частина 9-1. Групові технічні умови на коаксіальні кабелі для передавання аналогових і цифрових сигналів. Відгалужувальні кабелі внутрішньої прокладки для систем, що працюють на частоті від 5 МГц до 1 000 МГц

05

ДСТУ EN 13459:2020

Матеріали дорожньої розмітки. Відбирання проб для зберігання та випробування

05

ДСТУ EN 13282-3:2019

В`яжучі дорожні гідравлічні. Частина 3. Оцінювання відповідності

05

ДСТУ EN 13282-2:2021

В`яжучі дорожні гідравлічні. Частина 2. В`яжучі дорожні гідравлічні нормального тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності

05

ДСТУ EN 13282-1:2021

В`яжучі дорожні гідравлічні. Частина 1. В`яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності

05

ДСТУ EN 13285:2021

Суміші незв`язні. Технічні умови

05

ДСТУ EN 13212:2020

Матеріали дорожньої розмітки. Вимоги до контролю виробництва на підприємстві

05

ДСТУ EN 13197:2021

Матеріали дорожньої розмітки. Поворотний стенд для випробування на зношення

05

ДСТУ EN 13179-2:2021

Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 2. Бітумоємність

05

ДСТУ EN 13179-1:2021

Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 1. Метод дельта кільця та кулі

05

ДСТУ EN 13001-3-6:2019

Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-6. Граничні стани та перевіряння відповідності машин. Циліндри гідравлічні

05

ДСТУ EN 12272-3:2020

Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого з заповнювачем ударним методом із застосуванням плити Vialit

05

ДСТУ EN 12272-2:2020

Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 2. Візуальна оцінка дефектів

05

ДСТУ EN 1870-6:2019

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопилкові. Частина 6. Верстати круглопилкові для пиляння дров

05

ДСТУ EN 1790:2021

Матеріали дорожньої розмітки. Попередньо сформовані вироби для дорожньої розмітки

05

ДСТУ EN 1634-3:2019

Випробування дверних блоків, відкривних віконних блоків та елементів будівельної фурнітури на вогнестійкість і димонепроникнення. Частина 3. Випробування дверних блоків на димонепроникнення

05

ДСТУ EN 1463-2:2021

Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань

05

ДСТУ EN 1463-1:2021

Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 1. Початкові вимоги до виробу

05

ДСТУ EN 1436:2020

Матеріали дорожньої розмітки. Експлуатаційні властивості матеріалів для розмітки та методи випробувань

05

ДСТУ EN 913:2019

Устатковання гімнастичне. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

05

ДСТУ 9072:2021

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод натурних вогневих випробувань збірних систем фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками та дрібноштучними елементами на поширення вогню

05

ДСТУ 9071:2021

Пек кам’яновугільний. Діелектричний метод вимірювання масової частки речовин, не розчинних у хіноліні

05

ДСТУ 9070:2021

Засоби індивідуального захисту. Щитки для захисту рук та ніг. Загальні технічні умови

05

ДСТУ 9069:2021

Протипожежна техніка. Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування

05

ДСТУ 9068:2021

Хемосорбенти вапняні. Класифікація, технічні вимоги, методи випробування та маркування

05

ДСТУ 9067:2021

Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден. Правила оцінювання рівня якості

05

ДСТУ 9066:2021

Сигарили. Загальні технічні умови

05

ДСТУ 8979:2020

Спирт етиловий питний. Технічні умови

05

ДСТУ 8958:2019

Дизайн і ергономіка. Робочі місця дистанційних пілотів безпілотних повітряних суден. Номенклатура показників якості

05

ДСТУ 8957:2019

Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден. Номенклатура показників якості

05

ДСТУ 8528:2015

Корми зелені. Технічні умови

05

ДСТУ В 7371:2020

Техніка авіаційна державної авіації. Апарати літальні безпілотні. Основні терміни та визначення понять. Класифікація

05

ДСТУ 4139:2021

Шини пневматичні для будівельних, дорожніх, підіймально-транспортних і рудникових машин. Загальні технічні умови

05

ДСТУ 4036:2021

Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

05

ДСТУ 2587:2021

Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови

05

ДСТУ 33.110:2020

Страховий фонд документації. Правила комплектування документації для формування

05

ДСТУ EN 62841-3-10:2018

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти й машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-10. Додаткові вимоги до переносних відрізних верстатів

04

ДСТУ EN 62841-3-9:2018

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти й машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги до переносних торцювальних пилок

04

ДСТУ EN 62841-3-6:2018

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти й машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-6. Додаткові вимоги до переносних алмазних бурів із системою подавання рідини

04

ДСТУ EN 62841-3-1:2018

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти й машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-1. Додаткові вимоги до переносних круглопилкових верстатів

04

ДСТУ EN 62841-2-11:2018

Інструменти ручні електромеханічні, інструменти переносні та машини для газонів і садів. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до ручних шабельних пилок

04

ДСТУ EN 62841-2-4:2018

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до ручних шліфувальних і полірувальних машин, крім машин дискового типу

04

ДСТУ EN 62841-2-2:2018

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до ручних шуруповертів і ударних гайковертів

04

ДСТУ EN 61029-2-12:2018

Безпечність переносних електричних інструментів з приводом від електродвигуна. Частина 2-12. Додаткові вимоги до трубонарізних верстатів

04

ДСТУ EN 61029-2-11:2018

Безпечність переносних електричних інструментів з приводом від електродвигуна. Частина 2-11. Додаткові вимоги до комбінованих круглопилкових верстатів для різання під кутом

04

ДСТУ EN 61029-2-5:2018

Безпечність переносних електричних інструментів з приводом від електродвигуна. Частина 2-5. Додаткові вимоги до стрічкових пил

04

ДСТУ EN 61029-2-4:2018

Безпечність переносних електричних інструментів з приводом від електродвигуна. Частина 2-4. Додаткові вимоги до настільних шліфувальних машин

04

ДСТУ EN 61029-2-3:2018

Безпечність переносних електричних інструментів з приводом від електродвигуна. Частина 2-3. Додаткові вимоги до поздовжньо-стругальних верстатів і рейсмусових верстатів

04

ДСТУ EN 60947-5-3:2018

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням у разі відмови

04

ДСТУ EN 60745-2-22:2018

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-22. Додаткові вимоги до відрізних верстатів

04

ДСТУ EN 60745-2-21:2018

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-21. Додаткові вимоги до дренажних очисників

04

ДСТУ EN 60745-2-19:2018

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-19. Додаткові вимоги до інструментів для розшивання швів

04

ДСТУ EN 60745-2-18:2018

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-18. Додаткові вимоги до обв’язувальних інструментів

04

ДСТУ EN 60745-2-17:2018

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ручних фасонно-фрезерних верстатів і машин для обрізування крайок

04

ДСТУ EN 60745-2-13:2018

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-13. Додаткові вимоги до ланцюгових пилок

04

ДСТУ EN 60519-6:2018

Безпечність електронагрівального устатковання. Частина 6. Технічні вимоги щодо безпеки промислового устатковання для мікрохвильового нагрівання

04

ДСТУ EN 60519-4:2018

Безпечність електротермічного устатковання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей

04

ДСТУ EN 60519-3:2018

Безпечність електротермічного устатковання. Частина 3. Додаткові вимоги до устатковання для індукційного та резистивного нагрівання устатковання індукційного плавлення

04

ДСТУ EN 60519-2:2018

Безпечність електротермічного устатковання. Частина 2. Додаткові вимоги до устатковання для нагрівання опором

04

ДСТУ EN 60432-3:2018

Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Лампи вольфрамово-галогенні (крім ламп для транспортних засобів)

04

ДСТУ EN 60432-2:2018

Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Лампи вольфрамово-галогенні загального освітлення побутової та аналогічної призначеності

04

ДСТУ EN 60335-2-103:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-103. Додаткові вимоги до приводів для воріт, дверей та вікон

04

ДСТУ EN 60335-2-89:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-89. Додаткові вимоги до промислових холодильних приладів з убудованим або відокремленим вузлом скраплення холодоагенту чи компресором

04

ДСТУ EN 60335-2-86:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-86. Додаткові вимоги до електричних пристроїв для рибальства

04

ДСТУ EN 60335-2-69:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-69. Додаткові вимоги до пилососів сухого та вологого чищення зі щіткою з електроприводом для комерційного призначення

04

ДСТУ EN 60335-2-68:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-68. Спеціальні вимоги до пульверизаторів для комерційного використання

04

ДСТУ EN 60335-2-67:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-67. Додаткові вимоги до машин для догляду за підлогою для комерційного використання

04

ДСТУ EN 60335-2-59:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-59. Додаткові вимоги до приладів для знищення комах

04

ДСТУ EN 60335-2-54:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-54. Додаткові вимоги приладів для очищування поверхонь з використанням рідин та пари

04

ДСТУ EN 60335-2-53:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-53. Додаткові вимоги до нагрівальних приладів для саун та інфрачервоних кабін

04

ДСТУ EN 60335-2-35:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів

04

ДСТУ EN 60335-2-34:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-34. Додаткові вимоги до мотор-компресорів

04

ДСТУ EN 60335-2-31:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів

04

ДСТУ EN 60335-2-28:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-28. Додаткові вимоги до швейних машин

04

ДСТУ EN 60335-2-27:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-27. Додаткові вимоги до приладів ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання для догляду за шкірою

04

ДСТУ EN 60335-2-26:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-26. Додаткові вимоги до годинників

04

ДСТУ EN 60335-2-17:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ковдр, м’яких електропідстилок, одягу й аналогічних гнучких нагрівальних приладів

04

ДСТУ EN 60335-2-16:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до подрібнювачів харчових відходів

04

ДСТУ EN 60335-2-13:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-13. Додаткові вимоги до фритюрниць, сковорід та аналогічних приладів

04

ДСТУ EN 60335-2-11:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до сушильних приладів барабанного типу

04

ДСТУ EN 60335-2-7:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-7. Додаткові вимоги до пральних машин

04

ДСТУ EN 60335-2-6:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до стаціонарних кухонних плит, поверхонь, духовок та аналогічних приладів

04

ДСТУ EN 60335-2-5:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до центрифуг

04

ДСТУ EN 60335-2-4:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до центрифуг

04

ДСТУ EN 60335-2-2:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до пилососів та водовсмоктувальних чистильних приладів

04

ДСТУ EN 60332-2-2:2018

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випробування полум’ям дифузійного типу

04

ДСТУ EN 60332-2-1:2018

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Устаткування

04

ДСТУ EN 60332-1-1:2018

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Устатковання

04

ДСТУ EN 60269-4:2018

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 4. Додаткові вимоги до плавких вставок для захисту напівпровідникових приладів

04

ДСТУ HD 60269-3:2018

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові вимоги до плавких запобіжників для використання некваліфікованим персоналом (плавкі запобіжники переважно побутової та подібної призначеності). Приклади застандартизованих систем плавких запобіжників від А до F

04

ДСТУ HD 60269-2:2018

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до плавких запобіжників для використання проатестованим персоналом (плавкі запобіжники переважно промислової призначеності). Приклади застандартизованих систем плавких запобіжників від А до К

04

ДСТУ EN 60252-1:2018

Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги щодо безпеки. Настанови щодо встановлення та експлуатування

04

ДСТУ EN 60127-2:2018

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 2. Патронні плавкі вставки

04

ДСТУ EN 60127-1:2018

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 1. Термінологія для мініатюрних плавких запобіжників та загальні вимоги до мініатюрних плавких вставок

04

ДСТУ EN 60034-8:2018

Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання

04

ДСТУ EN 50636-2-100:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-100. Додаткові вимоги до портативних садових вентиляторів, пилососів та вентиляторів-пилососів з живленням від електричної мережі

04

ДСТУ EN 50636-2-94:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-94. Додаткові вимоги до машин для підстригання трави ножичного типу

04

ДСТУ EN 50636-2-92:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-92. Додаткові вимоги до газонних розпушувачів та газонних аераторів із живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч

04

ДСТУ EN 50636-2-91:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-91. Додаткові вимоги до ручних газонокосарок та бордюрних косарок із живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що йде позаду

04

ДСТУ EN 50618:2018

Кабелі електричні для фотоелектричних систем

04

ДСТУ EN 50615:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Додаткові вимоги до пристроїв для запобігання та гасіння загоряння для електричних готувальних поверхонь (кухонних плит)

04

ДСТУ EN 50565-2:2018

Кабелі електричні. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 2. Спеціальні рекомендації, що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525

04

ДСТУ EN 50565-1:2018

Кабелі електричні. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 1. Загальні рекомендації

04

ДСТУ EN 50556:2018

Системи сигнальні для регулювання дорожнього руху

04

ДСТУ EN 50525-3-31:2018

Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 3-31. Кабелі зі спеціальним вогневим виконанням. Одножильні неекрановані кабелі з безгалогенною термопластичною ізоляцією та низьким виділенням диму

04

ДСТУ EN 50525-3-11:2018

Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 3-11. Кабелі зі спеціальним вогневим виконанням. Кабелі гнучкі з безгалогенною термопластичною ізоляцією та низьким виділенням диму

04

ДСТУ EN 50525-2-82:2018

Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-82. Кабелі для загального застосування. Кабелі зі зшитою еластомерною ізоляцією для декоративних кіл

04

ДСТУ EN 50525-2-81:2018

Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-81. Кабелі для загального застосування. Кабелі зі зшитим еластомерним покривом для електродугового зварювання

04

ДСТУ EN 50525-2-72:2018

Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-72. Кабелі для загального застосування. Кабелі (шнури) пласкі з відокремлювальними жилами та термопластичною полівінілхлоридною (PVC) ізоляцією

04

ДСТУ EN 50525-2-71:2018

Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-71. Кабелі для загального застосування. Кабелі (шнури) пласкі гнучкі з мішурними жилами та термопластичною полівінілхлоридною (PVC) ізоляцією

04

ДСТУ EN 50445:2018

Стандарт на сімейство продукції для підтвердження відповідності обладнання резистивного зварювання, дугового зварювання та споріднених процесів основним обмеженням стосовно дії на людину електромагнітних полів (0 Гц—300 ГГц)

04

ДСТУ EN 50434:2018

Безпечність побутових та аналогічних приладів. Спеціальні вимоги до подрібнювачів та дробарок, що працюють від електромережі

04

ДСТУ EN 50363-10-1:2018

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 10-1. Різні компаунди для оболонок. Зшиті оболонки з полівінілхлориду (XLPVC)

04

ДСТУ EN 50363-0:2018

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 0. Загальні положення

04

ДСТУ EN 50348:2018

Електростатичне стаціонарне розпилювальне устатковання для незаймистого рідкого покривного матеріалу. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 50290-4-2:2018

Кабелі зв’язку. Частина 4-2. Загальні положення щодо використання кабелів. Настанова щодо використання

04

ДСТУ EN 16743:2018

Устатковання для харчової промисловості. Автоматичні промислові машини для нарізання. Вимоги щодо безпеки та гігієни

04

ДСТУ EN 16590-4:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 4. Вимоги щодо виготовлення, експлуатування, модифікації та допоміжних процесів

04

ДСТУ EN 16590-3:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 3. Серійне розроблення, апаратне та програмне забезпечення

04

ДСТУ EN 16500:2018

Машини для ущільнення відходів або вторинної сировини. Вертикальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 16486:2018

Машини для ущільнення відходів та вторинної сировини. Ущільнювачі. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 16474:2018

Обладнання для виробництва пластмасових і ґумових виробів. Виробничі установки для вулканізації покришок шин. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 16327:2018

Пожежогасіння. Напірні пінозмішувачі (PPPS) та системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS)

04

ДСТУ EN 16307-6:2018

Промисловий вантажний транспорт. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 6. Додаткові вимоги до транспорту для перевезення вантажів та персоналу

04

ДСТУ EN 16307-5:2018

Промисловий вантажний транспорт. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Додаткові вимоги до транспорту, керованого пішим оператором

04

ДСТУ EN 16307-1:2018

Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпечності та перевіряння. Частина 1. Додаткові вимоги щодо безпечності для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків

04

ДСТУ EN 16252:2018

Машини для ущільнення відходів та фракцій для вторинного перероблення. Горизонтальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 16203:2018

Безпека промислового вантажного транспорту. Динамічні випробування для перевірки поперечної стійкості. Навантажувач з противагою

04

ДСТУ EN 16029:2018

Моторизовані колісні транспортні засоби, призначені для перевезення людей та не призначені для використання на дорогах загального користування. Одноколійні двоколісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

04

ДСТУ EN 15949:2018

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності заготівельних, рейкобалкових сталевих і дротяних станів

04

ДСТУ EN 15895:2018

Пороховий ручний монтувальний інструмент. Вимоги щодо безпеки. Інструменти для забивання кріпильних виробів та маркування

04

ДСТУ EN 15861:2017

Харчові переробні машини. Камери коптильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

04

ДСТУ EN 15830:2018

Навантажувачі всюдихідні з висувним вантажопідйомником. Огляд. Методи випробування та перевірення

04

ДСТУ EN 15572:2018

Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності машин для оброблення крайок

04

ДСТУ EN 15268:2018

Станції паливозаправні. Вимоги щодо безпечності конструкції занурних помпових установок

04

ДСТУ EN 15164:2018

Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності ланцюгових і стрічково-довбальних верстатів

04

ДСТУ EN 15162:2018

Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності штрипсових розпилювальних верстатів

04

ДСТУ EN 15095:2018

Механічні рухомі стелажі та полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 15067:2018

Машини для пластмаси та гуми. Плівкоутворювальні машини для мішків і пакетів. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 15061:2018

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності оброблення штрипса. Лінія оброблення та устатковання

04

ДСТУ EN 15059:2018

Снігоприбиральне устатковання. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 15027:2018

Портативні настінні пилки та дротові пилки для будівельних майданчиків. Безпечність

04

ДСТУ EN 14710-2:2018

Пожежні насоси. Насоси пожежні відцентрові без заливного пристрою. Частина 2. Контролювання дотримання загальних вимог та вимог щодо безпеки

04

ДСТУ EN 14710-1:2018

Пожежні насоси. Насоси пожежні відцентрові без заливного пристрою. Частина 1. Класифікація, загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 14673:2018

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних пресів гарячого кування з відкритим штампом для сталі та кольорових металів

04

ДСТУ EN 14658:2018

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Загальні вимоги щодо безпечності підіймально-транспортного устатковання для відкритого видобутку бурого вугілля

04

ДСТУ EN 14656:2018

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності екструзійних пресів для сталі та кольорових металів

04

ДСТУ EN 14238:2018

Крани вантажопідіймальні. Маніпулятори з ручним керуванням

04

ДСТУ EN 14070:2018

Безпечність верстатів. Спеціальні багатопозиційні агрегатні верстати

04

ДСТУ EN 14043:2018

Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами. Пожежні автодрабини з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики і методи випробування

04

ДСТУ EN 13862:2018

Машини для оброблення підлоги. Безпека

04

ДСТУ EN 13586:2018

Крани вантажопідіймальні. Системи доступу

04

ДСТУ EN 13561:2018

Жалюзі зовнішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13457:2018

Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Машини для розшаровування, брусування, різання, склеювання та висушування клею. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13448:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки міжрядні. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13414-3:2018

Стропи зі сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 3. Кільцеві та петлеві канатні стропи

04

ДСТУ EN 13414-2:2018

Стропи зі сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 2. Вимоги до інформації з використання та обслуговування, яку надає виробник

04

ДСТУ EN 13414-1:2018

Стропи зі сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 1. Стропи вантажопідіймальні загальної призначеності

04

ДСТУ EN 13411-8:2018

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 8. Обжимні кінцевики та обтискання

04

ДСТУ EN 13411-7:2018

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 7. Симетричний клиновий затискач

04

ДСТУ EN 13411-6:2018

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Асиметричний клиновий затискач

04

ДСТУ EN 13411-5:2018

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. U-подібні болтові затискачі сталевих канатів

04

ДСТУ EN 13411-4:2018

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Заливання металом і синтетичними смолами

04

ДСТУ EN 13411-3:2018

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Втулки для обпресування та процес обпресування

04

ДСТУ EN 13411-2:2018

Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Заплітання канатних петель стропів

04

ДСТУ EN 13379:2018

Виробництво макаронних виробів. Розподілювачі, машини для знімання та різання, механізми повернення та накопичування бастунів. Вимоги щодо безпеки та гігієни

04

ДСТУ EN 13367:2018

Устатковання для виробництва керамічних виробів. Безпечність. Передавальні візки та вагонетки

04

ДСТУ EN 13355:2018

Установки для нанесення покриттів. Комбіновані кабіни. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13204:2018

Гідравлічні рятувальні інструменти подвійної дії для використання пожежно-рятувальною службою. Вимоги щодо безпеки та експлуатації

04

ДСТУ EN 13157:2018

Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Крани з ручним приводом

04

ДСТУ EN 13140:2018

Сільськогосподарські машини. Машини для збирання цукрових та кормових буряків. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13128:2018

Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати фрезерні (зокрема розточувальні)

04

ДСТУ EN 13120:2018

Жалюзі внутрішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13118:2018

Сільськогосподарські машини. Машини картоплезбиральні. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13114:2018

Машини для шкіряного виробництва. Барабани технологічні обертові. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13112:2018

Машини для шкіряного виробництва. Машини двоїльні та стрічково-стригальні. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 13102:2018

Машини для виробництва керамічних виробів. Завантаження та вивантаження тонкої керамічної плитки. Вимоги щодо безпечності

04

ДСТУ EN 13042-5:2018

Машини та устатковання для виробництва, оброблення і формування порожнистих скляних виробів. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Преси

04

ДСТУ EN 13042-1:2018

Машини та устатковання для виробництва, оброблення і формування порожнистих скляних виробів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Живильник крапельний

04

ДСТУ EN 13035-3:2018

Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Різальні машини

04

ДСТУ EN 13001-3-3:2018

Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-3. Граничні стани та перевіряння міцності контактів колесо/рейка

04

ДСТУ EN 13001-3-2:2018

Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-2. Граничні стани та перевіряння міцності дротяних канатів у поліспастах

04

ДСТУ EN 13001-3-1:2018

Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-1. Граничні стани та перевіряння міцності сталевих конструкцій

04

ДСТУ EN 13001-2:2018

Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень

04

ДСТУ EN 13001-1:2018

Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги

04

ДСТУ EN 12981:2018

Установки для нанесення покриттів. Фарбувальні камери для нанесення органічних порошкових покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12978:2016

Двері та ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Пристрої безпечності для дверей і воріт. Вимоги та методи випробування

04

ДСТУ EN 12965:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали відбирання потужності (РТО) та їхні захисні кожухи. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12921-4:2018

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 4. Безпечність машин, що використовують галогеновані розчинники

04

ДСТУ EN 12921-3:2018

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення

04

ДСТУ EN 12921-1:2018

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12882:2018

Стрічки конвеєрні загальної призначеності. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки

04

ДСТУ EN 12779:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Стаціонарні системи видалення стружок і пилу. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12757-1:2018

Змішувальні машини для покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Змішувальні машини для використання під час оброблення транспортних засобів

04

ДСТУ EN 12649:2018

Ущільнювачі та згладжувальні машини. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12644-2:2018

Крани вантажопідіймальні. Інформація щодо експлуатування та випробування. Частина 2. Маркування

04

ДСТУ EN 12644-1:2018

Крани вантажопідіймальні. Інформація щодо експлуатування та випробування. Частина 1. Інструкції

04

ДСТУ EN 12629-8:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 8. Машини та устатковання для виготовлення будівельних виробів із силікату кальцію (та бетону)

04

ДСТУ EN 12629-7:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 7. Стаціонарне та мобільне обладнання для багатосерійного виробництва виробів з попередньо напруженого бетону

04

ДСТУ EN 12629-6:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій

04

ДСТУ EN 12629-5-4:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-4. Механізми для нанесення покриву на залізобетонні труби

04

ДСТУ EN 12629-5-3:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-3. Устатковання для попереднього напруження арматури труб

04

ДСТУ EN 12629-5-2:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-2. Устатковання для виготовлення труб у горизонтальному положенні

04

ДСТУ EN 12629-5-1:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-1. Устатковання для виготовлення труб у вертикальному положенні

04

ДСТУ EN 12629-4:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 4. Машини для виготовлення покрівельної бетонної плитки

04

ДСТУ EN 12629-3:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 3. Устатковання з рухомим та обертальним столом

04

ДСТУ EN 12629-2:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 2. Машини для виготовлення будівельних блоків

04

ДСТУ EN 12629-1:2018

Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

04

ДСТУ EN 12621:2018

Машини для подавання та нанесення покривів під тиском. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12525:2018

Сільськогосподарські машини. Навантажувачі фронтальні. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12417:2018

Безпечність верстатів. Оброблювальні центри

04

ДСТУ EN 12409:2018

Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Машини термоформувальні. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12387:2018

Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Модульне устатковання для ремонту взуття. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12385-10:2018

Канати сталеві. Безпека. Частина 10. Канати одинарного звивання для загального застосування в будівництві

04

ДСТУ EN 12312-9:2018

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 9. Автонавантажувачі для контейнерів/піддонів

04

ДСТУ EN 12203:2018

Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Преси для взуття та шкіри. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12159:2018

Підіймачі будівельні для перевезення осіб та матеріалів з вертикально направленими клітками

04

ДСТУ EN 12158-1:2018

Будівельні підіймачі для вантажів. Частина 1. Підіймачі з доступними платформами

04

ДСТУ EN 12077-2:2018

Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я. Частина 2. Обмежувальні та індикаторні пристрої

04

ДСТУ EN 12044:2018

Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Відрізні та пробивні машини. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 12001:2018

Машини для транспортування, нанесення та укладання бетону і будівельного розчину.Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 1953:2018

Устатковання для нанесення покривів методом розпилення та розбризкування. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 1870-19:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 19. Верстати з пересувним столом чи без нього та пилки для будівельних майданчиків

04

ДСТУ EN 1870-17:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 17. Верстати горизонтальні однопилкові поперечно-пиляльні з ручним керуванням (пилки радіальні)

04

ДСТУ EN 1870-16:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 16. Верстати двобічні відрізні для V-різання

04

ДСТУ EN 1870-14:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 14. Верстати вертикальні для обрізання плит

04

ДСТУ EN 1870-7:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 7. Верстати для колод однодискові з убудованим механізмом подачі стола та ручним завантаженням і/або вивантаженням

04

ДСТУ EN 1870-6:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: для пиляння дров та верстакові, з ручним завантаженням та/або вивантаженням

04

ДСТУ EN 1870-5:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 5. Верстати круглопилкові/верстати для поперечного розпилювання в напрямку догори

04

ДСТУ EN 1870-4:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 4. Багатолезові верстати поздовжнього пиляння з ручним завантаженням та/або вивантаженням

04

ДСТУ EN 1846-3:2018

Пожежно-рятувальні транспортні засоби. Частина 3. Стаціонарно встановлене устатковання. Безпека та експлуатаційні характеристики

04

ДСТУ EN 1846-2:2018

Пожежно-рятувальні транспортні засоби. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики

04

ДСТУ EN 1845:2018

Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Машини для формування взуття. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN 860:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати рейсмусові однобічні

04

ДСТУ EN ISO 18217:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Кромкооблицювальні верстати з ланцюговим подаванням

04

ДСТУ EN ISO 17916:2018

Безпечність машин термічного різання

04

ДСТУ EN ISO 16119-4:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 4. Стаціонарні та напівпересувні обприскувачі

04

ДСТУ EN ISO 16119-3:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 3. Обприскувачі для кущів та дерев

04

ДСТУ EN ISO 16119-2:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 2. Штангові обприскувачі

04

ДСТУ EN ISO 16119-1:2018

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 1. Загальні вимоги

04

ДСТУ EN ISO 15744:2018

Інструменти ручні з неелектричним приводом. Методика вимірювання шуму. Технічний метод (клас точності 2)

04

ДСТУ EN ISO 14982:2018

Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методики випробування та критерії приймання

04

ДСТУ EN ISO 11102-2:2018

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 2. Метод випробування кута розчіплювання

04

ДСТУ EN ISO 11102-1:2018

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та випробування

04

ДСТУ EN ISO 10218-1:2018

Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 1. Роботи

04

ДСТУ EN ISO 9902-4:2016

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 4. Устатковання для перероблення пряжі, виготовлення линв та линвових виробів

04

ДСТУ EN ISO 9902-3:2016

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 3. Машини для нетканого полотна

04

ДСТУ EN ISO 9902-2:2016

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 2. Підготовчо-прядильні та прядильні машини

04

ДСТУ EN ISO 9902-1:2016

Текстильне устатковання. Правила випробування на шум. Частина 1. Загальні вимоги

04

ДСТУ EN ISO 8528-13:2018

Агрегати генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 13. Безпека

04

ДСТУ EN ISO 7096:2018

Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора

04

ДСТУ EN ISO 3691-6:2018

Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу

04

ДСТУ ETSI EN 300 468:2017

Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Службова інформація у системах DVB. Загальні технічні вимоги до службової інформації

04

ДСТУ IEC/TS 60695-7-50:2014

Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 7-50. Токсичність летких продуктів згоряння. Визначення токсичної потенційної небезпечності. Устатковання та метод випробування

04

ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018

Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства

04

ДСТУ ISO/TR 16732-2:2018

Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 2. Приклад офісної будівлі

04

ДСТУ ISO 14064-3:2015

Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови звалідації та верифікаціїтверджень щодо парникових газів

04

ДСТУ ISO 14064-2:2015

Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту

04

ДСТУ ISO 14064-1:2015

Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації

04

ДСТУ ISO 7176-16:2020

Крісла колісні. Частина 16. Стійкість до займання пристроїв підтримування постави

04

ДСТУ ISO 7176-14:2020

Крісла колісні. Частина 14. Системи живлення та керування для колісних крісел з електричним приводом та скутерів. Вимоги та методи випробування

04

ДСТУ ISO 7176-5:2020

Крісла колісні. Частина 5. Визначання розмірів, маси та площі для маневрування

04

ДСТУ ISO 7176-4:2020

Крісла колісні. Частина 4. Визначання запасу ходу колісних крісел з електричним приводом та скутерів за енергоспоживанням

04

ДСТУ EN IEC 61204-3:2019

Джерела електроживлення низьконапружні з вихідною напругою постійного струму. Частина 3. Електромагнітна сумісність

04

ДСТУ EN ISO 22825:2017

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю

04

ДСТУ EN ISO 20238:2019

Стрічки конвеєрні. Випробування на тертя на барабані

04

ДСТУ EN ISO 16960:2021

Природний газ. Визначання сполук сірки. Визначання загального вмісту сірки методом окиснювальної мікрокулонометрії

04

ДСТУ EN ISO 15614-8:2016

Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 8. Зварювання труб із трубною плитою

04

ДСТУ EN ISO 15614-2:2016

Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 2. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів

04

ДСТУ EN ISO 10819:2018

Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінювання властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню

04

ДСТУ EN ISO 6974-5:2021

Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 5. Ізотермічний метод для вимірювання вмісту азоту, діоксиду вуглецю, вуглеводнів від C1 до C5 та вуглеводнів C6+

04

ДСТУ EN ISO 6974-3:2021

Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 3. Прецизійність і зсув

04

ДСТУ EN ISO 6974-2:2021

Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислювання непевності

04

ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (Поправка)

Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу

04

ДСТУ EN ISO 6974-1:2021

Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу

04

ДСТУ EN IEC 63044-5-3:2019

Електронні системи житлових і громадських будівель (HBES) та системи автоматизації й управління будівлями (BACS). Частина 5-3. Вимоги щодо електромагнітної сумісності для HBES/BACS, використовуваних у промислових середовищах

04

ДСТУ EN IEC 63044-5-2:2019

Електронні системи житлових і громадських будівель (HBES) та системи автоматизації й управління будівлями (BACS). Частина 5-2. Вимоги щодо електромагнітної сумісності для HBES/BACS, використовуваних у житлових, комерційних зонах та зонах легкої промисловості

04

ДСТУ EN IEC 63044-3:2018

Електронні системи житлових і громадських будівель (HBES) та системи автоматизації й управління будівлями (BACS). Частина 3. Вимоги щодо електробезпеки

04

ДСТУ EN 62841-3-14:2019

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-14. Додаткові вимоги до переносних машин для прочищення зливів

04

ДСТУ EN 62841-2-17:2019

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ручних фасонно-фрезерних верстатів

04

ДСТУ EN 62841-2-1:2019

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-1. Додаткові вимоги до ручних дрилів та ударних дрилів

04

ДСТУ EN IEC 61204-7:2018

Джерела електроживлення низьковольтних перемикачів. Частина 7. Вимоги щодо безпеки

04

ДСТУ EN IEC 61058-1:2019

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги

04

ДСТУ EN 60898-1:2019

Вимикачі для захисту від надструмів автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Автоматичні вимикачі змінного струму

04

ДСТУ EN 60730-2-5:2015

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних електричних систем керування пальниками

04

ДСТУ EN 50571:2018

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Додаткові вимоги до електричних пральних машин комерційного застосування

04

ДСТУ EN 50446:2020

Прямий перетворювач термоелектричний, змонтований з металевою чи керамічною захисною трубкою, та приладдя

04

ДСТУ EN 45510-1:2018

Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 1. Загальні положення

04

ДСТУ EN 1927-2:2019

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна

04

ДСТУ EN 1927-1:2019

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця

04

ДСТУ EN 1794-1:2019

Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості

04

ДСТУ EN 16719:2019

Транспортні платформи

04

ДСТУ EN 12697-30:2020

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 30. Готування зразків ударним ущільнювачем

04

ДСТУ EN 12405-1:2017

Лічильники газу. Пристрої перетворювання. Частина 1. Коригування об’єму

04

ДСТУ EN 13808:2020

Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до катіонних бітумних емульсій

04

ДСТУ EN 10139:2019

Штаба вузька холоднокатана без покриву з низьковуглецевої сталі для холодного формозмінення. Технічні умови постачання

04

ДСТУ EN 549:2019

Гума для виготовлення ущільнювачів та мембран газових приладів і газового устатковання

04

ДСТУ 9062:2020

Арматура неметалева композитна для дорожніх та мостових конструкцій. Методи випробування

04

ДСТУ 8991:2020

Цементобетон дорожній. Метод визначення морозостійкості за показником міцності на розтяг за згином

04

ДСТУ 8990:2020

Показники якості виливків

04

ДСТУ 8989:2020

Настанова з утримання автодорожніх мостів

04

ДСТУ 8968:2019

Прокат з конструкційної сталі високої оброблюваності різанням. Технічні умови

04

ДСТУ 8960:2019

Метрологія. Безтарні перевезення. Визначення маси господарських вантажів під час торговельно-комерційних операцій

04

ДСТУ 8762:2018

Яйця індичі харчові та інкубаційні. Технічні умови

04

ДСТУ 4163:2020

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів

04

ДСТУ ETSI EN 301 511:2016

Обладнання систем цифрового стільникового радіозв'язку GSM абонентське. Технічні вимоги та методи випробування

03

ДСТУ ETSI EN 302 502:2016

Обладнання систем фіксованого широкосмугового радіодоступу діапазону частот 5,8 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

03

ДСТУ ETSI EN 301 489-9:2017

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 9. Спеціальні умови для безпроводових мікрофонів, подібного радіочастотного обладнання аудіоканалу, безпроводових аудіопристроїв та пристроїв слухового моніторингу

03

ДСТУ ETSI EN 301 430:2018

Супутникові земні станції та системи. Станції земні пересувні. Супутникові мережі збирання новин смуг частот від 11 ГГц до 12 ГГц/від 13 ГГц до 14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

03

ДСТУ ETSI EN 301 406:2017

Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги

03

ДСТУ ETSI EN 301 091-1:2017

Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частотвід 76 ГГц до 77 ГГц. Частина 1. Радіолокаційне обладнання наземних транспортних засобів

03

ДСТУ ISO/TR 14872:2020

Інформатика у сфері охорони здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Основні принципи супроводу ідентифікаторів та термінів

03

ДСТУ ISO 19650-2:2020

Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва

03

ДСТУ ISO 18091:2020

Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в суб’єктах місцевого самоврядування

03

ДСТУ ISO 14005:2020

Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження

03

ДСТУ ISO 14002-1:2020

Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення

03

ДСТУ ISO 11334-1:2020

Засоби для ходіння, керовані однією рукою. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Милиці ліктьові

03

ДСТУ ISO 11199-3:2020

Засоби для ходіння, керовані обома руками. Вимоги та методи випробування. Частина 3. Ходунки-столи

03

ДСТУ EN IEC 62040-1:2020

Системи безперебійного живлення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки

03

ДСТУ EN IEC 60051-7:2019

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 7. Спеціальні вимоги до багатофункційних приладів

03

ДСТУ EN IEC 60051-5:2019

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 5. Спеціальні вимоги для фазометрів, вимірювачів коефіцієнта потужності та синхроскопів

03

ДСТУ EN ISO 17491-4:2016

Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 4. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини (випробування розпиленням)

03

ДСТУ EN ISO 15223-1:2018

Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних виробах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги

03

ДСТУ EN ISO 14118:2019

Безпечність машин. Запобігання ненавмисному пуску

03

ДСТУ EN ISO 13766-2:2019

Машини землерийні та техніка будівельна. Електромагнітна сумісність (ЕМС) машин з внутрішнім джерелом електроживлення. Частина 2. Додаткові вимоги до ЕМС для функційної безпеки

03

ДСТУ EN ISO 13766-1:2019

Машини землерийні та техніка будівельна. Електромагнітна сумісність (ЕМС) машин з внутрішнім джерелом електроживлення. Частина 1. Загальні вимоги до ЕМС за звичайних електромагнітних умов довкілля

03

ДСТУ EN 61140:2019

Захист від ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

03

ДСТУ EN 50563:2017

Потужність холостого ходу та середній коефіцієнт корисної дії в активних режимах зовнішніх джерел живлення змінного/постійного струму та змінного/змінного струму. Методи визначення

03

ДСТУ EN 14227-4:2020

Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні характеристики. Частина 4. Зола-винесення для сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим— Вперше

03

ДСТУ EN 14227-3:2020

Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні характеристики. Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені золою-винесенням

03

ДСТУ EN 13134:2016

Паяння твердим припоєм. Випробування процесу

03

ДСТУ EN 12458:2017

Поверхнево-активні речовини. Визначення стабільності в жорсткій воді

03

ДСТУ EN 12211:2020

Вікна та двері. Стійкість до вітрового навантаження. Метод випробування

03

ДСТУ EN 1794-3:2019

Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 3. Реакція на вогонь. Поведінка шумозахисного устатковання під час горіння та класифікація

03

ДСТУ EN 1794-2:2019

Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 2. Загальні вимоги щодо техніки безпеки та екологічні вимоги

03

ДСТУ EN 1385:2017

Шоломи для веслярів, які займаються водним спортом на каное та на річках з бурхливим водним потоком

03

ДСТУ EN 1359:2020

Лічильники газу. Лічильники газу мембранні

03

ДСТУ 61966-9:2020

Мультимедійні системи та обладнання. Колориметричні вимірювання та керування кольоровідтворенням. Частина 9. Цифрові камери

03

ДСТУ 61966-6:2020

Мультимедійні системи та обладнання. Колориметричні вимірювання та керування кольоровідтворенням. Частина 6. Проєкційні дисплеї з фронтальною проєкцією

03

ДСТУ 8978:2020

Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу

03

ДСТУ 8977:2020

Матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Методи випробування

03

ДСТУ 8976:2020

Матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Технічні умови

03

ДСТУ 8964:2019

Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови

03

ДСТУ 8959:2019

Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови

03

ДСТУ 8902:2019

Енергетичне марковання світлопрозорих огороджувальних конструкцій

03

ДСТУ 8851:2019

Виливки з легованого чавуну зі спеціальними властивостями. Загальні технічні умови

03

ДСТУ 8755:2018

Консерви. Коктейлі десертні. Технічні умови

03

ДСТУ 8754:2018

Консерви. Соуси десертні. Технічні умови

03

ДСТУ 8742:2017

Фітоконцентрати харчові на основі субтропічних культур. Технічні умови

03

ДСТУ 8656:2016

Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення вмісту фруктози

03

ДСТУ 8627:2016

Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики неоспорозу

03

ДСТУ 8570:2015

Корми рослинні. Методи визначення розчинності та розщеплення сирого протеїну

03

ДСТУ 8566:2015

Продукти харчові з картоплі. Приймання, готування проб і методи випробування

03

ДСТУ 8564:2015

Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Методи визначання вмісту органічних кислот

03

ДСТУ 4394:2020

Кава розчинна. Загальні технічні умови

03

ДСТУ 4140:2020

Шини пневматичні для сільськогосподарських транспортних засобів та причепів до них. Загальні технічні умови

03

ДСТУ-П CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2020

Функційна еталонна архітектура для передавання інформації в інтелектуальних вимірювальних системах

02

ДСТУ ASTM D 4809:2020

Палива рідкі. Метод визначення теплоти згоряння рідких вуглеводневих палив у калориметричній бомбі (точний метод)

02

ДСТУ ASTM D 6667:2020

Гази нафтові скраплені. Визначення загального вмісту леткої сірки методом ультрафіолетової флуоресценції

02

ДСТУ ISO 15032:2020

Протези. Випробування конструкції тазостегнових вузлів

02

ДСТУ ISO 8548-5:2020

Протезування та ортезування. Дефекти кінцівок. Частина 5. Описування клінічного стану особи з ампутаційним дефектом

02

ДСТУ ISO 8548-4:2020

Протезування та ортезування. Дефекти кінцівок. Частина 4. Описування причин, що призводять до ампутації

02

ДСТУ ISO 8548-3:2020

Протезування та ортезування. Дефекти кінцівок. Частина 3. Метод описування кукс верхніх кінцівок

02

ДСТУ ISO 8548-2:2020

Протезування та ортезування. Дефекти кінцівок. Частина 2. Метод описування кукс нижніх кінцівок

02

ДСТУ ISO 8548-1:2020

Протезування та ортезування. Дефекти кінцівок. Частина 1. Метод описування вроджених дефектів кінцівок

02

ДСТУ ISO 18805:2020

Класифікація шин. Сільськогосподарські, лісогосподарські та будівельні машини

02

ДСТУ ISO 16840-2:2020

Сидіння колісного крісла. Частина 2. Визначення фізичних та механічних характеристик подушок сидіння, призначених для забезпечення цілісності тканин

02

ДСТУ ISO 13404:2017

Протезування та ортезування. Класифікація та опис зовнішніх ортезів та їхніх комплектувальних виробів

02

ДСТУ ISO 10406-1:2021

Арматура композитна. Методи випробувань. Частина 1. Стрижні та решітки

02

ДСТУ ISO 8551:2017

Протезування та ортезування. Функційні недоліки. Опис особи, якій призначають ортез, клінічні цілі лікування та функційні вимоги до ортеза

02

ДСТУ ISO 1524:2015

Фарби, лаки та поліграфічні фарби. Визначення ступеня перетиру

02

ДСТУ ISO 1522:2015

Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом

02

ДСТУ EN 62395-1:2014

Системи резистивного розподіленого електронагрівання промислового та комерційного призначення. Частина 1. Технічні вимоги та методи випробування

02

ДСТУ EN 13757-4:2020

Системи зв’язку для лічильників. Частина 4. Безпроводовий зв’язок M-Bus

02

ДСТУ EN 13757-2:2020

Системи зв’язку для лічильників. Частина 2. Проводовий зв’язок M-Bus

02

ДСТУ EN 13757-1:2020

Системи зв’язку для лічильників. Частина 1. Обмін даними

02

ДСТУ EN 12207:2020

Вікна та двері. Повітропроникність. Класифікація

02

ДСТУ EN 12184:2019

Крісла колісні з електричним приводом, скутери та їхні зарядні пристрої. Вимоги та методи випробування

02

ДСТУ EN 12183:2019

Крісла колісні з ручним керуванням. Вимоги та методи випробування

02

ДСТУ 9065:2021

Арматура композитна для армування бетонних конструкцій. Загальні технічні умови

02

ДСТУ 9064:2020

Установки ліфтові. Вимоги щодо модернізації ліфтів на місці експлуатації

02

ДСТУ 9063:2020

Вапняки флюсові. Визначення гранулометричного складу та механічної міцності

02

ДСТУ 9059:2020

Сталь та чавун. Методи визначення хрому

02

ДСТУ 9058:2020

Пожежна безпека. Визначення протипожежних відстаней між об’єктами розрахунковими методами. Основні положення

02

ДСТУ 9057:2020

Настанова з проектування та влаштування споруд поверхневого водовідведення на автомобільних дорогах загального користування

02

ДСТУ 9056:2020

Підкладки роздільного скріплення залізничних рейок типів Р50, Р65 і Р75. Технічні умови

02

ДСТУ 9055:2020

Сталь та чавун. Методи визначення марганцю

02

ДСТУ 9028:2020

Метали. Метод випробування на видавлювання листів та стрічок за Еріксеном

02

ДСТУ 8975:2019

Сталь. Методи випробування та оцінюваннямакроструктури

02

ДСТУ 8974:2019

Сталь. Металографічний метод оцінюваннямікроструктури листів та стрічки

02

ДСТУ 8972:2019

Сталі та сплави. Методи виявлення та визначення величини зерна

02

ДСТУ 8764:2018

Розсада томата, перцю, баклажана в касетах. Технологія вирощування. Загальні вимоги

02

ДСТУ 7103:2020

Пиво. Методи визначення органолептичних показників, об’єму продукції та герметичності закупорювання

02

ДСТУ 2630:2019

Технологічні процеси та устатковання для них у кондитерському виробництві. Терміни та визначення понять

02

ДСТУ 33.105:2020

Страховий фонд документації. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для мікрофільмування

02

ДСТУ ASTM D 1840:2020

Палива авіаційні. Визначення нафталінових вуглеводнів у авіаційних турбінних паливах методом ультрафіолетової спектрофотометрії

01

ДСТУ ISO 8549-4:2019

Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 4. Терміни стосовно ампутації кінцівок

01

ДСТУ ISO 8549-3:2019

Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 3. Терміни стосовно зовнішніх ортезів

01

ДСТУ ISO 8549-2:2019

Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 2. Терміни стосовно зовнішніх протезів кінцівок та користувачів цих протезів

01

ДСТУ ISO 8549-1:2019

Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 1. Основні терміни стосовно зовнішніх протезів кінцівок та ортезів

01

ДСТУ ISO 7176-26:2020

Крісла колісні. Частина 26. Словник термінів

01

ДСТУ ISO 7176-22:2019

Крісла колісні. Частина 22. Правила встановлення

01

ДСТУ ISO 7176-21:2017

Крісла колісні. Частина 21. Вимоги та методи випробування на електромагнітну сумісність колісних крісел з електричним приводом, скутерів, а також їхніх зарядних пристроїв

01

ДСТУ ISO 7176-8:2017

Крісла колісні. Частина 8. Вимоги та методи випробування на статичну, ударну і втомну міцність

01

ДСТУ ISO 7176-1:2017

Крісла колісні. Частина 1. Визначення статичної стійкості

01

ДСТУ EN 12004-2:2020

Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробування

01

ДСТУ EN 12004-1:2020

Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик, класифікація та маркування

01

ДСТУ 9054:2020

Конструкції автодорожніх мостів сталеві. Технічні вимоги до виготовлення

01

ДСТУ 9053:2020

Насіння дерев і кущів. Посівні якості. Технічні умови

01

ДСТУ 9052:2020

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати на хімічно зв’язаному кисні для евакуації та аварійно-рятувальних робіт під час пожежі. Класифікація, технічні вимоги та методи випробування

01

ДСТУ 9051:2020

Виливки із чавуну та сталі. Дефекти. Терміни та визначення понять

01

ДСТУ 9050:2020

Система технічного обслуговування та ремонтування техніки. Терміни та визначення понять

01

ДСТУ 8971:2019

Прокат листовий холоднокатаний. Основні параметри і розміри

01

ДСТУ 8970:2019

Стрічка різана з холоднокатаного прокату. Технічні умови

01

ДСТУ 8969:2019

Прокат тонколистовий зі сталі підвищеноїміцності. Технічні умови

01

ДСТУ 8918:2019

Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

01

ДСТУ 8899:2019

Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу

01

ДСТУ 8898:2019

Профілі сталеві гнуті листові з трапецієподібним гофром. Сортамент

01

ДСТУ 8897:2019

Профілі сталеві гнуті С-подібні рівнополичні. Сортамент

01

ДСТУ 8854:2019

Профілі сталеві гнуті зетові. Сортамент

01

ДСТУ 8826:2019

Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків

01

ДСТУ 8697:2016

Добавка комплексна оксигенатна (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови

01

ДСТУ 8496:2015

Консерви. Заправки томатні. Технічні умови

01

 

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2020 році >>>

Джерело: http://uas.org.ua/


Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в Відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши


Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в Відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.