Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2019 році

Позначення Назва Місяць
ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 10
ДСТУ ETSI EN 300 086:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування 10
ДСТУ OIML R 137-1-2:2018 Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних характеристик 10
ДСТУ EN ISO 14159:2018 Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин 10
ДСТУ EN ISO 11442:2018 Технічна документація на продукцію. Управління документацією 10
ДСТУ EN ISO 527-5:2018 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 5. Умови випробування односпрямованих волокнистих пластмасових композитів 10
ДСТУ EN ISO 527-4:2018 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 4. Умови випробування для ізотропних та ортотропних, армованих волокном пластмасових композитів 10
ДСТУ ISO/IEC TR 24704:2018 Інформаційні технології. Кабельні мережі в приміщенні користувача для точок безпроводового доступу 10
ДСТУ ISO/IEC TR 19795-3:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 3. Модально-специфічне випробування 10
ДСТУ ISO/IEC 30105-1:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 1. Еталонна модель процесу 10
ДСТУ ISO/ІЕС 29794-1:2018 Інформаційні технології. Якість біометричних зразків. Частина 1. Структура 10
ДСТУ ISO/ІЕС 19795-6:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 6. Методика випробування для оперативного оцінювання 10
ДСТУ ISO/ІЕС 19795-4:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 4. Експлуатаційні випробування на функційну сумісність 10
ДСТУ ISO/IEC 15026-4:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 4. Гарантування в життєвому циклі 10
ДСТУ ISO 17123-8:2018 Оптика та оптичні прилади. Процедури польових випробувань геодезичних та топографічних приладів. Частина 8. Приймачі ГНСС, що працюють у режимі вимірювань у реальному часі (RTK) 10
ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування 10
ДСТУ ISO 8655-6:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання 10
ДСТУ EN 61009-2-1:2018 Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, з умонтованим захистом від надструмів, побутової та аналогічної призначеності (ВАДЗН). Частина 2-1. Застосування загальних правил до вимикачів, функційно незалежних від напруги мережі 10
ДСТУ EN 60904-10:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 10. Методи вимірювання лінійності характеристик 10
ДСТУ EN 60904-5:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 5. Визначення еквівалентної температури методом вимірювання напруги холостого ходу 10
ДСТУ EN 60695-11-4:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-4. Випробувальне полум’я. Полум’я потужністю 50 Вт. Устатковання та метод перевіряння відповідності технічним вимогам 10
ДСТУ EN 13398:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еластичності 10
ДСТУ EN 13108-8:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон 10
ДСТУ EN 13108-6:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон 10
ДСТУ EN 547-2:2018 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу 10
ДСТУ EN 547-1:2018 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах 10
ДСТУ 8835:2019 Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови 10
ДСТУ 7202:2019 Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія 10
ДСТУ 4876:2019 Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги 10
ДСТУ 4070:2019 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги щодо пасивної безпеки 10
ДСТУ ETSI EN 302 194-2:2018 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радар навігаційний, який застосовують на внутрішніх водних шляхах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування 9
ДСТУ ETSI EN 300 341:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування 9
ДСТУ ISO/ІЕС TR 38504:2018 Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Настанова для базованих на принципах стандартів щодо керування інформаційними технологіями 9
ДСТУ ISO/ІЕС 38505-1:2018 Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Керування даними. Частина 1. Застосування ISO/IEC 38500 до керування даними 9
ДСТУ ISO/ІЕС 30105-4:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 4. Терміни та поняття 9
ДСТУ ISO/ІЕС 18384-1:2018 Інформаційні технології. Еталонна архітектура для сервіс-орієнтованої архітектури. Частина 1. Термінологія та поняття 9
ДСТУ ISO/ІЕС TS 17027:2018 Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал 9
ДСТУ ISO/ІЕС 14476-3:2018 Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 3. Специфікація дуплексного багатоадресного пересилання 9
ДСТУ ISO/TS 14027:2018 Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції 9
ДСТУ ISO 14026:2018 Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля 9
ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури 9
ДСТУ ISO 8655-5:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори 9
ДСТУ ISO 8655-3:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки 9
ДСТУ ISO 8655-1:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві 9
ДСТУ EN ISO 4414:2018 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових частин 9
ДСТУ EN 62053-24:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 24. Статичні лічильники реактивної енергії для основної частоти (класи точності 0,5 S, 1 S та 1) 9
ДСТУ EN 62053-22:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класи точності 0,2 S та 0,5 S) 9
ДСТУ EN 62053-11:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класи точності 0,5, 1 та 2) 9
ДСТУ EN 61094-1:2018 Мікрофони вимірювальні. Частина 1. Технічні характеристики лабораторних еталонних мікрофонів 9
ДСТУ EN 60904-9:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 9.Вимоги до характеристик імітаторів сонячного випромінювання 9
ДСТУ EN 60079-11:2017 Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло «і» 9
ДСТУ EN 60051-9:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 9. Рекомендовані методи випробування 9
ДСТУ EN 60051-2:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів 9
ДСТУ EN 60051-1:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 1. Визначення та основні вимоги для всіх частин 9
ДСТУ EN 50117-1:2018 Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні вимоги 9
ДСТУ EN 16905-3:2018 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 3. Умови випробування 9
ДСТУ EN 15372:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до столів непобутової призначеності 9
ДСТУ EN 15163:2018 Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності алмазних дротових пилок 9
ДСТУ EN 14253:2018 Вібрація механічна. Вимірювання та обчислювання впливу на здоров’я загальної виробничої вібрації. Практична настанова 9
ДСТУ EN 12921-2:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 2. Безпечність машин, що використовують рідини для чищення на водній основі 9
ДСТУ EN 12697-46:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості за одновісного розтягу 9
ДСТУ EN 12697-27:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання проб 9
ДСТУ EN 10263-1:2018 Пруток, стрижні й дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання 9
ДСТУ EN 10140:2018 Штаба сталева холоднокатана вузька. Допуски на розміри та форму 9
ДСТУ EN 10079:2018 Вироби сталеві. Номенклатура 9
ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності) 9
ДСТУ 8805:2018 Мости та труби. Опорні частини автодорожніх мостів. Вимоги щодо вибору та влаштування 9
ДСТУ HD 604 S1:2018 Кабелі силові на напругу 0,6/1,0 кВ та 1,9/3,3 кВ зі спеціальними показниками пожежної небезпеки для використання на електричних станціях 8
ДСТУ ITU-R BT.2077-2:2018 Телебачення мовленнєве. Інтерфейси цифрові послідовні реального часу для сигналів телебачення надвисокої чіткості. Загальні технічні вимоги 8
ДСТУ ITU-R BT.1368-13:2018 Цифрове телевізійне мовлення. Критерії планування служби цифрового наземного телевізійного мовлення, зокрема захисні відношення в діапазонах ДВЧ/УВЧ 8
ДСТУ EN ISO 23125:2018 Верстати. Безпечність. Верстати токарні 8
ДСТУ ETSI EN 302 755:2018 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі цифрового наземного телевізійного мовлення другого покоління (DVB-Т2) 8
ДСТУ ETSI EN 302 510:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Імпланти медичні мембранні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 30 МГц до 37,5 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 8
ДСТУ ETSI EN 301 908-15:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 15. Повторювачі з радіотехнологією E-UTRA та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування 8
ДСТУ HD 603 S1:2018 Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ 8
ДСТУ IEC 61010-2-120:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-120. Додаткові вимоги щодо безпечності механічних елементів устатковання 8
ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке маєвипробувальні або вимірювальні кола 8
ДСТУ EN 61000-4-2:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів 8
ДСТУ ISO/IEC 40180:2018 Інформаційні технології. Якість навчання, освіти та підготовки. Основні принципи та еталонна структура 8
ДСТУ ISO/IEC 29101:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Структура архітектури забезпечення прайвесі 8
ДСТУ ISO/IEC 15444-1:2018 Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 1. Базова система кодування 8
ДСТУ ISO/TR 14073:2018 Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046 8
ДСТУ ISO/IEC TR 13594:2018 Інформаційні технології. Безпека нижніх рівнів 8
ДСТУ EN 13979-1:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Моноблочні колеса. Технічна процедура затвердження. Частина 1. Колеса ковані та катані 8
ДСТУ EN 12663-1:2018 Залізничний транспорт. Вимоги до конструкцій кузова залізничного транспортного засобу. Частина 1. Локомотиви та пасажирський рухомий склад (і альтернативний метод для вантажних вагонів) 8
ДСТУ EN 1853:2018 Сільськогосподарські машини. Причепи. Вимоги щодо безпеки 8
ДСТУ ETSI EN 319 403:2016 Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності провайдерів довірчих послуг. Вимоги до органів з оцінювання відповідності, що оцінюють провайдерів довірчих послуг 7
ДСТУ ASTM A615/ A615M:2019 Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги 7
ДСТУ EN ISO 19353:2017 Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист 7
ДСТУ EN ISO 16231-2:2017 Машини сільськогосподарські самохідні. Оцінювання стійкості. Частина 2. Визначення статичної стійкості та методики випробування 7
ДСТУ EN ISO 16231-1:2016 Сільськогосподарські самохідні машини. Оцінювання стійкості. Частина 1. Загальні вимоги 7
ДСТУ EN ISO 9241-112:2017 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 112. Подання інформації 7
ДСТУ EN ISO 9241-13:2017 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 13. Настанова щодо використання 7
ДСТУ EN ISO 6682:2016 Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування 7
ДСТУ EN ISO 4254-14:2017 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 14. Пакувальники рулонів 7
ДСТУ EN ISO 3411:2016 Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора 7
ДСТУ EN 61558-2-9:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-9. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів та силових блоків живлення для ручних світильників класу ІІІ з вольфрамовою лампою розжарювання 7
ДСТУ EN 61204-7:2016 Джерела електроживлення постійного струму низьковольтні. Частина 7. Вимоги щодо безпечності 7
ДСТУ EN 61010-2-020:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020.Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг 7
ДСТУ EN 60695-10-2:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 10-2. Анормальне нагрівання. Метод випробування на стійкість до тиску, створеного кулькою 7
ДСТУ EN 60695-2-11:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування розжареним дротом готових виробів на горючість (GWEPT) 7
ДСТУ EN 60695-2-10:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатковання та загальна процедура випробування розжареним дротом 7
ДСТУ EN 60811-403:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 403. Різноманітні методи випробування. Випробування на озоностійкість зшитих компаундів 7
ДСТУ EN 60335-2-102:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з’єднання 7
ДСТУ EN 50580:2018 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Додаткові вимоги до розпилювальних пістолетів 7
ДСТУ EN 16281:2017 Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування 7
ДСТУ EN 15811:2016 Сільськогосподарські машини. Огорожі захисні нерухомі та огорожі захисні з блокуванням і фіксацією або без неї для рухомих частин механічної передачі. Вимоги щодо безпеки 7
ДСТУ EN 12596:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра 7
ДСТУ EN 12595:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості 7
ДСТУ EN 12592:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності 7
ДСТУ EN 12221-2:2017 Вироби для дітей і догляду за дітьми. Сповивальні столики побутові. Частина 2. Методи випробування 7
ДСТУ EN 12053:2016 Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання шумового випромінення 7
ДСТУ EN 1870-15:2016 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопиляльні. Частина 15. Багатолезові верстати для поперечного розпилювання з вбудованою подачею оброблюваної деталі й ручним завантаженням та/або вивантаженням 7
ДСТУ EN 1005-1:2018 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять 7
ДСТУ EN 894-3:2017 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування 7
ДСТУ EN 58:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих 7
ДСТУ ISO 13326:2017 Шини пневматичні. Методи визначення однорідності 7
ДСТУ ISO 4209-2:2017 Шини (метричні серії) та ободи для вантажних автомобілів і автобусів. Частина 2. Ободи 7
ДСТУ ISO 3877-2:2017 Шини, вентилі та камери. Перелік термінів-відповідників. Частина 2. Вентилі 7
ДСТУ 8816:2018 Шини пневматичні для легкових автомобілів та причепів до них. Загальні технічні умови 7
ДСТУ 8815:2018 Шини пневматичні для вантажних колісних транспортних засобів та причепів до них. Загальні технічні умови 7
ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять 7
ДСТУ 8730:2017 Шини з регульованим тиском. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ 8602:2015 Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення 7
ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях 7
ДСТУ 7498:2014 Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понять 7
ДСТУ В 8823:2018 Засоби системи впізнавання «Свій — чужий» Mk XA. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ В 8822:2018 Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Наземні радіолокаційні запитувачі. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять 7
ДСТУ В-П 15.601:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення 7
ДСТУ В-П 15.001:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення 7
ДСТУ EN ISO 2860:2016 Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів 6
ДСТУ ETSI EN 302 686:2018 Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ETSI EN 301 839:2018 Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ISO/IEC 30105-5:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційими технологіями. Частина 5. Настанови 6
ДСТУ ISO/IEC 30105-3:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 3. Система вимірювання та модель зрілості організації 6
ДСТУ ISO/IEC TR 22560:2018 Інформаційні технології. Сенсорні мережі. Настанови щодо проектування в авіаційній галузі. Оперативне керування повітряним потоком 6
ДСТУ ISO/IEC TR 20002:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Керовані мережі P2P. Загальні принципи 6
ДСТУ ISO/IEC TR 18120:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Вимоги до електронних підручників для освіти 6
ДСТУ ISO/IEC 15444-3:2018 Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 3. Motion JPEG 2000 6
ДСТУ ISO/IEC 15026-3:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 3. Рівні цілісності системи 6
ДСТУ ISO/IEC 14841:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватна мережа з інтеграцією послуг. Специфікація, функційна модель та інформаційні потоки. Додаткова послуга пропозиції виклику 6
ДСТУ ISO/IEC 11770-6:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 6. Утворення ключів 6
ДСТУ ISO/IEC 15026-2:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів.Частина 2. Сценарій гарантування 6
ДСТУ EN ISO 28881:2018 Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати 6
ДСТУ EN 60252-2:2018 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори 6
ДСТУ EN 60204-32:2018 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин 6
ДСТУ EN 60143-2:2018 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 2. Захисне обладнання для батарей послідовного конденсатора 6
ДСТУ EN 50553:2018 Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі 6
ДСТУ EN 14492-1:2018 Крани вантажопідіймальні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом 6
ДСТУ EN 13155:2018 Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні 6
ДСТУ EN 12750:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати фрезерні чотиристоронні 6
ДСТУ EN 12622:2018 Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття 6
ДСТУ EN 1756-1:2018 Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів 6
ДСТУ ISO/ІЕС ТR 29181-9:2018 Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 9. Мережа всього 6
ДСТУ ISO/ІЕС ТR 18121:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Рамкова модель віртуального експерименту 6
ДСТУ ISO/ТS 9002:2017 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015 6
ДСТУ ISO 14034:2017 Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ) 6
ДСТУ ISO 6673:2016 Кава зелена сира. Метод визначання втрати маси за температури 105 °С 6
ДСТУ EN ISO 17249:2017 Взуття захисне, стійке до розрізання ланцюговою пилкою 6
ДСТУ EN ISO 14120:2017 Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож 6
ДСТУ EN ISO 14119:2017 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, зʼєднані з огорожами. Принципи проектування та вибору 6
ДСТУ EN ISO 11681-2:2017 Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 2. Пилки ланцюгові для догляду за деревами 6
ДСТУ EN ISO 11681-1:2017 Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу 6
ДСТУ EN ISO 9994:2018 Запальнички. Вимоги щодо безпеки 6
ДСТУ EN ISO 3691-5:2018 Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки, керовані оператором, який рухається 6
ДСТУ EN ISO 2867:2017 Землерийні машини. Системи доступу 6
ДСТУ EN 61386-22:2017 Системи кабелепроводів. Частина 22. Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів 6
ДСТУ EN 61386-21:2017 Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів 6
ДСТУ EN 61010-2-081:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб 6
ДСТУ EN 60811-604:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів у заповнювальних компаундах 6
ДСТУ EN 60811-302:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійному струму _аповню вальних компаундів за температури 23 °С та 100 °С 6
ДСТУ EN 60811-301:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповню вальних компаундів за температури 23 °С 6
ДСТУ EN 60730-2-14:2017 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів 6
ДСТУ EN 60519-9:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 9. Додаткові вимоги до устатковання для високочастотного діелектричного нагрівання 6
ДСТУ EN 60519-8:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 8. Додаткові вимоги до електрошлакових плавильних печей 6
ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.Частина 1. Загальні вимоги 6
ДСТУ EN 60598-2-22:2018 Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення 6
ДСТУ EN 60598-2-20:2018 Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні 6
ДСТУ EN 60598-2-13:2018 Світильники. Частина 2-13. Додаткові вимоги. Світильники, заглиблювальні в землю 6
ДСТУ EN 60598-2-12:2018 Світильники. Частина 2-12. Додаткові вимоги. Світильники нічні на штепсельній вилці 6
ДСТУ EN 60598-2-7:2018 Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники переносні садові 6
ДСТУ EN 60598-2-5:2018 Світильники. Частина 2-5. Додаткові вимоги. Прожектори 6
ДСТУ EN 16247-5:2016 Енергетичні аудити. Компетентність енергетичних аудиторів 6
ДСТУ EN 15000:2017 Безпечність промислового вантажного транспорту. Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності. Технічні умови, характеристики та вимоги до випробування індикаторів і обмежників моменту поздовжнього навантаження 6
ДСТУ EN 13356:2017 Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги 6
ДСТУ EN 10213:2016 Виливки сталеві для роботи під тиском 6
ДСТУ EN 869:2016 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском 6
ДСТУ EN 1677-6:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ланки. Клас 4 6
ДСТУ EN 1677-5:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Гаки сталеві ковані вантажопідіймальні із замком. Клас 4 6
ДСТУ EN 1677-4:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Ланки. Клас 8 6
ДСТУ EN 1677-1:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8 6
ДСТУ EN 710:2016 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов'язаного з ними устатковання 6
ДСТУ EN 474-1:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги 6
ДСТУ EN 454:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 6
ДСТУ EN 453:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 6
ДСТУ 8711:2017 Препарати ветеринарні біологічні. Методи визначення життєздатності колекційних культур мікроорганізмів 6
ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння 6
ДСТУ 8598:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від народження до чотирьох місяців. Технічні умови 6
ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 2074:2017 Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визначення понять 6
ДСТУ ITU-R BT.2025:2018 Телебачення мовленнєве. Системи стереоскопічного телебачення з форматом зображення 1280 × 720. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ ITU-R BT.2023:2018 Телебачення мовленнєве. Системи виробництва, міжнародного обміну та мовлення програм стереоскопічного телебачення (3DTV). Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ EN ISO 13732-3:2016 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні 5
ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту 5
ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування 5
ДСТУ EN 61439-6:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 6. Система збірних шин 5
ДСТУ EN 61439-4:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектного устатковання для будівельних майданчиків (НКУ-БМ) 5
ДСТУ EN 61439-3:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 3. Розподільчі щити, застосовувані звичайними користувачами 5
ДСТУ EN 61439-2:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування 5
ДСТУ EN 61058-2-4:2017 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-4:2014 5
ДСТУ EN 61058-2-1:2017 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-1:2014 5
ДСТУ EN 60947-7-2:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-2. Допоміжне обладнання. Клемники із захисним проводом для мідних провідників 5
ДСТУ EN 60947-7-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемники для мідних провідників 5
ДСТУ EN 45545-2:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів 5
ДСТУ EN 14605:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з'єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ ᷀[3] та РВ [4]) 5
ДСТУ EN 13034:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6]) 5
ДСТУ EN 1498:2018 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні петлі 5
ДСТУ EN 1034-7:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 7. Вимоги щодо безпечності чанів 5
ДСТУ EN 1034-4:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 4. Вимоги щодо безпечності гідророзбивачів та устатковання для їхнього завантаження 5
ДСТУ EN 1034-3:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 3. Вимоги щодо безпечності перемотувальних та намотувальних машин 5
ДСТУ EN 1034-1:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпечності 5
ДСТУ EN 957-10:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-9:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-8:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-7:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-5:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-4:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 4. Лави силові тренувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 795:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування 5
ДСТУ EN 511:2017 Рукавички захисні від холоду 5
ДСТУ EN 365:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування 5
ДСТУ EN 363:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Системи індивідуального захисту від падіння 5
ДСТУ EN 354:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Стропи 5
ДСТУ EN 343:2017 Одяг захисний. Захист від дощу 5
ДСТУ EN 342:2017 Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду 5
ДСТУ EN 81-73:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі 5
ДСТУ EN 81-72:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні 5
ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю 5
ДСТУ EN 81-40:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю 5
ДСТУ EN 81-21:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках 5
ДСТУ 8788:2018 Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Методи контролювання захисних властивостей 5
ДСТУ 8782:2018 Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 8659:2016 Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії 5
ДСТУ 8606-3:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами 5
ДСТУ 8572:2015 Патисони свіжі. Технічні умови 5
ДСТУ 8497:2015 Консерви. Фрукти натуральні. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 8289:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності 5
ДСТУ 7309:2019 Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ. Технічні умови 5
ДСТУ 3136:2017 Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови 5
ДСТУ IEC 60096-3:2008 Кабелі радіочастотні. Частина 3. Одножильні коаксіальні кабелі для розподільчих кабельних мереж. Загальні вимоги та випробування 4
ДСТУ ISO 13500:2017 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги та випробування 4
ДСТУ ISO/TS 20440:2018 Інформатика в охороні здоров’я. Ідентифікація медичних засобів. Настанова щодо запровадження елементів і структури даних згідно з ISO 11239 для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про фармацевтичні форми дозування, одиниці подання, шляхи введення та пакування 4
ДСТУ ISO/TS 19256:2018 Інформатика в галузі охорони здоров’я. Вимоги до систем словників лікарських засобів для охорони здоров’я 4
ДСТУ ISO 17523:2018 Інформатика в охороні здоров’я. Вимоги до електронних рецептів 4
ДСТУ EN ISO 4254-1:2017 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги 4
ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки 4
ДСТУ EN 61347-2-13:2017 Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від змінного та постійного струму для світлодіодних модулів 4
ДСТУ EN 61347-2-11:2017 Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електронних кіл, які застосовують у світильниках 4
ДСТУ EN 60601-2-27:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-27. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик обладнання для ЕКГ-моніторингу 4
ДСТУ EN 50289-1-4:2016 Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Опір ізоляції 4
ДСТУ EN 50289-1-3:2016 Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-3. Методи електричних випробувань. Електрична міцність 4
ДСТУ EN 45545-3:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод 4
ДСТУ EN 45545-1:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення 4
ДСТУ EN 15614:2016 Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом 4
ДСТУ EN 12642:2018 Кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Конструкція кузовів комерційних колісних транспортних засобів. Мінімальні вимоги 4
ДСТУ EN 12641-1:2018 Знімні кузови та комерційні транспортні засоби. Тенти. Частина 1. Мінімальні вимоги 4
ДСТУ EN 12594:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування 4
ДСТУ EN 12195-3:2018 Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги 4
ДСТУ EN 12195-2:2018 Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон 4
ДСТУ EN 12195-1:2018 Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення 4
ДСТУ EN 1497:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні ремні 4
ДСТУ EN 619:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності 4
ДСТУ EN 618:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного вантаження сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності 4
ДСТУ EN 617:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності 4
ДСТУ EN 362:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі 4
ДСТУ EN 361:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла 4
ДСТУ EN 358:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи 4
ДСТУ EN 355:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори 4
ДСТУ 8791:2018 Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови 4
ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ EN ISO 17491-3:2016 Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем) 3
ДСТУ EN ISO 16946:2017 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок 3
ДСТУ EN ISO 15536-1:2016 Ергономіка. Комп’ютерні манекени і шаблони тіла. Частина 1. Загальні вимоги 3
ДСТУ EN ISO 10075-3:2017 Ергономічні принципи визначення психічної робочої навантаги. Частина 3. Принципи та вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання 3
ДСТУ EN ISO 527-1:2017 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи 3
ДСТУ ISO/IEC 27034-2:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації 3
ДСТУ ISO/IEC 27034-1:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття 3
ДСТУ ISO/IEC 18033-5:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 5. Шифри, що ґрунтуються на ідентифікаційних данихДСТУ 3
ДСТУ EN 61310-2:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування 3
ДСТУ EN 61310-1:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів 3
ДСТУ EN 60947-7-3:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги щодо безпечності клемників для плавких запобіжників 3
ДСТУ EN 60702-1:2016 Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі 3
ДСТУ EN 60312-1:2015 Пилососи побутової призначеності. Частина 1. Пилососи сухого чищення. Методи вимірювання робочих характеристик 3
ДСТУ EN 60065:2017 Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки 3
ДСТУ EN 14682:2016 Безпечність дитячого одягу. Шнури та витяжні шнурки на дитячому одязі. Технічні вимоги 3
ДСТУ EN 14434:2009 Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування 3
ДСТУ EN 12841:2017 Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната 3
ДСТУ EN 12593:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса 3
ДСТУ EN 12385-4:2017 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 4. Канати подвійного звивання для загального підіймального застосування 3
ДСТУ EN 12042:2016 Устатковання для харчової промисловості. Дозатори тіста автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 3
ДСТУ EN 12041:2016 Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 3
ДСТУ EN 1427:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі 3
ДСТУ EN 10228-1:2017 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль 3
ДСТУ EN 1034-8:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 8. Рафінери 3
ДСТУ EN 957-6:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 3
ДСТУ EN 474-12:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів 3
ДСТУ EN 474-5:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів 3
ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників 3
ДСТУ EN 349:2016 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини 3
ДСТУ 8748:2017 Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів 3
ДСТУ 8729:2017 Мед і продукти бджільництва. Методи визначення кількості мікроорганізмів та підрахування колоній за температури 30 °С 3
ДСТУ 8723:2017 Дріжджі кормові. Методи випробування 3
ДСТУ 8720:2017 Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи визначення мікробного забруднення 3
ДСТУ 8719:2017 Продукти яєчні. Технічні умови 3
ДСТУ EN ISO 22301:2017 Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги 2
ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів 2
ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками 2
ДСТУ EN ISO 3741:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер 2
ДСТУ EN 60456:2017 Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик 2
ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад 2
ДСТУ EN 55024:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання 2
ДСТУ EN 55015:2017 Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад 2
ДСТУ EN 55012:2017 Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами 2
ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне . Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання 2
ДСТУ EN 16228-7:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання 2
ДСТУ EN 16228-6:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування 2
ДСТУ EN 16228-5:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті 2
ДСТУ EN 16228-4:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів 2
ДСТУ EN 16228-3:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБДСТУ 2
ДСТУ EN 16228-2:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування 2
ДСТУ EN 16228-1:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги 2
ДСТУ EN 13587:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування 2
ДСТУ EN 1426:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації) 2
ДСТУ EN 474-11:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів ґрунту і сміттєвих звалищ 2
ДСТУ EN 474-10:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів 2
ДСТУ EN 474-9:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів 2
ДСТУ EN 474-8:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів 2
ДСТУ EN 474-7:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів 2
ДСТУ EN 474-6:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Вимоги до землевозів 2
ДСТУ 8787:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення зчеплюваності зі щебенем 2
ДСТУ 8746:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття 2
ДСТУ OIML R 106-2:2017 Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування 1
ДСТУ OIML R 106-1:2017 Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування 1
ДСТУ EN ISO 13856-3:2016 Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв 1
ДСТУ EN ISO 13850:2016 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування 1
ДСТУ EN ISO 11691:2016 Акустика. Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря. Лабораторний наближений метод 1
ДСТУ EN ISO 9614-3:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням 1
ДСТУ EN ISO 7731:2016 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки 1
ДСТУ EN ISO 3747:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі 1
ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги 1
ДСТУ EN 60598-2-11:2017 Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні 1
ДСТУ EN 60598-2-8:2017 Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні 1
ДСТУ EN 60598-1:2017 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування 1
ДСТУ EN 60332-1-3:2016 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю 1
ДСТУ EN 60332-1-2:2017 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт 1
ДСТУ 8820:2018 Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення 1
ДСТУ 8813:2018 Метрологія. Аналізатори спектра радіочастот. Методика повірки 1
ДСТУ 8617:2016 Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання проб 1
ДСТУ 4282:2018 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови 1

 

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2018 році >>>

Джерело: http://uas.org.ua/


Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в Відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151, , +38(050)8065311.Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2019, ЛЕОНОРМ.