Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ EN 1434-1:2023 (EN 1434-1:2022, IDT) "Лічильники теплової енергії. Частина 1. Загальні вимоги"
  Цей стандарт застосовний до загальних вимог до лічильників теплової енергії. Лічильники теплової енергії — це прилади, призначені для вимірювання енергії, яку в теплообмінному контурі поглинає (охолодження) або віддає (нагрівання) рідина, що називається теплоносієм. Лічильник теплової енергії показує кількість теплової енергії в прийнятих одиницях. Цей стандарт поширюється лише на лічильники для закритих систем, де перепад тиску на теплове навантаження обмежений.
  Цей стандарт не застосовний до:
  - вимог щодо електричної безпечності устатковання;
  - вимог щодо безпечності устатковання, що працює під тиском;
  - перетворювачів температури, які монтують на поверхні.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Промислова термометрія» (ТК 65), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)
  .
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.

 • ДСТУ EN 14275:2022 (EN 14275:2013, IDT) "Палива автомобільні. Оцінювання якості бензину та дизельного палива. Відбирання проб на автозаправних станціях та гуртових розподільних установках"
  Цей стандарт установлює метод відбирання проб неетилованого бензину та дизельного палива з паливороздавальних колонок. Зазначені проби використовують для оцінки якості автомобільного палива відповідно до вимог стандарту EN 14274.
  Цей стандарт не поширюється на процедуру відбирання проб газу нафтового скрапленого (ГНС).
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38), ТОВ «Центр якості продукції «КАРАТ»
  .
  Стандарт набуде чинності:  2024-07-01.

 • ДСТУ EN 1837:2022 (EN 1837:2020, IDT) "Безпечність машин. Вмонтоване освітлення машин"
  Цей стандарт установлює параметри вмонтованих систем освітлення, призначених для освітлювання в стаціонарних і пересувних машинах та/чи зовні них, для забезпечення безпечного використання машини та належного виконання зорового завдання всередині машини чи на машині, яке здійснює оператор.
  Цей стандарт не поширюється на системи освітлення, змонтовані на машині для конкретного освітлювання зорових завдань поза машиною. Функційність вказаних систем та вимоги до них установлені в стандарті стосовно освітлення робочих місць, детальніше див. EN 12464-1 та EN 12464-2.
  У цьому стандарті не встановлено додаткових вимог щодо експлуатації систем освітлення:
  - за жорстких умов (за умов екстремального впливу зовнішнього середовища, наприклад під час застосування в морозильних камерах, за підвищеної температури тощо);
  - відповідно до вимог, установлених конкретними нормативними документами (наприклад, у вибухонебезпечному середовищі);
  - за умов зовнішнього середовища, за яких пропускання світла знижується, наприклад, за наявності диму, розбризкувань тощо.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 17.

 • ДСТУ EN 1804-2:2022 (EN 1804-2:2020, IDT) "Машини для підземних гірничих виробок. Вимоги щодо безпечності опор дахів із гідравлічним приводом. Частина 2. Опори та гідроциліндри силового агрегату"
  Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечності використання опор і циліндрів за призначенням виробника. До них належать опори, опорні циліндри та гідроциліндри, включно з механічними подовжувачами, внутрішніми клапанами та запобіжними пристроями, ущільненнями, гідравлічними з’єднаннями (до 1-го трубопроводу або до клапана типу B, див. EN 1804-3:2020), та їхні точки підіймання, але за винятком захисних труб і чохлів, зовнішніх клапанів і гідравлічних та електрогідравлічних систем керування. Цей стандарт поширюється на опори, опорні циліндри та гідроциліндри, які використовують за температури навколишнього середовища від мінус 10 оC до 60 оC.
  Цей стандарт визначає та враховує:
  - можливі небезпеки, які можуть бути спричинені використанням опор, опорних циліндрів і гідроциліндрів;
  - небезпечні зони та умови експлуатації, які можуть спричинити будь-який вид небезпечності;
  - ситуації, у результаті яких можуть виникнути небезпеки, які спричинять травму чи погіршать здоров’я;
  - небезпеки, які можуть бути зумовлені шахтним газом та/чи горючим пилом.
  Цей стандарт описує методи зменшення цих небезпек.
  Розділ 4 містить перелік обговорених небезпек.
  Цей стандарт не встановлює жодних додаткових вимог у разі:
  - особливо агресивних середовищ;
  - ризиків, пов’язаних із виробництвом та виведенням з експлуатації;
  - землетрусу.
  Опора даху з гідравлічним приводом у зборі складається з опорних блоків (EN 1804-1:2020), опор та циліндрів (EN 1804-2:2020), а також гідравлічних та електрогідравлічних систем керування (EN 1804-3:2020). Кожна частина цього багаточастинного стандарту стосується вимог щодо безпечності компонентів, згаданих у сферах застосування відповідних частин цієї серії, що складається з кількох частин.
  Цей стандарт не поширюється на опори та гідроциліндри, виготовлені до дати його опублікування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.
  Кількість сторінок документу = 43.

 • ДСТУ EN 1804-3:2022 (EN 1804-3:2020, IDT) "Машини для підземних гірничих виробок. Вимоги щодо безпечності опор дахів із гідравлічним приводом. Частина 3. Гідравлічні та електрогідравлічні системи керування"
  Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечності для гідравлічних та електрогідравлічних пристроїв керування, охоплюючи гідравлічні клапани та їхні елементи керування, комбінації клапанів, системи керування, труби та шланги в зборі, вимірювальні пристрої, вбудовані обмежувальні та зворотні клапани в опорах та циліндрах, а також системи аварійного зупинення, попередження про пуск, блокування та керування, якщо їх використовують відповідно до вказівок виробника або його уповноваженого представника. Не поширюється на генератори тиску та внутрішні клапани опор і циліндрів (наприклад, нижні клапани опор, див. EN 1804-2:2020). Цей стандарт поширюється на гідравлічні та електрогідравлічні пристрої керування, які використовують за температури навколишнього середовища від мінус 10 оC до 60 оC.
  Цей стандарт визначає та враховує:
  - можливі небезпеки, які можуть бути спричинені використанням опор, опорних циліндрів і гідроциліндрів;
  - небезпечні зони та умови експлуатації, які можуть спричинити будь-який тип небезпеки;
  - ситуації, у результаті яких можуть виникнути небезпеки, які спричинять травму чи погіршать здоров’я;
  - небезпеки, які можуть бути зумовлені шахтним газом та/чи горючим пилом.
  Цей стандарт описує методи зменшення цих небезпек.
  Розділ 4 містить перелік обговорених небезпек.
  Цей стандарт не встановлює жодних додаткових вимог у разі:
  - особливо корозійних середовищ;
  - небезпек, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та виведенням з експлуатації;
  - землетрусу.
  Гідравлічна опора даху в зборі складається з опорних блоків (EN 1804-1:2020), опор і гідравлічних циліндрів (EN 1804-2:2020), а також гідравлічного та електрогідравлічного керування (EN 1804-3:2020).
  Кожна частина цього багаточастинного стандарту стосується вимог щодо безпечності компонентів, згаданих у сферах застосування відповідних частин цієї серії.
  Цей стандарт не поширюється на гідравлічні та електрогідравлічні системи керування, виготовлені до дати його опублікування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01
  .
  Кількість сторінок документу = 44
  .


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.