Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ ISO 18195:2023 (ISO 18195:2017) "Метод обґрунтування протипожежних перегородок для водоохолоджуваних атомних електростанцій (АЕС)"
  В стандарті наведено:
  - керівництво з визначення теплового впливу на протипожежні перешкоди всередині заданого приміщення;
  - керівництво щодо визначення загальної ефективності протипожежних перешкод на основі стандартних випробувань на визначення характеристик;
  - керівництво щодо оцінювання необхідності додаткових випробувань для перевірки надійності рішення.
  Докладно описані вимоги стандартів, валідація та верифікація (V&V) числових інструментів, а також очікувана кваліфікація лабораторій вогнестійкості.
  Розібрані обмеження щодо придатності та сфери застосування методу. Метою цього стандарту є опис нової методики верифікації ефективності протипожежних перешкод, яка заснована на стандартизованому випробуванні на вогнестійкість. Значення цієї роботи пов'язане з тим фактом, що ця методологія підвищить рівень безпеки за рахунок забезпечення більшої реалістичності аналізування небезпек у поєднанні зі стандартизованими даними випробувань. Він відповідає стандартним ступеням вогнестійкості за стандартом ISO, який є необхідним для підтвердження ефективності. Найбільш істотна перевага цього методу стосується визначення загальної ефективності перешкоди під час пожежі подовженої тривалості в порівнянні з класифікацією вогнестійкості, встановленої в ISO.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Водневі технології» (ТК 197).

  Стандарт 
  набуде чинності:  2024-06-01.
  Кількість сторінок документу = 76

 • ДСТУ ISO 16639:2023 (ISO 16639:2017, IDT) "Спостереження за активними концентраціями радіоактивних речовин у повітрі на робочих місцях ядерних об’єктів"
  В цьому стандарті містяться рекомендації та критерії ефективності відбору проб радіоактивних речовин в повітрі, на робочому місці. Особлива увага приділяється охороні здоров'я працівників в закритих приміщеннях. В цьому стандарті представлені передовий досвід та критерії ефективності використання пристроїв та систем для відбору проб повітря, включаючи ретроспективні пробовідбірники та монітори безперервної дії. Зокрема, в цьому стандарті розглядаються цілі програми відбору проб повітря, розробка програм відбору проб повітря та моніторингу для досягнення цілей програми, методи відбору проб повітря та моніторингу на робочому місці, а також забезпечення якості для забезпечення роботи системи для захисту працівників від зайвого інгаляційного впливу.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Водневі технології» (ТК 197).

  Стандарт 
  набуде чинності:  2024-06-01.
  Кількість сторінок документу = 43

 • ДСТУ CEN ISO/TR 52016-2:2022 (CEN ISO/TR 52016-2:2017, ІDТ; ISO/TR 52016-2:2017, ІDТ) "Енергоефективність будівель. Енергопотреби для опалення та охолодження, внутрішні температури і навантаження за явною та прихованою теплотою. Частина 2. Пояснення та обґрунтування до стандартів ISO 52016-1 та ISO 52017-1"
  Цей стандарт містить інформацію, що допомагає правильному розумінню та використанню ISO 52016-1 та ISO 52017-1.
  У цих стандартах наведено методи розрахунку для оцінки:
  - енергетичного навантаження і потреби (за явною та прихованою теплотою) для опалення та охолодження на основі погодинних розрахунків;
  - енергопотреби (за явною та прихованою теплотою) для опалення та охолодження на основі
  помісячних розрахунків (ISO 52016-1);
  - внутрішньої температури на основі погодинних розрахунків;
  - проєктного навантаження (за явною та прихованою теплотою) на опалення та охолодження на основі погодинних розрахунків.
  Цей стандарт не містить жодних нормативних положень.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд» (ТК 302), Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ 15323:2023 (EN 15323:2007, IDT) "Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довготривале старіння/кондиціювання методом обертових циліндрів (RCAT)"
  Цей стандарт установлює метод визначення прискореного довготривалого старіння/кондиціювання для бітуму, бітумних в’яжучих і бітумних мастик. Метод охоплює старіння в обертовому циліндрі (RCA), старіння в’яжучого за помірних температур у великому циліндрі, що обертається в сушильній шафі з подачею кисню. Для довготривалого старіння за цим методом проби готують в тому вигляді, в якому їх будуть використовувати. Цей метод також призначений для модифікованих в’яжучих і бітумних мастик.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.

 • ДСТУ EN 60811-404:2018 (EN 60811-404:2012, IDT; IEC 60811-404:2012, IDT) "Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 404. Різні випробування. Випробування оболонок занурення у мінеральну оливу"
  Цей стандарт установлює метод випробування зануренням у мінеральну оливу, що застосовують для зшитих компаундів, які використовують для матеріалів оболонки.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електроізоляційна та кабельна техніка» (ТК 131).
  Стандарт набув чинності:  2019-10-01.

 • ДСТУ EN IEC 60335-2-82:2022 (EN IEC 60335-2-82:2022, IDT; IEC 60335-2-82:2017, IDT) "Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-82. Додаткові вимоги до розважальних гральних автоматів та автоматів персонального обслуговування"
  Цей стандарт стосується безпеки комерційних електричних розважальних гральних автоматів та автоматів персонального обслуговування, номінальна напруга живлення яких не повинна перевищувати 250 В (для приладів з однофазним живленням) і 480 В (для інших приладів). Цей стандарт, наскільки практично можливо, розглядає загальні небезпечні чинники, які повинні враховувати користувачі й технічний персонал з обслуговування під час експлуатації приладів.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13).
  Стандарт набуде чинності:  2024-08-01.


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.