Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ EN ISO 29481-2:2023 (EN ISO 29481-2:2016, IDT; ISO 29481-2:2012, IDT) "Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації. Частина 2. Інтерактивне середовище"
  У цьому стандарті визначено методологію та формат для описування узгоджених дій, виконуваних дійовими особами — учасниками будівельного проєкту на всіх етапах життєвого циклу будівельних об’єктів. У цьому стандарті встановлено:
  - методологію описування інтерактивного середовища;
  - відповідний спосіб відображення обов’язків та взаємопов’язаних дій, якими сформовано контекст процесу управління потоками інформації;
  - формат, у якому має бути зазначено структуру взаємодії.
  Цей стандарт призначено для сприяння взаємодії між програмними засобами, використовуваними у процесі будівництва, переходу дійових осіб - учасників процесу будівництва до взаємодії у сфері цифрових технологій, а також забезпечення основи для обміну точною, достовірною, відтворюваною і високоякісною інформацією.
  Стандарт набув чинності  2024-03-01.
  Кількість сторінок документу = 81

 • ДСТУ EN ISO 52017-1:2023 (EN ISO 52017-1:2017, ІDТ; ISO 52017-1:2017, ІDТ) "Енергоефективність будівель. Навантаження за явною та прихованою теплотою і внутрішні температури. Частина 1. Загальні методики розрахунку"
  Цей
  стандарт установлює загальні припущення, граничні умови та рівняння перехідних процесів для погодинного або меншого за погодинний розрахунок температур внутрішнього повітря та внутрішніх результуючих температур та/або навантажень на опалення, охолодження, зволоження та осушення для підтримки заданого значення температури і вологості в окремій зоні будівлі.
  Стандарт набув чинності  2024-03-01.
  Кількість сторінок документу = 27

 • ДСТУ EN ISO 16757-2:2023 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; ISO 16757-2:2016, IDT) "Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 2. Геометричні параметри"
  У цьому стандарті (частина 2 ISO 16757) описано процес моделювання геометрії виробів інженерних систем та обладнання будівель. Цей опис оптимізовано для обміну даними каталогів виробів, і він містить:
  - форми для представлення самого виробу;
  - умовні графічні познаки для відображення функції виробу на схематичних діаграмах; - простори, потрібні для належного функціонування виробу;
  - поверхні для візуалізації;
  - з’єднувачі для відображення можливості з’єднання з іншими об’єктами.
  Геометрію форм і простору виражено у вигляді Конструктивної блокової (твердотільної) геометрії (Constructive Solid Geometry, CSG), яку засновано на геометричних примітивах, з’єднаних у граничні представлення за допомогою булевих операцій. У цьому стандарті використано примітиви зі стандартів ISO 10303-42 та ISO 16739, а також додаткові примітиви для виробів інженерних систем і обладнання з особливою геометрією. Для умовних графічних познак також використовують лінійні елементи. Цей стандарт не описує внутрішню структуру або внутрішню функціональність виробу, не містить інформацію про його виробництво, оскільки таку інформацію, як правило, не публікують у каталозі виробів.
  Стандарт набув чинності  
  2024-03-01.
  Кількість сторінок документу = 80

 • ДСТУ ISO/IEC 27033-1:2017 (ISO/IEC 27033-1:2015, IDT) "Інформаційні технології. Методи захисту. Захист мережі. Частина 1. Огляд і поняття"
  Цей стандарт містить огляд мережевої безпеки й пов’язаних з нею визначень. Стандарт визначає та описує концепції, пов’язані з мережевою безпекою, і надає рекомендації з менеджменту мережевої безпеки. Цей стандарт стосується всіх осіб, які діють або використовують мережі. До них належать керівники й нетехнічні адміністратори, додатково до менеджерів та адміністраторів, які мають конкретні обов’язки щодо забезпечення інформаційної та/або мережевої безпеки, мережевих операцій або тих, хто відповідає за загальну програми безпеки організації та розроблення політики безпеки. Він також стосується всіх, хто має стосунок до планування, розроблення та реалізації архітектурних аспектів мережевої безпеки. Цей стандарт також містить таке:
  - надає рекомендації з ідентифікації й аналізування ризиків мережевої безпеки й дає визначення вимог щодо мережевої безпеки, які ґрунтуються на цьому аналізуванні;
  - надає огляд засобів керування, що підтримують технічні архітектури мережевої безпеки, і пов’язаних з ними технічні засобів керування, а також нетехнічних засобів керування, які застосовують не лише до мереж;
  - знайомить з тим, як досягти високої якості мережевих технічних архітектур безпеки, а також з аспектами ризику, проектування й керування, пов’язаними з типовими мережевими сценаріями та сферами мережевих «технологій» (які детально розглядають у наступних частинах ISO/IEC 27033) та коротко розглядає питання, пов’язані з реалізацією та функціюванням засобів керування мережевою безпекою, безперервним моніторингом і перевіркою їхньої реалізації.
  Загалом він має оглядовий характер та надає план дій для інших частин стандарту.
  Стандарт набув чинності  
  2019-01-01.
  Кількість сторінок документу = 52

 • ДСТУ ISO/IEC 27033-2:2016 (ISO/IEC 27033-2:2012, IDT) "Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 2. Настанови щодо проектування та реалізації безпеки мережі"
  Цей стандарт дає настанови організаціям з планування, розроблення, застосування та ведення документації щодо захисту мереж.
  Стандарт набув чинності
  2018-01-01.
  Кількість сторінок документу = 29

 • ДСТУ 8506:2015 "Суданська трава. Технологія вирощування. Загальні вимоги"
  Цей стандарт установлює технологію вирощування суданської трави на насіння. Цей стандарт застосовують у наукових установах, підприємствах різних форм власності та підпорядкування, які вирощують суданську траву.
  Розробник: Національний аграрний університет (НАУ).
  Стандарт набув чинності
  2017-07-01.

 • ДСТУ EN 13450:2023 (EN 13450:2002, IDT; EN 13450:2002/AC:2004, IDT) "Заповнювачі для баластного шару залізничного полотна"
  Цей стандарт визначає властивості заповнювачів, отриманих переробленням природних, виготовлених або повторно перероблених дробленням для використання для устрою баластного шару залізничного полотна. У цьому стандарті заповнювач називають залізничним баластом. Він передбачає оцінку відповідності продукції цьому стандарту
  .
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305).
  Стандарт набуде чинності:  2024-06-01.


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.