Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ 9240:2023 "Настанова з контролю якості виконання зварювальних робіт під час монтажу будівельних конструкцій"
  Цей стандарт поширюється на контроль якості зварювальних робіт та зварних з’єднань, які виконують як в умовах зварювального цеху, так і в умовах монтажних ділянок будівельного майданчика. Цей стандарт установлює: види контролю; номенклатуру показників, які підлягають контролю; обсяг контролю; порядок проведення контролю якості зварювальних робіт і якості зварних з’єднань; порядок оформлення результатів контролю.Цей стандарт застосовний для проведення контролю відповідності виконання робіт під час зварювання деталей та елементів конструкцій, монтажу будівельних конструкцій вимогам проєктної і технологічної документації. Цей стандарт застосовний інженерно-технічним персоналом будівельних організацій; працівниками органів державного архітектурно-будівельного контролю; фахівцями організацій, що здійснюють науково-технічний супровід будівництва об’єкта та контроль за якістю виконання будівельних робіт, зокрема й технічний та авторський нагляд.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Будтехнології» (ТК 309), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».
  Стандарт набуде чинності  2024-04-01.
  Кількість сторінок документу = 27

 • ДСТУ 9239:2023 "Настанова з контролю якості улаштування буронабивних паль"
  Цей стандарт поширюється на контроль якості улаштування буронабивних паль, виготовлених з неармованого бетону, залізобетону або бетону, посиленого жорстким каркасом, наприклад трубами, двотаврами тощо, без кріплення стінок свердловин; з кріпленням стабілізуючим розчином, обсадними трубами або ґрунтом на лопатях безперервного пустотілого шнека. Цей стандарт установлює принципи, правила та методи контролю якості улаштування буронабивних паль круглого перерізу, які використовують як конструктивні елементи споруд.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Будтехнології» (ТК 309), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».
  Стандарт набуде чинності  2024-04-01.
  Кількість сторінок документу = 25

 • ДСТУ 9241:2023 "Настанова з контролю якості робіт із благоустрою прибудинкової території"
  Цей стандарт поширюється на контроль якості робіт із благоустрою прибудинкової території колективного користування (багатоквартирна багатоповерхова забудова). Стандарт установлює методику вхідного контролю якості проєктної документації; вхідного контролю будівельної продукції та обладнання; контролю якості виконання робіт, приймального контролю робіт із благоустрою прибудинкової території.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Будтехнології» (ТК 309), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».
  Стандарт набуде чинності  2024-04-01.
  Кількість сторінок документу = 25

 • ДСТУ 9228:2023 "Метрологія. Шумовіброінтегратор логарифмуючий. Методика повірки"
  Цей стандарт поширюється на шумовіброінтегратори логарифмуючі (далі ― шумовіброінтегратори) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення повірки, обробку результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408). Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які здійснюють повірку шумовіброінтеграторів.
  Розробник: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).
  Стандарт набув чинності  2024-03-01.
  Кількість сторінок документу = 11

 • ДСТУ 9249:2023 "Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації. Основні терміни, визначення понять і класифікація"
  Цей стандарт унормовує терміни та визначення основних понять у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації. Цей стандарт призначено для застосування під час створювання (розробляння та виготовляння), провадження оцінювання відповідності, реалізування та придбання, упроваджування, застосування, обслуговування та ремонтування, списання та утилізування спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, готування нормативних документів та нормативно-правових актів, навчально-методичної та довідкової літератури й інших публікацій у зазначеній сфері діяльності. Цей стандарт рекомендовано застосовувати суб’єктам господарювання під час здійснювання ліцензійної діяльності, пов’язаної з розроблянням, виготовлянням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, органам з оцінювання відповідності, підрозділам уповноважених органів, які діють у зазначеній сфері діяльності, а також спеціалістам й експертам, що провадять науково-технічні дослідження та судові експертизи виробів щодо належності їх до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації. У цьому стандарті терміни та класифікація рекомендовані для вживання в усіх видах документації, у науково-технічній літературі, інших стандартах і договірних документах, що стосуються зазначеної сфери діяльності.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації» (ТК 196).
  Стандарт набуде чинності  2024-04-01.
  Кількість сторінок документу = 12

 • ДСТУ 8780:2018 "Буряк столовий. Метод визначення бетаніну"
  Цейстандарт поширюється на коренеплоди буряка столового та встановлює фотометричний метод визначення вмісту бетаніну, діапазон вимірювання від 50 мг/100 г до 450 мг/100 г.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал» (ТК 71), Інститут овочівництва і баштанництва НААН.
  Стандарт набув чинності  2019-10-01.
  Кількість сторінок документу = 10

 • ДСТУ 8569:2015 "Ветеринарна медицина. Метод віруснейтралізації антирабічними флуоресціювальними антитілами"
  Цей стандарт поширюється на всі види тварин. Цей стандарт встановлює вимоги до методу віруснейтралізації антирабічними флуоресціювальними антитілами для визначення антирабічного імунітету після щеплення у тварин та людей у лабораторіях науково-дослідних закладів та державних лабораторіях ветеринарної медицини.
  Розробник: Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ).
  Стандарт набув чинності  2017-01-01.
  Кількість сторінок документу = 13

 • ДСТУ 8417:2015 "Пиломатеріали хвойних та листяних порід. Вимоги до атмосферного сушіння та зберігання"
  Цей стандарт поширюється на пиломатеріали та заготовки хвойних та листяних порід і встановлює вимоги щодо їх атмосферного сушіння та зберігання.
  Розробник: Національний університет біоресурсів і природокористування України.
  Стандарт набув чинності  2017-07-01.
  Кількість сторінок документу = 19

 • ДСТУ 8532:2015 "Коні. Методи оцінювання типу будови та екстер’єру"
  Цей стандарт поширюється на коней та установлює методи оцінювання коней усіх порід та напрямів використання за типом будови тіла та екстер’єром.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38).
  Стандарт набув чинності 2017-07-01.
  Кількість сторінок документу = 17

 • ДСТУ 9227:2023 "Вимірювачі запиленості від стаціонарних джерел"
  Цей стандарт поширюється на вимірювачі запиленості (далі ― вимірювачі), призначені для вимірювання вмісту твердих частинок у газових викидах від стаціонарних джерел перетворенням коефіцієнта пропускання чи розсіювання світла газовими середовищами або перетворенням трибоелектричного сигналу та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408). Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які здійснюють повірку вимірювачів.
  Розробник: Технічний комітет «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»).
  Стандарт набув чинності  2024-03-01.
  Кількість сторінок документу = 16


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.