Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.01.2024 р.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ EN 1363-1:2023 (EN 1363-1:2020, IDT) "Випробування на вогнестійкість. Частина 1. Загальні вимоги"
  Цей стандарт установлює загальні принципи визначення вогнестійкості різних будівельних конструкцій в умовах впливу стандартного температурного режиму пожежі. Альтернативні і додаткові процедури, призначені для забезпечення відповідності спеціальним вимогам, описано в EN 1363-2, який впроваджують як національний стандарт України.
  Стандарт набуде чинності  2024-03-01.
  Кількість сторінок документу = 43

 • ДСТУ EN 1363-2:2023 (EN 1363-2:1999, IDT) "Випробування на вогнестійкість. Частина 2. Альтернативні і додаткові процедури"
  Цей стандарт установлює альтернативні умови нагрівання та інші процедури, потреба в реалізації яких може виникнути за певних умов. Цим стандартом потрібно користуватися разом з EN 1363-1, який впроваджують як національний стандарт України. У цьому стандарті наведено інформацію щодо альтернативних кривих нагрівання у режимах вуглеводневої пожежі, пожежі, що повільно розвивається, і зовнішньої пожежі, а також випробування на удар та вимірювання процедур теплового випромінювання.
  Стандарт набуде чинності  2024-03-01.
  Кількість сторінок документу = 14

 • ДСТУ EN ISO 179-2:2017 (EN ISO 179-2:1999; А1:2012, IDT;ISO 179-2:1997; Amd 1:2011, IDT) "Пластмаси. Визначення ударної міцності за шарпі. Частина 2. Випробування на удар з апаратурою"
  Цей стандарт установлює метод визначення ударної міцності за Шарпі для пластмас за допомогою діаграми сила-переміщення. У частині 1 ISO 179 установлено різні типи стрижневих зразків та конфігурацій випробування, а також параметри випробування залежно від типу матеріалу, типу випробного зразка та типу надрізу. Також установлює динамічні ефекти, такі як резонанс маятника, резонанс випробного зразка та піки первинного контакту/інерції. Порівняння методів випробування за методом Шарпі та методом Ізода згідно з ISO 179-1, розділ 1. ISO 179-1 застосовують лише для визначення ударних характеристик із використанням приладдя, потенційна енергія яких приблизно відповідає енергії руйнування зразка для вимірювання. Цей стандарт використовують у тих випадках, коли для визначення ударних характеристик необхідні діаграми сила-переміщення або сила-час, а також для розроблення автоматичних пристроїв, тобто для уникнення необхідності вирівнювання енергій, наведених вище. Перелік матеріалів, які можуть бути випробувані за допомогою цього методу, - згідно зISO 179-1, розділ 1. Порівняння результатів випробування - згідно з ISO 179-1, розділ 1.
  Цей метод не можна використовувати як джерело даних для інженерних розрахунків деталей машин. Проте можливість застосування даних не є предметом цього стандарту. Будь-яке застосування даних, отриманих із використанням цього стандарту, має бути здійснено згідно з відповідним стандартом або за згодою зацікавлених сторін. Інформація про типову поведінку матеріалів може бути отримана випробуваннями за різних температур через зміну радіуса надрізу та/або товщини зразка, а також випробуванням зразків, підготовлених у різних умовах.
  Цей стандарт не має на меті дати інтерпретацію процесам, що відбуваються в кожній точці діаграми сила-переміщення. Ці інтерпретації є предметом поточних наукових досліджень. Результати випробувань можна порівнювати лише в тому випадку, якщо умови підготування випробного зразка, а також умови випробування однакові. Для вичерпної оцінки реакції на ударне навантаження необхідно, щоб визначення проводили як функцію швидкості деформації та температури від різних змінних характеристик матеріалу, таких як кристалічність і вміст вологи. Так, характеристики готових виробів із цього матеріалу не можуть бути передбачені безпосередньо за результатами цього випробування, проте цей метод може бути використаний безпосередньо для випробування готових виробів. Ударна в’язкість, визначена за цим методом, може замінити ту, що було визначено згідно з ISO 179-1, якщо порівнюваність було встановлено в попередніх випробуваннях.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128), Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» (ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»).
  Стандарт набув чинності  2019-01-01.
  Кількість сторінок документу = 20

 • ДСТУ 8443:2015 "Велика рогата худоба. Метод визначення забезпеченості протеїном організму тварин за вмістом азотистих метаболітів крові"
  Цей стандарт поширюється на велику рогату худобу та встановлює метод визначення забезпеченості протеїном організму тварин залежно від типу й рівня годівлі.
  Розробник: Інститут тваринництва Української академії аграрних наук України (ІТ УААН»).
  Стандарт набув чинності  2017-07-01.
  Кількість сторінок документу = 11

 • ДСТУ EN 12586:2015 (EN 12586:2007+A1:2011, IDT) "Вироби для дітей і догляду за дітьми соски-пустушки для немовлят і малюків. Тримач соски-пустушки. Вимоги щодо безпеки та методи випробування"
  У цьому стандарті встановлено вимоги щодо безпеки, які стосуються матеріалів, конструкції, роботи, пакування та маркування тримачів соски-пустушки.
  Стандарт охоплює вимоги до методів механічних і хімічних випробувань. Усі елементи, призначені для з’єднання соски-пустушки для немовлят і малюків з будь-якими іншими елементами, розглянуто в межах цього стандарту. Цей стандарт регламентує вимоги щодо безпеки для тримачів соски-пустушки, які складаються зі смужки з тримачем з одного кінця, що тримає соску-пустушку доти, доки інший кінець, що приєднують до одягу дитини, стискають.
  Якщо тримач соски-пустушки розглядають як іграшку або він має переважно гральне значення, тоді тримач соски-пустушки відповідає основним вимогам техніки щодо безпеки для іграшок, установленим у Директиві щодо іграшок (88/378/EEC), додатково до встановлених у цьому стандарті. Доповнення художнім оформленням або застібок у вигляді тварин не повинно автоматично робити тримач соски-пустушки іграшкою, проте доповнення іграшкового складника до тримача соски-пустушки потребуватиме, щоб і тримач соски-пустушки й іграшковий складник відповідали основним вимогам щодо безпеки відповідно до Директиви щодо іграшок. Якщо є сумнів щодо належності тримача соски-пустушки до іграшок, тоді за порадою потрібно звернутися до Європейського органу зареєстрованих іграшок або до Державного компетентного органу щодо іграшок.
  Розробник: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Еластик» (ДП «НДІ «Еластик»).
  Стандарт набув чинності  2017-07-01.
  Кількість сторінок документу = 38ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.