Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 31.12.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." для ІС «Леонорм-інформ» з оновленням цієї бази даних на 2018 та 2019 роки! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. N 1087

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 і від 2 вересня 2015 р. N 667

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105; 2015 р., N 66, ст. 2182) і від 2 вересня 2015 р. N 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 73, ст. 2402) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 і від 2 вересня 2015 р. N 667

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442:

1) абзац другий пункту 1 після слів "у сфері племінної справи у тваринництві" доповнити словами ", у сфері охорони прав на сорти рослин";

2) абзац восьмий пункту 2 після слів "сертифікації насіння і садивного матеріалу" доповнити словами ", державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва";

3) абзац другий пункту 3 після слів "у сфері племінної справи у тваринництві" доповнити словами ", у сфері охорони прав на сорти рослин".

2. У Положенні про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N 667:

1) у пункті 1 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "через Міністра аграрної політики та продовольства", а слова "(в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин)" замінити словами "(в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва";

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова ", охорони прав на сорти рослин" виключити;

у підпункті 2 слова "здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів" замінити словами "здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони прав на сорти рослин, у сфері туризму та курортів";

3) у пункті 4:

підпункт 2 виключити;

підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4) у сфері насінництва та розсадництва:

здійснює сертифікацію насіння і садивного матеріалу;

видає підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування;

веде Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу;

веде Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

здійснює атестацію суб'єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу;

проводить експертизу проектно-кошторисної документації на створення та зрошення насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду, хмелю та інших багаторічних насаджень;

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

забезпечує здійснення контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;

5) у сфері охорони прав на сорти рослин організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за:

дотриманням юридичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;

збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;

веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;

набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;

ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту в разі відмови власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності, вимог угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди;";

4) пункт 10 після слів "Прем'єр-міністра України" доповнити словами ", внесеним на підставі пропозицій Міністра аграрної політики та продовольства";

5) у пункті 11:

підпункт 5 після слів "за погодженням з" доповнити словами "Міністром аграрної політики та продовольства,";

підпункт 6 після слів "звільняє з посади" доповнити словами "за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства";

доповнити пункт підпунктом 101 такого змісту:

"101) вносить Міністрові аграрної політики та продовольства пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держпродспоживслужби і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держпродспоживслужби, які є юридичними особами публічного права;";

у підпункті 22 слова "до Кабінету Міністрів України в межах компетенції" замінити словами "на розгляд міністра, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері,";

6) у пункті 12 слова "Голови Держпродспоживслужби" замінити словами "Міністра аграрної політики та продовольства";

7) абзац другий пункту 14 після слова "Голова" доповнити словами "за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства".

____________

 


Назад Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені