Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 01.09.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу" для ІС «Леонорм-інформ» з щомісячним оновленням цієї бази даних на 2018 рік ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 14 грудня 2015 року N 188

Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 N 695 та схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР наказую:

1. Скасувати повністю чинність міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року, з 01 січня 2018 року:

1

ГОСТ 5728-76

Трикрезилфосфат технический. Технические условия

2

ГОСТ 5960-72

Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия

3

ГОСТ 7087-75

2,2-дибензтиазолдисульфид. Технические условия

4

ГОСТ 7850-86

Капролактам. Технические условия

5

ГОСТ 7883-82

Моноблоки пластмассовые аккумуляторные. Технические условия

6

ГОСТ 7885-86

Углерод технический для производства резины. Технические условия

7

ГОСТ 8728-88

Пластификаторы. Технические условия

8

ГОСТ 9359-80

Массы прессовочные карбамидо- и меламино-формальдегидные. Технические условия

9

ГОСТ 9438-85

Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия

10

ГОСТ 9439-85

Поливинилбутираль. Технические условия

11

ГОСТ 9550-81

Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

12

ГОСТ 9590-76

Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия

13

ГОСТ 9639-71

Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Технические условия

14

ГОСТ 9998-86

Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения. Общие технические условия

15

ГОСТ 10007-80

Фторопласт-4. Технические условия

16

ГОСТ 10292-74

Стеклотекстолит конструкционный. Технические условия

17

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

18

ГОСТ 10456-80

Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем

19

ГОСТ 10589-87

Полиамид 610 литьевой. Технические условия

20

ГОСТ 11012-69

Пластмассы. Метод испытания на абразивный износ

21

ГОСТ 11034-82

Полиамиды. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов

22

ГОСТ 11233-65

Пластмассы. Методы определения содержания свободного аммиака и аммиачных соединений

23

ГОСТ 11235-75

Смолы фенолформальдегидные. Методы определения свободного фенола

24

ГОСТ 11262-80

Пластмассы. Метод испытания на растяжение

25

ГОСТ 11629-75

Пластмассы. Метод определения коэффициента трения

26

ГОСТ 11645-73

Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

27

ГОСТ 11736-78

Пластмассы. Метод определения содержания воды

28

ГОСТ 11772-73

Дисперсии полимеров и сополимеров водные. Микрофотографический метод определения размера частиц

29

ГОСТ 12015-66

Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из реактопластов. Общие требования

30

ГОСТ 12019-66

Пластмассы. Изготовление образцов для испытаний из термопластов. Общие требования

31

ГОСТ 12020-72

Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред

32

ГОСТ 12021-84

Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой

33

ГОСТ 12099-75

Сополимер ВА-15 винилхлорида с винилацетатом. Технические условия

34

ГОСТ 12271-76

Сополимеры стирола. Технические условия

35

ГОСТ 12423-66

Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб)

36

ГОСТ 12812-80

Тиоколы жидкие. Технические условия

37

ГОСТ 12998-85

Пленка полистирольная. Технические условия

38

ГОСТ 13032-77

Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия

39

ГОСТ 13303-86

Полиизобутилен высокомолекулярный. Технические условия

40

ГОСТ 13518-68

Пластмассы. Метод определения стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением

41

ГОСТ 13537-68

Пластмассы. Метод определения сопротивления раскалыванию

42

ГОСТ 13549-78

Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения содержания стирола

43

ГОСТ 13744-87

Фторопласт-3. Технические условия

44

ГОСТ 14039-78

Поливинилхлорид эмульсионный. Технические условия

45

ГОСТ 14231-88

Смолы карбамидоформальдегидные. Технические условия

46

ГОСТ 14236-81

Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение

47

ГОСТ 14359-69

Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования

48

ГОСТ 14906-77

Фторопласт-4Д. Технические условия

49

ГОСТ 14926-81

Пластмассы. Метод определения миграции пластификатором

50

ГОСТ 15088-83

Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

51

ГОСТ 15139-69

Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

52

ГОСТ 15173-70

Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения

53

ГОСТ 15820-82

Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей

54

ГОСТ 15866-70

Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4. Технические условия

55

ГОСТ 15873-70

Пластмассы ячеистые эластичные. Метод испытания на растяжение

56

ГОСТ 15875-80

Пластмассы. Методы определения коэффициента пропускания и мутности

57

ГОСТ 15882-84

Пластмассы. Метод определения пластично-вязких свойств и кинетики отверждения реактопластов

58

ГОСТ 15973-82

Пластмассы. Методы определения золы

59

ГОСТ 15976-81

Пленка винипластовая перфорированная и перфорированно-гофрированная. Технические условия

60

ГОСТ 16185-82

Пластмассы. Метод определения электростатических свойств

61

ГОСТ 16214-86

Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия

62

ГОСТ 16272-79

Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия

63

ГОСТ 16336-77

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия

64

ГОСТ 16337-77

Полиэтилен высокого давления. Технические условия

65

ГОСТ 16338-85

Полиэтилен низкого давления. Технические условия

66

ГОСТ 16388-70

Смолы фенолоформальдегидные. Метод определения температуры каплепадения

67

ГОСТ 16398-81

Пленка винипластовая каландрированная. Технические условия

68

ГОСТ 16704-71

Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного формальдегида

69

ГОСТ 16783-71

Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей

70

ГОСТ 17035-86

Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов

71

ГОСТ 17302-71

Пластмассы. Метод определения прочности на срез

72

ГОСТ 17370-71

Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на растяжение

73

ГОСТ 17555-72

Пластмассы. Методы определения гидроксильных групп в эпоксидных смолах и эпоксидированных соединениях

74

ГОСТ 17563-80

Кнопки для крепления мягких лент при монтаже кабелей. Конструкция и размеры

75

ГОСТ 17617-72

Ленты из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

76

ГОСТ 17648-83

Полиамиды стеклонаполненные. Технические условия

77

ГОСТ 18197-82

Пластмассы. Метод определения ползучести при растяжении

78

ГОСТ 18249-72

Пластмассы. Метод определения вязкости разбавленных растворов полимеров

79

ГОСТ 18268-72

Пластмассы ячеистые эластичные. Метод определения относительной остаточной деформации при сжатии

80

ГОСТ 18329-73

Смолы и пластификаторы жидкие. Методы определения плотности

81

ГОСТ 18336-73

Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения модуля упругости при сжатии

82

ГОСТ 18564-73

Пластмассы ячеистые жесткие. Методы испытания на статический изгиб

83

ГОСТ 18616-80

Пластмассы. Метод определения усадки

84

ГОСТ 18694-80

Смолы фенолформальдегидные твердые. Технические условия

85

ГОСТ 18992-80

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

86

ГОСТ 19034-82

Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

87

ГОСТ 19109-84

Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду

88

ГОСТ 19459-87

Сополимеры полиамида литьевые. Технические условия

89

ГОСТ 19478-74

Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и оболочек телефонных шнуров. Технические условия

90

ГОСТ 19679-74

Пластмассы. Изготовление образцов литьем под давлением и прессованием для оптических испытаний термопластов

91

ГОСТ 19927-74

Пластмассы. Методы определения показателя преломления

92

ГОСТ 20214-74

Пластмассы электропроводящие. Метод определения удельного объемного электрического сопротивления при постоянном напряжении

93

ГОСТ 20282-86

Полистирол общего назначения. Технические условия

94

ГОСТ 20437-89

Материал прессовочный АГ-4. Технические условия

95

ГОСТ 20477-86

Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

96

ГОСТ 20812-83

Пластмассы. Метод определения механических динамических свойств с помощью крутильных колебаний

97

ГОСТ 20869-75

Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения водопоглощения

98

ГОСТ 20870-75

Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения скорости прохождения паров воды

99

ГОСТ 20907-75

Смолы фенолформальдегидные жидкие. Технические условия

100

ГОСТ 20925-75

Блоки сменных пресс-форм с нижней загрузочной камерой для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры

101

ГОСТ 20926-75

Блок сменных пресс-форм прямого прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры

102

ГОСТ 20927-75

Вкладыши к блоку для сменных пресс-форм прямого прессования. Конструкция и размеры

103

ГОСТ 20928-75

Хвостовик блока для сменных пресс-форм прямого прессования. Конструкция и размеры

104

ГОСТ 20929-75

Плиты-заготовки сменных пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры

105

ГОСТ 20930-75

Рассекатели. Конструкция и размеры

106

ГОСТ 20931-75

Ограничители. Конструкция и размеры

107

ГОСТ 20932-75

Камеры прессования съемных пресс-форм. Конструкция и размеры

108

ГОСТ 20933-75

Ручки съемных пресс-форм. Конструкция и размеры

109

ГОСТ 20934-75

Блоки и комплектующие детали пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Технические условия

110

ГОСТ 20989-75

Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения стабильности размеров

111

ГОСТ 20990-75

Пластмассы ячеистые эластичные. Метод определения усталости при циклическом сжатии

112

ГОСТ 21000-81

Листы фторопластовые неармированные и армированные фольгированные. Технические условия

113

ГОСТ 21228-85

Целлулоид. Технические условия

114

ГОСТ 21341-75

Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по Мартенсу

115

ГОСТ 21472-81

Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости

116

ГОСТ 21553-76

Пластмассы. Метод определения температуры плавления

117

ГОСТ 21793-76

Пластмассы. Метод определения кислородного индекса

118

ГОСТ 21970-76

Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения максимальной температуры в процессе отверждения

119

ГОСТ 22062-76

Пресс-формы-заготовки с плитой выталкивателей для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

120

ГОСТ 22063-76

Пресс-формы-заготовки с плитой съема для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

121

ГОСТ 22064-76

Пресс-формы-заготовки с плитой съема и плитой выталкивателей для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

122

ГОСТ 22065-76

Плиты-заготовки пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

123

ГОСТ 22066-76

Плиты-заготовки крепления пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

124

ГОСТ 22067-76

Плиты-заготовки выталкивателей крестообразные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

125

ГОСТ 22068-76

Плиты-заготовки выталкивателей прямоугольные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

126

ГОСТ 22069-76

Плиты-заготовки опорные крестообразные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

127

ГОСТ 22070-76

Плиты-заготовки опорные прямоугольные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

128

ГОСТ 22071-76

Стойки пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

129

ГОСТ 22072-76

Колонки направляющие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

130

ГОСТ 22073-76

Втулки направляющие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

131

ГОСТ 22074-76

Втулки направляющие укороченные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

132

ГОСТ 22075-76

Втулки центрирующие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

133

ГОСТ 22076-76

Шайбы опорные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

134

ГОСТ 22077-76

Втулки литниковые пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

135

ГОСТ 22078-76

Втулки центральные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

136

ГОСТ 22079-76

Хвостовики пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

137

ГОСТ 22080-76

Хвостовики с буртом пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

138

ГОСТ 22081-76

Фланцы-заготовки пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры

139

ГОСТ 22082-76

Пресс-формы-заготовки, детали-заготовки и детали пресс-форм для литья термопластов под давлением. Технические условия

140

ГОСТ 22234-76

Полиэфир 24К. Технические условия

141

ГОСТ 22346-77

Пластмассы ячеистые эластичные. Метод определения коэффициента морозостойкости

142

ГОСТ 22349-77

Смолы отверждающиеся литьевые. Изготовление образцов для испытаний

143

ГОСТ 22456-77

Пластмассы. Метод определения содержания нелетучих и летучих веществ в эпоксидных смолах и композициях

144

ГОСТ 22559-77

Хвостовики пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры

145

ГОСТ 22560-77

Толкатели составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры

146

ГОСТ 22561-77

Наконечники составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры

147

ГОСТ 22643-87

Арматура из пластмасс. Основные параметры

148

ГОСТ 22648-77

Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

149

ГОСТ 22655-77

Устройство для выдвижения и разгрузки стационарных двухкассетных пресс-форм. Основные и присоединительные размеры

150

ГОСТ 23206-78

Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие

151

ГОСТ 23460-79

Пластмассы. Динамический метод определения технологических свойств высоконаполненных и медленноотверждающихся реактопластов

152

ГОСТ 23553-79

Пластмассы. Манометрический метод определения газопроницаемости

153

ГОСТ 23630.1-79

Пластмассы. Метод определения теплоемкости

154

ГОСТ 23630.2-79

Пластмассы. Метод определения теплопроводности

155

ГОСТ 24157-80

Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении

156

ГОСТ 24222-80

Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия

157

ГОСТ 24234-80

Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия

158

ГОСТ 24616-81

Пластмассы ячеистые и эластичные и пенорезины. Метод определения твердости

159

ГОСТ 24621-91
(ИСО 868-85)

Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)

160

ГОСТ 24778-81

Пластмассы. Метод определения прочности при сдвиге в плоскости листа

161

ГОСТ 24944-81

Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия

162

ГОСТ 24947-81

Поливинилхлорид. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых метанолом или диэтиловым эфиром

163

ГОСТ 25015-81

Пластмассы ячеистые и пенорезины. Метод измерения линейных размеров

164

ГОСТ 25055-87

Полиамиды. Манометрический метод определения воды

165

ГОСТ 25209-82

Пластмассы и пленки полимерные. Методы определения поверхностных зарядов электретов

166

ГОСТ 25210-82

Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов. Метод определения кислотного числа

167

ГОСТ 25240-82

Полиэфиры простые для полиуретанов. Метод определения йодного числа

168

ГОСТ 25241-82

Полиэфиры простые для полиуретанов. Метод определения pH

169

ГОСТ 25250-88

Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия

170

ГОСТ 25276-82

Полимеры. Метод определения вязкости ротационным вискозиметром при определении скорости сдвига

171

ГОСТ 25288-82

Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей

172

ГОСТ 25428-82

Фторопласт-42. Технические условия

173

ГОСТ 25523-82

Отвердители ангидридные для эпоксидных смол. Методы определения общего кислотного числа, кислотного числа кислоты и их соотношения

174

ГОСТ 25645.321-87

Стойкость полимерных материалов радиационная. Термины и определения

175

ГОСТ 25951-83

Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

176

ГОСТ 26128-84

Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру

177

ГОСТ 26194-84

Смолы лаковые. Методы определения гидроксильного числа алкидных и полиэфирных смол

178

ГОСТ 26277-84

Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки

179

ГОСТ 26311-84

Полиолефины. Метод определения сажи

180

ГОСТ 26359-84

Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ

181

ГОСТ 26580-85

Материалы синтетические для низа обуви. Правила приемки

182

ГОСТ 26996-86

Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия

183

ГОСТ 27077-86

Детали соединительные из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева

184

ГОСТ 27078-86

Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева

185

ГОСТ 27213-87

Пневмооболочки для крепления грузов. Общие технические требования

186

ГОСТ 27319-87

Материалы термопластические. Метод определения прочности термосклеивания

187

ГОСТ 27358-87

Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Общие технические условия

188

ГОСТ 27712-88

Пластики слоистые листовые. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость

189

ГОСТ 27748-88

Полиолефины. Методы определения содержания загрязнений

190

ГОСТ 27952-88

Смолы полиэфирные ненасыщенные. Технические условия

191

ГОСТ 28007-88

Нить и жгут СВМ высокомодульные технические. Технические условия

192

ГОСТ 28117-89

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент

193

ГОСТ 28593-90

Смолы эпоксидные для самозатухающих слоистых пластиков. Методы испытаний

194

ГОСТ 28746-90

Пресс-массы и литьевые смолы термореактивные. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость

195

ГОСТ 28804-90

Материалы формовочные фенольные. Общие технические условия

196

ГОСТ 29243-91
(ИСО 584-82)

Пластмассы. Ненасыщенные полиэфирные смолы. Обычный метод определения реакционной способности при 80° C

197

ГОСТ 9-92

Аммиак водный технический. Технические условия

198

ГОСТ 177-88

Водорода перекись. Технические условия

199

ГОСТ 201-76

Тринатрийфосфат. Технические условия

200

ГОСТ 244-76

Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия

201

ГОСТ 246-76

Гидросульфит натрия технический. Технические условия

202

ГОСТ 545-76

Йод технический. Технические условия

203

ГОСТ 596-89

Натрий сернистый технический (натрия сульфид). Технические условия

204

ГОСТ 844-79

Магнезия жженая. Технические условия

205

ГОСТ 902-76

Натрия бисульфит технический (водный раствор). Технические условия

206

ГОСТ 1460-81

Карбид кальция. Технические условия

207

ГОСТ 1713-79

Барий азотнокислый технический. Технические условия

208

ГОСТ 2149-75

Барий углекислый технический. Технические условия

209

ГОСТ 2156-76

Натрий двууглекислый. Технические условия

210

ГОСТ 2651-78

Натрия бихромат технический. Технические условия

211

ГОСТ 2652-78

Калия бихромат технический. Технические условия

212

ГОСТ 2665-86

Никель сернокислый технический. Технические условия

213

ГОСТ 2677-78

Аммоний молибденовокислый. Технические условия

214

ГОСТ 2713-74

Соль бертолетова техническая. Технические условия

215

ГОСТ 2820-73

Стронций азотнокислый. Технические условия

216

ГОСТ 2821-75

Стронций углекислый. Технические условия

217

ГОСТ 2912-79

Хрома окись техническая. Технические условия

218

ГОСТ 3273-75

Натрий металлический технический. Технические условия

219

ГОСТ 3956-76

Силикагель технический. Технические условия

220

ГОСТ 5100-85

Сода кальцинированная техническая. Технические условия

221

ГОСТ 5644-75

Сульфит натрия безводный. Технические условия

222

ГОСТ 5694-77

Барий сернокислый для баритования бумаг. Технические условия

223

ГОСТ 5777-84

Калий марганцовокислый технический. Технические условия

224

ГОСТ 6318-77

Натрий сернокислый технический. Технические условия

225

ГОСТ 6816-79

Калий железистосинеродистый технический. Технические условия

226

ГОСТ 7200-78

Фосфор пятисернистый технический. Технические условия

227

ГОСТ 8136-85

Оксид алюминия активный. Технические условия

228

ГОСТ 8429-77

Бура. Технические условия

229

ГОСТ 8464-79

Натрий цианистый технический. Технические условия

230

ГОСТ 8465-79

Калий цианистый технический. Технические условия

231

ГОСТ 8515-75

Диаммонийфосфат. Технические условия

232

ГОСТ 8595-83

Лития гидроокись техническая. Технические условия

233

ГОСТ 8655-75

Фосфор красный технический. Технические условия

234

ГОСТ 8750-78

Фенилгидразин. Технические условия

235

ГОСТ 8986-82

Фосфор желтый технический. Технические условия

236

ГОСТ 9285-78
(ИСО 992-75, ИСО 995-75, ИСО 2466-73)

Калия гидрат окиси технический. Технические условия

237

ГОСТ 10018-79

Медь цианистая техническая. Технические условия

238

ГОСТ 10218-77

Криптон и криптоноксеноновая смесь. Технические условия

239

ГОСТ 10219-77

Ксенон. Технические условия

240

ГОСТ 10561-80

Криолит искусственный технический. Технические условия

241

ГОСТ 10689-75

Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья. Технические условия

242

ГОСТ 10690-73

Калий углекислый технический (поташ). Технические условия

243

ГОСТ 10848-79

Бария гидрат окиси технический. Технические условия

244

ГОСТ 11380-74

Барий сернокислый аккумуляторный. Технические условия

245

ГОСТ 12966-85

Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия

246

ГОСТ 13493-86

Натрия триполифосфат. Технические условия

247

ГОСТ 14022-88

Водород фтористый безводный. Технические условия

248

ГОСТ 14922-77

Аэросил. Технические условия

249

ГОСТ 15028-77

Квасцы алюминиево-калиевые технические. Технические условия

250

ГОСТ 16992-78

Цинк фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

251

ГОСТ 17607-72

Никеля закись. Технические условия

252

ГОСТ 18671-73

Кобальта окись. Технические условия

253

ГОСТ 19181-78

Алюминий фтористый технический. Технические условия

254

ГОСТ 19503-88

Гидразин-гидрат технический. Технические условия

255

ГОСТ 20291-80

Натрия полифосфат технический. Технические условия

256

ГОСТ 21458-75

Сульфат натрия кристаллизационный. Технические условия

257

ГОСТ 23620-79

Ниобия пятиокись. Технические условия

258

ГОСТ 25823-83

Марганца двуокись для химических источников тока. Технические условия

259

ГОСТ 29287-92
(ИСО 3195-75)

Натр едкий технический. Отбор образцов. Образец для испытаний. Приготовление основного раствора для испытаний

260

ГОСТ 3.1412-87

ЕСТД. Требования к оформлению документов на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии

261

ГОСТ 4960-75

Порошок медный электролитический. Технические условия

262

ГОСТ 9721-79

Порошок кобальтовый. Технические условия

263

ГОСТ 10096-76

Пудра алюминиевая комкованная. Технические условия

264

ГОСТ 10285-81

Вставки-заготовки для высадочного инструмента и пластины-заготовки для отрезных ножей из твердых спеченных сплавов. Технические условия

265

ГОСТ 11378-75

Пластины-заготовки из твердых спеченных сплавов для отрезных ножей. Типы и размеры

266

ГОСТ 12339-79

Осмий в порошке. Технические условия

267

ГОСТ 12343-79

Рутений в порошке. Технические условия

268

ГОСТ 17431-72

Материалы порошковые. Листы из сплава марки М-МП. Технические условия

269

ГОСТ 17432-72

Материалы порошковые. Прутки и поковки из сплава марки М-МП. Технические условия

270

ГОСТ 21448-75

Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия

271

ГОСТ 22025-76

Сплавы кремниевые резистивные. Технические условия

272

ГОСТ 22397-77

Порошок цинковый. Метод спектрального анализа

273

ГОСТ 26252-84

Порошок ниобиевый. Технические условия

274

ГОСТ 26630-85

Материалы керамические инструментальные. Марки

275

ГОСТ 28393-89

Прутки и полосы из быстрорежущей стали, полученной методом порошковой металлургии. Общие технические условия

276

ГОСТ 61-75

Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

277

ГОСТ 83-79

Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

278

ГОСТ 84-76

Реактивы. Натрий углекислый 10-водный. Технические условия

279

ГОСТ 157-78

Реактивы. Бензальдегид. Технические условия

280

ГОСТ 195-77

Реактивы. Натрий сернистокислый. Технические условия

281

ГОСТ 199-78

Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия

282

ГОСТ 200-76

Реактивы. Натрий фосфорноватистокислый 1-водный. Технические условия

283

ГОСТ 245-76

Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия

284

ГОСТ 313-77

Анилин технический. Технические условия

285

ГОСТ 342-77

Реактивы. Натрий дифосфат 10-водный. Технические условия

286

ГОСТ 435-77

Реактивы. Марганец (II) сернокислый 5-водный. Технические условия

287

ГОСТ 612-75

Реактивы. Марганец (II) хлористый 4-водный. Технические условия

288

ГОСТ 624-70

Кислота салициловая (2-оксибензойная) техническая. Технические условия

289

ГОСТ 684-78

Реактивы. Ацетамид. Технические условия

290

ГОСТ 701-89

Кислота азотная концентрированная. Технические условия

291

ГОСТ 828-77

Натрий азотнокислый технический. Технические условия

292

ГОСТ 841-76

Кислота метафосфорная. Технические условия

293

ГОСТ 988-89

Жидкость этиловая. Технические условия

294

ГОСТ 1027-67

Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия

295

ГОСТ 1277-75

Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

296

ГОСТ 1381-73

Уротропин технический. Технические условия

297

ГОСТ 1500-78

Меланж кислотный. Технические условия

298

ГОСТ 1571-82

Скипидар живичный. Технические условия

299

ГОСТ 1625-89

Формалин технический. Технические условия

300

ГОСТ 1706-78

Кислота муравьиная техническая. Технические условия

301

ГОСТ 1973-77

Ангидрид мышьяковистый. Технические условия

302

ГОСТ 2053-77

Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия

303

ГОСТ 2062-77

Реактивы. Кислота бромисто-водородная. Технические условия

304

ГОСТ 2080-76

Натрий уксуснокислый технический. Технические условия

305

ГОСТ 2168-83

Диметиланилин технический. Технические условия

306

ГОСТ 2197-78

Кислота вольфрамовая. Технические условия

307

ГОСТ 2263-79

Натр едкий технический. Технические условия

308

ГОСТ 2407-83

Карбюризатор древесно-угольный. Технические условия

309

ГОСТ 2493-75

Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия

310

ГОСТ 2548-77

Ангидрид хромовый технический. Технические условия

311

ГОСТ 2567-89

Кислота фтористоводородная техническая. Технические условия

312

ГОСТ 2603-79

Реактивы. Ацетон. Технические условия

313

ГОСТ 2658-75

Этил бромистый технический. Технические условия

314

ГОСТ 2768-84

Ацетон технический. Технические условия

315

ГОСТ 2769-92

Этил хлористый технический. Технические условия

316

ГОСТ 2918-79

Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия

317

ГОСТ 3117-78

Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия

318

ГОСТ 3118-77

Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

319

ГОСТ 3158-75

Реактивы. Барий сернокислый. Технические условия

320

ГОСТ 3159-76

Реактивы. Кальций уксуснокислый 1-водный. Технические условия

321

ГОСТ 3204-76

Реактивы. Кальций фосфорнокислый двузамещенный 2-водный. Технические условия

322

ГОСТ 3652-69

Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия

323

ГОСТ 3757-75

Реактивы. Алюминий азотнокислый 9-водный. Технические условия

324

ГОСТ 3758-75

Реактивы. Алюминий сернокислый 18-водный. Технические условия

325

ГОСТ 3759-75

Реактивы. Алюминий хлористый 6-водный. Технические условия

326

ГОСТ 3760-79

Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

327

ГОСТ 3762-78

Реактивы. Аммоний углекислый кислый. Технические условия

328

ГОСТ 3763-76

Реактивы. Аммоний двухромовокислый. Технические условия

329

ГОСТ 3765-78

Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия

330

ГОСТ 3769-78

Реактивы. Аммоний сернокислый. Технические условия

331

ГОСТ 3770-75

Реактивы. Аммоний углекислый. Технические условия

332

ГОСТ 3771-74

Реактивы. Аммоний фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

333

ГОСТ 3772-74

Реактивы. Аммоний фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия

334

ГОСТ 3773-72

Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

335

ГОСТ 3774-76

Реактивы. Аммоний хромовокислый. Технические условия

336

ГОСТ 3776-78

Реактивы. Хрома (VI) оксид. Технические условия

337

ГОСТ 3777-76

Реактивы. Барий азотнокислый. Технические условия

338

ГОСТ 3885-73

Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

339

ГОСТ 4038-79

Реактивы. Никель (II) хлорид 6-водный. Технические условия

340

ГОСТ 4055-78

Реактивы. Никель (II) азотнокислый 6-водный. Технические условия

341

ГОСТ 4107-78

Реактивы. Бария гидроокись 8-водная. Технические условия

342

ГОСТ 4108-72

Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия

343

ГОСТ 4109-79

Реактивы. Бром. Технические условия

344

ГОСТ 4110-75

Реактивы. Висмут (III) азотнокислый 5-водный. Технические условия

345

ГОСТ 4139-75

Реактивы. Калий роданистый. Технические условия

346

ГОСТ 4140-74

Реактивы. Стронций хлористый 6-водный. Технические условия

347

ГОСТ 4142-77

Реактивы. Кальций азотнокислый 4-водный. Технические условия

348

ГОСТ 4143-78

Реактивы. Калий углекислый кислый. Технические условия

349

ГОСТ 4144-79

Реактивы. Калий азотистокислый. Технические условия

350

ГОСТ 4145-74

Реактивы. Калий сернокислый. Технические условия

351

ГОСТ 4146-74

Реактивы. Калий надсернокислый. Технические условия

352

ГОСТ 4147-74

Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия

353

ГОСТ 4148-78

Реактивы. Железо (II) серно-кислое 7-водное. Технические условия

354

ГОСТ 4158-80

Реактивы. Барий углекислый. Технические условия

355

ГОСТ 4159-79

Реактивы. Йод. Технические условия

356

ГОСТ 4160-74

Реактивы. Калий бромистый. Технические условия

357

ГОСТ 4162-79

Реактивы. Квасцы хромокалиевые. Технические условия

358

ГОСТ 4164-79

Реактивы. Медь (I) хлорид. Технические условия

359

ГОСТ 4165-78

Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

360

ГОСТ 4166-76

Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

361

ГОСТ 4167-74

Реактивы. Медь двухлористая 2-водная. Технические условия

362

ГОСТ 4168-79

Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия

363

ГОСТ 4170-78

Реактивы. Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный 4-водный. Технические условия

364

ГОСТ 4171-76

Реактивы. Натрия сульфат 10-водный. Технические условия

365

ГОСТ 4172-76

Реактивы. Натрий фосфорно-кислый двузамещенный 12-водный. Технические условия

366

ГОСТ 4174-77

Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

367

ГОСТ 4197-74

Реактивы. Натрий азотисто-кислый. Технические условия

368

ГОСТ 4198-75

Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

369

ГОСТ 4199-76

Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

370

ГОСТ 4200-77

Реактивы. Кислота йодистоводородная. Технические условия

371

ГОСТ 4201-79

Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия

372

ГОСТ 4202-75

Реактивы. Калий йодноватокислый. Технические условия

373

ГОСТ 4204-77

Реактивы. Кислота серная. Технические условия

374

ГОСТ 4206-75

Реактивы. Калий железосинеродистый. Технические условия

375

ГОСТ 4207-75

Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия

376

ГОСТ 4208-72

Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия

377

ГОСТ 4209-77

Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия

378

ГОСТ 4214-78

Реактивы. Кислота кремниевая водная. Технические условия

379

ГОСТ 4217-77

Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия

380

ГОСТ 4220-75

Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

381

ГОСТ 4221-76

Реактивы. Калий углекислый. Технические условия

382

ГОСТ 4223-75

Реактивы. Калий сернокислый кислый. Технические условия

383

ГОСТ 4232-74

Реактивы. Калий йодистый. Технические условия

384

ГОСТ 4233-77

Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

385

ГОСТ 4234-77

Реактивы. Калий хлористый. Технические условия

386

ГОСТ 4236-77

Реактивы. Свинец (II) азотнокислый. Технические условия

387

ГОСТ 4237-76

Реактивы. Натрий двухромовокислый 2-водный. Технические условия

388

ГОСТ 4238-77

Реактивы. Квасцы алюмоаммонийные. Технические условия

389

ГОСТ 4254-76

Дифенил технический. Технические условия

390

ГОСТ 4328-77

Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

391

ГОСТ 4329-77

Реактивы. Квасцы алюмокалиевые. Технические условия

392

ГОСТ 4330-76

Реактивы. Кадмий хлористый 2,5-водный. Технические условия

393

ГОСТ 4331-78

Реактивы. Никеля окись черная. Технические условия

394

ГОСТ 4332-76

Реактивы. Калий углекислый - натрий углекислый. Технические условия

395

ГОСТ 4453-74

Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия

396

ГОСТ 4456-75

Реактивы. Кадмий сернокислый. Технические условия

397

ГОСТ 4457-74

Реактивы. Калий бромновато-кислый. Технические условия

398

ГОСТ 4459-75

Реактивы. Калий хромово-кислый. Технические условия

399

ГОСТ 4461-77

Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

400

ГОСТ 4462-78

Реактивы. Кобальт (II) сернокислый 7-водный. Технические условия

401

ГОСТ 4463-76

Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия

402

ГОСТ 4465-74

Реактивы. Никель (II) сернокислый 7-водный. Технические условия

403

ГОСТ 4466-78

Реактивы. Никель (II) углекислый основной водный. Технические условия

404

ГОСТ 4467-79

Реактивы. Кобальт (II, III) оксид. Технические условия

405

ГОСТ 4470-79

Реактивы. Марганца (IV) окись. Технические условия

406

ГОСТ 4471-78

Реактивы. Хром (III) азотнокислый 9-водный. Технические условия

407

ГОСТ 4472-78

Реактивы. Хром (III) сернокислый 6-водный. Технические условия

408

ГОСТ 4473-78

Реактивы. Хром (III) хлорид 6-водный. Технические условия

409

ГОСТ 4478-78

Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия

410

ГОСТ 4518-75

Реактивы. Аммоний фтористый. Технические условия

411

ГОСТ 4520-78

Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия

412

ГОСТ 4521-78

Реактивы. Ртуть (I) азотнокислая 2-водная. Технические условия

413

ГОСТ 4523-77

Реактивы. Магний сернокислый 7-водный. Технические условия

414

ГОСТ 4525-77

Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия

415

ГОСТ 4526-75

Реактивы. Магний оксид. Технические условия

416

ГОСТ 4528-78

Реактивы. Кобальт (II) азотнокислый 6-водный. Технические условия

417

ГОСТ 4529-78

Реактивы. Цинк хлористый. Технические условия

418

ГОСТ 4530-76

Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия

419

ГОСТ 4556-78

Кислота фталевая. Технические условия

420

ГОСТ 5106-77

Реактивы. Цинк азотнокислый 6-водный. Технические условия

421

ГОСТ 5208-81

Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия

422

ГОСТ 5209-77

4-Аминофенол технический. Технические условия

423

ГОСТ 5230-74

Реактивы. Ртути окись желтая. Технические условия

424

ГОСТ 5234-78

1,4-фенилендиамин технический. Технические условия

425

ГОСТ 5243-77

Анилин солянокислый технический. Технические условия

426

ГОСТ 5407-78

Реактивы. Кобальт (II) углекислый основной водный. Технические условия

427

ГОСТ 5429-74

Реактивы. Стронций азотнокислый. Технические условия

428

ГОСТ 5454-76

Азотол А. Технические условия

429

ГОСТ 5456-79

Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

430

ГОСТ 5457-75

Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

431

ГОСТ 5538-78

Реактивы. Калий лимоннокислый 1-водный. Технические условия

432

ГОСТ 5696-74

Сульфоуголь. Технические условия

433

ГОСТ 5712-78

Реактивы. Аммоний щавелево-кислый 1-водный. Технические условия

434

ГОСТ 5789-78

Реактивы. Толуол. Технические условия

435

ГОСТ 5815-77

Реактивы. Ангидрид уксусный. Технические условия

436

ГОСТ 5817-77

Реактивы. Кислота винная. Технические условия

437

ГОСТ 5818-78

Реактивы. Анилин сернокислый. Технические условия

438

ГОСТ 5819-78

Реактивы. Анилин. Технические условия

439

ГОСТ 5820-78

Реактивы. Калий уксуснокислый. Технические условия

440

ГОСТ 5821-78

Реактивы. Кислота сульфаниловая. Технические условия

441

ГОСТ 5822-78

Реактивы. Анилин гидрохлорид. Технические условия

442

ГОСТ 5823-78

Реактивы. Цинк уксусно-кислый 2-водный. Технические условия

443

ГОСТ 5826-78

Реактивы. м-Фенилендиамин. Технические условия

444

ГОСТ 5828-77

Реактивы. Диметилглиоксим. Технические условия

445

ГОСТ 5829-71

Реактивы. Ацетил хлористый. Технические условия

446

ГОСТ 5830-79

Реактивы. Спирт изоамиловый. Технические условия

447

ГОСТ 5833-75

Реактивы. Сахароза. Технические условия

448

ГОСТ 5839-77

Реактивы. Натрий щавелево-кислый. Технические условия

449

ГОСТ 5841-74

Реактивы. Гидразин сернокислый

450

ГОСТ 5842-75

Реактивы. Семикарбазид гидрохлорид

451

ГОСТ 5845-79

Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия

452

ГОСТ 5848-73

Реактивы. Кислота муравьиная. Технические условия

453

ГОСТ 5851-75

Реактивы. Трибромметан. Технические условия

454

ГОСТ 5852-79

Реактивы. Медь (II) уксуснокислая 1-водная. Технические условия

455

ГОСТ 5855-78

Реактивы. N, N-диметиланилин. Технические условия

456

ГОСТ 5860-75

Реактивы. Кислота аминоуксусная. Технические условия

457

ГОСТ 5861-79

Реактивы. Кобальт (II) уксуснокислый 4-водный. Технические условия

458

ГОСТ 5868-78

Реактивы. Калий щавелевокислый 1-водный. Технические условия

459

ГОСТ 5869-77

Реактивы. Ангидрид фталевый. Технические условия

460

ГОСТ 5955-75

Реактивы. Бензол. Технические условия

461

ГОСТ 6006-78

Реактивы. Бутанол-1. Технические условия

462

ГОСТ 6016-77

Реактивы. Спирт изобутиловый. Технические условия

463

ГОСТ 6038-79

Реактивы. D-глюкоза. Технические условия

464

ГОСТ 6053-77

Реактивы. Натрий сернокислый кислый. Технические условия

465

ГОСТ 6217-74

Уголь активный древесный дробленый. Технические условия

466

ГОСТ 6221-90

Аммиак жидкий технический. Технические условия

467

ГОСТ 6259-75

Реактивы. Глицерин. Технические условия

468

ГОСТ 6261-78

Реактивы. Кадмий углекислый. Технические условия

469

ГОСТ 6262-79

Реактивы. Кадмий азотнокислый 4-водный. Технические условия

470

ГОСТ 6341-75

Реактивы. Кислота янтарная. Технические условия

471

ГОСТ 6344-73

Реактивы. Тиомочевина. Технические условия

472

ГОСТ 6413-77

Кислота бензойная техническая. Технические условия

473

ГОСТ 6419-78

Реактивы. Магний углекислый основной водный. Технические условия

474

ГОСТ 6552-80

Кислота ортофосфорная. Технические условия

475

ГОСТ 6599-76

Динитронафталин технический. Технические условия

476

ГОСТ 6691-77

Реактивы. Карбамид. Технические условия

477

ГОСТ 6859-72

Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия

478

ГОСТ 6867-77

Смачиватель НБ. Технические условия

479

ГОСТ 6968-76

Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия

480

ГОСТ 6988-73

Дициандиамид технический. Технические условия

481

ГОСТ 6995-77

Реактивы. Метанол-яд. Технические условия

482

ГОСТ 7119-77

Ангидрид фталевый технический. Технические условия

483

ГОСТ 7168-80

Реактивы. Барий фтористый. Технические условия

484

ГОСТ 7172-76

Реактивы. Калий пиросернокислый

485

ГОСТ 7197-73

4-Нитротолуол технический. Технические условия

486

ГОСТ 7205-77

Реактивы. Марганец (II) углекислый основной, водный. Технические условия

487

ГОСТ 7298-79

Реактивы. Гидроксиламин сернокислый. Технические условия

488

ГОСТ 7329-91

Изделия из стекла химико-лабораторного и электро-вакуумного. Метод поляризационно-оптического измерения разности хода лучей

489

ГОСТ 7568-88

Этилена окись. Технические условия

490

ГОСТ 7579-76

Меламин. Технические условия

491

ГОСТ ЭД1 7850-86

Капролактам. Технические условия

492

ГОСТ 7851-74

Посуда стеклянная химико-лабораторная. Горловины. Внутренние диаметры

493

ГОСТ 7927-75

Ксантогенаты калия бутиловый и этиловый. Технические условия

494

ГОСТ 7995-80

Краны соединительные стеклянные. Технические условия

495

ГОСТ 8313-88

Этилцеллозольв технический. Технические условия

496

ГОСТ 8421-79

Реактивы. Кадмий йодистый. Технические условия

497

ГОСТ 8422-76

Реактивы. Натрий йодистый 2-водный. Технические условия

498

ГОСТ 8504-71

Реактивы. Калий йодноватокислый кислый. Технические условия

499

ГОСТ 8677-76

Реактивы. Кальций оксид. Технические условия

500

ГОСТ 8703-74

Уголь активный рекуперационный. Технические условия

501

ГОСТ 8751-72

Реактивы. Спирт бензиловый. Технические условия

502

ГОСТ 8864-71

Натрия N, N-диэтилдитиокарбамат 3-водный. Технические условия

503

ГОСТ 8927-79

Реактивы. Медь (II) углекислая основная. Технические условия

504

ГОСТ 8980-75

Вещества текстильно-вспомогательные. Стеарокс-6. Технические условия

505

ГОСТ 8981-78

Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия

506

ГОСТ 8984-75

Силикагель-индикатор. Технические условия

507

ГОСТ 9147-80

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

508

ГОСТ 9255-76

Вещества текстильно-вспомогательные. Метазин. Технические условия

509

ГОСТ 9262-77

Реактивы. Кальция гидроокись. Технические условия

510

ГОСТ 9286-89

Пентаэритрит технический. Технические условия

511

ГОСТ 9325-79

Соли углеаммонийные. Технические условия

512

ГОСТ 9336-75

Реактивы. Аммоний ванадиевокислый мета. Технические условия

513

ГОСТ 9337-79

Реактивы. Натрий фосфорно-кислый 12-водный. Технические условия

514

ГОСТ 9385-77

Этилбензол технический. Технические условия

515

ГОСТ 9419-78

Реактивы. Кислота стеариновая. Технические условия

516

ГОСТ 9428-73

Реактивы. Кремний (IV) оксид. Технические условия

517

ГОСТ 9485-74

Реактивы. Железо (III) сернокислое 9-водное. Технические условия

518

ГОСТ 9536-79

Спирт изобутиловый технический. Технические условия

519

ГОСТ 9546-75

Реактивы. Аммоний фтористый кислый. Технические условия

520

ГОСТ 9593-74

1-Фенил-3-метил-5-пиразолон технический. Технические условия

521

ГОСТ 9656-75

Реактивы. Кислота борная. Технические условия

522

ГОСТ 9728-79

4-Хлорнитробензол технический. Технические условия

523

ГОСТ 9803-75

Реактивы. Кислота малеиновая. Технические условия

524

ГОСТ 9805-84

Спирт изопропиловый. Технические условия

525

ГОСТ 9875-88

Диэтиламин технический. Технические условия

526

ГОСТ 9966-88

Триэтиламин технический. Технические условия

527

ГОСТ 9967-74

Диметиламин технический. Технические условия

528

ГОСТ 9970-74

Резорцин технический. Технические условия

529

ГОСТ 9991-74

Гексахлорэтан технический. Технические условия

530

ГОСТ 10003-90

Стирол. Технические условия

531

ГОСТ 10067-80

Реактивы. Калий фтористый кислый. Технические условия

532

ГОСТ 10075-75

Реактивы. Калий фосфорнокислый 7-водный. Технические условия

533

ГОСТ 10091-75

Реактивы. Кальций фосфорнокислый однозамещенный 1-водный. Технические условия

534

ГОСТ 10104-75

2,4-Динитротолуол технический. Технические условия

535

ГОСТ 10136-77

Диэтиленгликоль. Технические условия

536

ГОСТ 10163-76

Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия

537

ГОСТ 10164-75

Реактивы. Этиленгликоль. Технические условия

538

ГОСТ 10205-73

2-Аминотолуол технический. Технические условия

539

ГОСТ 10216-75

Реактивы. Висмута (III) окись. Технические условия

540

ГОСТ 10259-78

Реактивы. Ацетилацетон. Технические условия

541

ГОСТ 10261-81

2-Аминоанизол технический. Технические условия

542

ГОСТ 10262-73

Реактивы. Цинка окись. Технические условия

543

ГОСТ 10275-74

Реактивы. Свинец (II) углекислый. Технические условия

544

ГОСТ 10398-76

Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества

545

ГОСТ 10437-80

Фурфурол технический. Технические условия

546

ГОСТ 10455-80

Реактивы. 1,4-Диоксан. Технические условия

547

ГОСТ 10484-78

Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

548

ГОСТ 10485-75

Реактивы. Методы определения примеси мышьяка

549

ГОСТ 10521-78

Реактивы. Кислота бензойная. Технические условия

550

ГОСТ 10539-74

Реактивы. Свинец (II) сернокислый. Технические условия

551

ГОСТ 10554-74

Реактивы. Определение примеси меди колориметрическими методами

552

ГОСТ 10643-75

Реактивы. Натрий роданистый. Технические условия

553

ГОСТ 10651-75

Реактивы. Аммоний фосфорнокислый 3-водный. Технические условия

554

ГОСТ 10652-73

Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

555

ГОСТ 10671.0-74

Реактивы. Общие требования к методам анализа примесей анионов

556

ГОСТ 10671.1-74

Реактивы. Метод определения примеси кремнекислоты

557

ГОСТ 10671.2-74

Реактивы. Методы определения примеси нитратов

558

ГОСТ 10671.3-74

Реактивы. Методы определения примеси нитритов

559

ГОСТ 10671.4-74

Реактивы. Методы определения примеси общего азота

560

ГОСТ 10671.6-74

Реактивы. Методы определения примеси фосфатов

561

ГОСТ 10671.8-74

Реактивы. Метод определения примеси карбонатов

562

ГОСТ 10678-76

Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия

563

ГОСТ 10730-82

Вещества текстильно-вспомогательные. Препарат ОС-20. Технические условия

564

ГОСТ 10779-78

Спирт поливиниловый. Технические условия

565

ГОСТ 10834-76

Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия

566

ГОСТ 10835-78

Масло сланцевое для пропитки древесины. Технические условия

567

ГОСТ 10873-73

Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный. Технические условия

568

ГОСТ 10887-75

Жидкости кремнийорганические демпфирующие 132-30. Технические условия

569

ГОСТ 10916-74

Жидкость кремнийорганическая электроизоляционная 132-12 Д. Технические условия

570

ГОСТ 10929-76

Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия

571

ГОСТ 10930-74

Реактивы. Фурфурол. Технические условия

572

ГОСТ 10931-74

Реактивы. Натрий молибденовокислый 2-водный. Технические условия

573

ГОСТ 10957-74

Жидкости кремнийорганические марок 132-24 и 132-25. Технические условия

574

ГОСТ 11078-78

Натр едкий очищенный. Технические условия

575

ГОСТ 11088-75

Реактивы. Магний нитрат 6-водный. Технические условия

576

ГОСТ 11097-86

Нитрил акриловой кислоты технический. Технические условия

577

ГОСТ 11120-75

Реактивы. Кадмия оксид. Технические условия

578

ГОСТ 11125-84

Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

579

ГОСТ 11153-75

Ангидрид малеиновый технический. Технические условия

580

ГОСТ 11314-82

Ксиленолы каменноугольные технические. Технические условия

581

ГОСТ 11363-91

Диметилтерефталат технический. Технические условия

582

ГОСТ 11773-76

Реактивы. Натрий фосфорно-кислый двузамещенный. Технические условия

583

ГОСТ 11810-66

Силикат-глыба. Норма точности взвешивания

584

ГОСТ 11840-76

Реактивы. Свинец (II) углекислый основной. Технические условия

585

ГОСТ 11841-76

Реактивы. Алюминия гидроокись. Технические условия

586

ГОСТ 12138-86

Дифенилолпропан технический. Технические условия

587

ГОСТ 12298-77

2,4-Динитроанилин технический. Технические условия

588

ГОСТ 12596-67

Угли активные. Метод определения массовой доли золы

589

ГОСТ 12597-67

Сорбенты. Метод определения массовой доли воды в активных углях и катализаторах на их основе

590

ГОСТ 12738-77

Колбы стеклянные с градуированной горловиной. Технические условия

591

ГОСТ 13004-77

Жидкости полиэтилсилоксановые. Технические условия

592

ГОСТ 13081-77

Фосфид цинка. Технические условия

593

ГОСТ 13198-77

Ацетонциангидрин технический. Технические условия

594

ГОСТ 13200-75

Хлорокись меди, 90 %-ный смачивающийся порошок. Технические условия

595

ГОСТ 13350-78

Анализаторы жидкости кондуктометрические. ГСП. Общие технические условия

596

ГОСТ 13647-78

Реактивы. Пиридин. Технические условия

597

ГОСТ 13867-68

Продукты химические. Обозначения чистоты

598

ГОСТ 13937-86

Спирты высшие жирные первичные фракций С10 - С18, С12 - С16. Технические условия

599

ГОСТ 14198-78

Циклогексан технический. Технические условия

600

ГОСТ 14201-83

Канифоль талловая. Технические условия

601

ГОСТ 14261-77

Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

602

ГОСТ 14262-78

Кислота серная особой чистоты. Технические условия

603

ГОСТ 14310-78

Кислота 2-аминобензойная техническая. Технические условия

604

ГОСТ 14361-78

Масло ФМ-5,6 АП для холодильных машин. Технические условия

605

ГОСТ 14618.1-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения хлора

606

ГОСТ 14702-79

Селитра аммиачная водоустойчивая. Технические условия

607

ГОСТ 14845-79

Кислоты жирные талловые. Технические условия

608

ГОСТ 14870-77

Продукты химические. Методы определения воды

609

ГОСТ 14871-76

Реактивы. Метод определения цветности жидких химических реактивов и растворов реактивов

610

ГОСТ 15039-76

Камфен технический. Технические условия

611

ГОСТ 15081-78

Лак КО-08 кремнийорганический термостойкий. Технические условия

612

ГОСТ 15624-75

Масс-спектрометры. Термины и определения

613

ГОСТ 15975-70

Вазелин кремнийорганический марки КВ-3/10Э. Технические условия

614

ГОСТ 16187-70

Сорбенты. Метод определения фракционного состава

615

ГОСТ 16188-70

Сорбенты. Метод определения прочности при истирании

616

ГОСТ 16189-70

Сорбенты. Метод сокращения и усреднения проб

617

ГОСТ 16190-70

Сорбенты. Метод определения насыпной плотности

618

ГОСТ 16508-70

Лаки кремнийорганические электроизоляционные. Технические условия

619

ГОСТ 16538-79

Реактивы. Марганец (II) уксуснокислый 4-водный. Технические условия

620

ГОСТ 16539-79

Реактивы. Меди (II) оксид. Технические условия

621

ГОСТ 16756-71

Эфир бутиловый метакриловой кислоты (бутилметакрилат). Технические условия

622

ГОСТ 16851-71

Анализаторы жидкости. Термины и определения

623

ГОСТ 16865-79

Аппаратура для рентгеностуктурного и рентгеноспектрального анализов. Термины и определения

624

ГОСТ 17147-80

Горючее ТГ-02. Технические условия

625

ГОСТ 17218-71

Угли активные. Метод определения времени защитного действия по бензолу

626

ГОСТ 17219-71

Угли активные. Метод определения суммарного объема пор по воде

627

ГОСТ 17299-78

Спирт этиловый технический. Технические условия

628

ГОСТ 17319-76

Реактивы. Методы определения примеси тяжелых металлов

629

ГОСТ 17354-71

Кислота 4-оксибензойная техническая. Технические условия

630

ГОСТ 17477-86

Спирт тетрагидрофурфуриловый. Технические условия

631

ГОСТ 18261-72

Угли активные. Метод определения времени защитного действия по хлористому этилу

632

ГОСТ 18270-72

Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия

633

ГОСТ 18289-78

Реактивы. Натрий вольфрамовокислый 2-водный. Технические условия

634

ГОСТ 18300-87

Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

635

ГОСТ 18375-73

Масло смазочное 132-08. Технические условия

636

ГОСТ 18613-88

Жидкость гидравлическая марок 132-10 и 132-10Д. Технические условия

637

ГОСТ 18704-78

Кислота борная. Технические условия

638

ГОСТ 18911-73

Кислота 1-окси-2-нафтойная техническая. Технические условия

639

ГОСТ 18954-73

Прибор и пипетки стеклянные для отбора и хранения проб газа. Технические условия

640

ГОСТ 19113-84

Канифоль сосновая. Технические условия

641

ГОСТ 19213-73

Сероуглерод синтетический технический. Технические условия

642

ГОСТ 19234-87

Моноэтиламин технический. Технические условия

643

ГОСТ 19275-73

Реактивы. Аммоний бромистый. Технические условия

644

ГОСТ 19487-74

Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения

645

ГОСТ 19522-74

Аммоний роданистый технический. Технические условия

646

ГОСТ 19538-74

Замазка 33К-3у. Технические условия

647

ГОСТ 19652-89

Спирты синтетические первичные жирные фракции С7 - С9. Технические условия

648

ГОСТ 19710-83

Этиленгликоль. Технические условия

649

ГОСТ 19783-74

Паста кремнийорганическая теплопроводная. Технические условия

650

ГОСТ 19790-74

Селитра калиевая техническая (калий азотнокислый технический). Технические условия

651

ГОСТ 19814-74

Кислота уксусная синтетическая и регенерированная. Технические условия

652

ГОСТ 19906-74

Нитрит натрия технический. Технические условия

653

ГОСТ 19908-90

Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

654

ГОСТ 20288-74

Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия

655

ГОСТ 20289-74

Реактивы. Диметилформамид. Технические условия

656

ГОСТ 20298-74

Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия

657

ГОСТ 20301-74

Смолы ионообменные. Аниониты. Технические условия

658

ГОСТ 20370-74

Эфир метиловый метакриловой кислоты. Технические условия

659

ГОСТ 20464-75

Уголь активный АГ-3. Технические условия

660

ГОСТ 20478-75

Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия

661

ГОСТ 20490-75

Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

662

ГОСТ 20491-75

Изопропилбензол технический. Технические условия

663

ГОСТ 20573-75

Реактивы. Калий дицианоаурат (I). Технические условия

664

ГОСТ 20848-75

Реактивы. Калий фтористый 2-водный. Технические условия

665

ГОСТ 21039-75

Ангидрид уксусный технический. Технические условия

666

ГОСТ 22018-84

Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП. Общие технические требования

667

ГОСТ 22159-76

Реактивы. Гидразин дигидрохлорид. Технические условия

668

ГОСТ 22180-76

Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия

669

ГОСТ 22280-76

Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия

670

ГОСТ 22300-76

Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия

671

ГОСТ 22516-77

Реактивы. Олово (IV) оксид. Технические условия

672

ГОСТ 22707-77

Метил бромистый технический. Технические условия

673

ГОСТ 22867-77

Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия

674

ГОСТ 22989-78

Связующее для производства активных углей. Технические условия

675

ГОСТ 23001-88

Пропилена окись техническая. Технические условия

676

ГОСТ 23239-89

Кислоты жирные синтетические фракций С5 - С6, С7 - С9, С5 - С9, С10 - С13, С10 - С16, С17 - С20. Технические условия

677

ГОСТ 23487-79

2-Нитротолуол технический. Технические условия

678

ГОСТ 23527-79

Кислоты жирные синтетические. Метод определения карбонильного числа

679

ГОСТ 23631-79

Кислоты жирные синтетические. Рефрактометрический метод определения содержания неомыляемых веществ

680

ГОСТ 23710-86

Кислоты жирные синтетические. Фотоколориметрический метод определения цветности по йодной шкале

681

ГОСТ 23783-79

Спирты синтетические жирные первичные фракции С16 - С21. Технические условия

682

ГОСТ 23844-79

Хладон 113. Технические условия

683

ГОСТ 23932-90

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

684

ГОСТ 23998-80

Уголь активный АГ-2. Технические условия

685

ГОСТ 24006-80

Спирты жирные. Метод определения фракционного состава газовой хроматографией

686

ГОСТ 24147-80

Аммиак водный особой чистоты. Технические условия

687

ГОСТ 24245-80

Реактивы. Метод определения примеси аммония

688

ГОСТ 24363-80

Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

689

ГОСТ 24445.1-80

Ангидрид фталевый технический. Метод определения фталевого ангидрида

690

ГОСТ 24445.2-80

Ангидрид фталевый технический. Методы определения фталевой кислоты

691

ГОСТ 24445.3-80

Ангидрид фталевый технический. Метод определения малеинового ангидрида

692

ГОСТ 24445.5-80

Ангидрид фталевый технический. Метод определения цветности расплава

693

ГОСТ 24614-81

Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения воды

694

ГОСТ 24615-81

Циклогексанон технический. Технические условия

695

ГОСТ 25043-87

Пропилен. Технические условия

696

ГОСТ 25070-87

Этилен. Технические условия

697

ГОСТ 25163-82

Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Метод определения свободных полиэтилен-гликолей и активного вещества в неионогенных ПАВ

698

ГОСТ 25219-87

Кислоты жирные синтетические. Методы определения фракционного состава газовой хроматографией

699

ГОСТ 25336-82

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

700

ГОСТ 25659-83

Люминофор для люминесцентных ламп белой цветности. Технические условия

701

ГОСТ 25742.1-83

Метанол - яд технический. Метод определения температурных пределов перегонки

702

ГОСТ 25742.2-83

Метанол - яд технический. Метод определения свободных кислот

703

ГОСТ 25742.3-83

Метанол - яд технический. Метод определения серы

704

ГОСТ 25742.4-83

Метанол - яд технический. Газохроматографические методы определения этилового спирта

705

ГОСТ 25742.5-83

Метанол - яд технический. Метод определения перманганатного числа

706

ГОСТ 25742.6-83

Метанол - яд технический. Метод определения хлора

707

ГОСТ 25742.7-83

Метанол - яд технический. Метод определения аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак

708

ГОСТ 25742.8-85

Метанол - яд технический. Метод определения летучих соединений железа

709

ГОСТ 26295-84

Изопропилнитрат. Технические условия

710

ГОСТ 26371-84

Этилсиликат-40. Технические условия

711

ГОСТ 26549-85

Спирты высшие жирные. Метод определения числа омыления и эфирного числа

712

ГОСТ 26592-85

Спирты высшие жирные. Метод определения карбонильного числа

713

ГОСТ 26624-85

2-этилгексанол технический. Технические условия

714

ГОСТ 26726-85

Реактивы. Пламенно-фотометрический метод определения примесей натрия, калия, кальция и стронция

715

ГОСТ 26743.4-85

Капролактам. Метод определения железа

716

ГОСТ 26743.5-91

Капролактам. Метод определения кислотности, щелочности и pH 20 %-ного водного раствора капролактама

717

ГОСТ 26743.6-85

Капролактам. Метод определения циклогексаноноксима

718

ГОСТ 26743.7-86

Капролактам. Метод определения перманганатного индекса

719

ГОСТ 27067-86

Реактивы. Аммоний роданистый. Технические условия

720

ГОСТ 27068-86

Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

721

ГОСТ 27749.2-88

Карбамид. Метод определения свободного аммиака

722

ГОСТ 27749.3-88

Карбамид. Метод определения не растворимых в воде веществ

723

ГОСТ 28084-89

Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия

724

ГОСТ 28365-89

Реактивы. Метод бумажной хроматографии

725

ГОСТ 28478-90
(ИСО 6844-83)

Вещества поверхностно-активные. Определение содержания неорганического сульфата. Титриметрический метод

726

ГОСТ 28508-90

Экстракты дубильные растительные. Методы определения

727

ГОСТ 28794-90

Реактивы. Метод определения удельной поверхности хроматографических материалов термодесорбцией

728

ГОСТ 28960-91

Спирт фурфуриловый. Технические условия

729

ГОСТ 28990-91
(ИСО 7408-83)

Удобрения. Титриметрический метод определения аммонийного азота в присутствии других веществ, выделяющих аммиак при обработке гидроокисью натрия

730

ГОСТ 29232-91
(ИСО 4311-79)

Анионные и неионногенные поверхностно-активные вещества. Определение критической концентрации мицеллообразования. Метод определения поверхностного натяжения с помощью пластины, скобы или кольца

731

ГОСТ 29289-92

Продукты лесохимические. Правила приемки, отбор проб

732

ГОСТ 29334-92

Реактивы. Метод определения компонентов, не растворимых в воде и других растворителях

733

ГОСТ 24583-81

Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения

734

ГОСТ 26884-86

Продукты сахарной промышленности. Термины и определения

735

ГОСТ 4.473-87

СПКП. Машины тягодутьевые. Номенклатура показателей

736

ГОСТ 12.2.028-84

ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик

737

ГОСТ 5976-90

Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия

738

ГОСТ 7402-84

Электровентиляторы бытовые. Общие технические условия

739

ГОСТ 9725-82

Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия

740

ГОСТ 10616-90

Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры

741

ГОСТ 10921-90

Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний

742

ГОСТ 11442-90

Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия

743

ГОСТ 17083-87

Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия

744

ГОСТ 22270-76

Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения

745

ГОСТ 24751-81

Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений

746

ГОСТ 24814-81

Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия

747

ГОСТ 24857-81

Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия

748

ГОСТ 25199-82

Оборудование пылеулавливающее. Термины и определения

749

ГОСТ 26548-85

Воздухонагреватели. Методы испытаний

750

ГОСТ 26840-86

Установки электроручные вентиляторные ЭРВ 72-2, ЭРВ 72-3. Технические условия

751

ГОСТ 27925-88
(МЭК 879-86)

Характеристики рабочие и конструкция электрических вентиляторов и регуляторов скорости к ним

752

ГОСТ 14618.2-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения карбонильных соединений

753

ГОСТ 14618.3-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения перекисей

754

ГОСТ 14618.4-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения ненасыщенных соединений

755

ГОСТ 14618.6-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения воды

756

ГОСТ 14618.7-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения кислот ангидридов, кислот и сложных эфиров

757

ГОСТ 14618.8-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения спиртов и фенолов

758

ГОСТ 14618.9-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Метод определения угла вращения и величины удельного вращения плоскости поляризации

759

ГОСТ 14618.11-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения растворимости летучих веществ и примесей

760

ГОСТ 14618.12-78

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения температурных пределов перегонки температуры плавления и застывания

761

ГОСТ 17082.4-88

Плоды эфирно-масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения запаха и зараженности вредителями

762

ГОСТ 7563-73

Волокно льняное и пеньковое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

763

ГОСТ 9992-79

Волокно кенафа короткое. Технические условия

764

ГОСТ 10379-76

Пенька трепаная. Технические условия

765

ГОСТ 11191-77

Волокно кенафа длинное. Технические условия

766

ГОСТ 14107-75

Стебли кенафа

767

ГОСТ 18382-73

Луб кенафа зеленый. Технические условия

768

ГОСТ 23406-78

Пенька трепаная для экспорта. Технические условия

769

ГОСТ 25133-82

Волокна лубяные. Метод определения влажности

770

ГОСТ 4.186-85

СПКП. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Номенклатура показателей

771

ГОСТ 4.187-85

СПКП. Устройства и аппаратура телемеханики. Номенклатура показателей

772

ГОСТ 4.301-85

СПКП. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей

773

ГОСТ 9.906-83

ЕСЗКС. Станции климатические испытательные. Общие требования

774

ГОСТ 9.909-86

ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях

775

ГОСТ 24.104-85

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования

776

ГОСТ 24.301-80

Система технической документации на АСУ. Общие требования к текстовым документам

777

ГОСТ 24.302-80

Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем

778

ГОСТ 24.303-80

Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств

779

ГОСТ 24.304-82

Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей

780

ГОСТ 24.401-80

Система технической документации на АСУ. Внесение изменений

781

ГОСТ 24.402-80

Система технической документации на АСУ. Учет, хранение и обращение

782

ГОСТ 24.701-86

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения

783

ГОСТ 24.702-85

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность АСУ. Основные положения

784

ГОСТ 24.703-85

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проекты решения в АСУ. Основные положения

785

ГОСТ 26.005-82

Телемеханика. Термины и определения

786

ГОСТ 26.011-80

Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические и непрерывные входные и выходные

787

ГОСТ 26.013-81

Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные

788

ГОСТ 26.014-81

Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические кодированные входные и выходные

789

ГОСТ 26.015-81

Средства измерений и автоматизации. Сигналы пневматические входные и выходные

790

ГОСТ 26.203-81

Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки классификации. Общие требования

791

ГОСТ 26.205-88

Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия

792

ГОСТ 34.201-89

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

793

ГОСТ 34.601-90

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

794

ГОСТ 34.602-89

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

795

ГОСТ 34.603-92

Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

796

ГОСТ ЭД1 7164-78

Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия

797

ГОСТ 11881-76

ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия

798

ГОСТ 13033-84

ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия

799

ГОСТ 13053-76

Приборы и устройства пневматические ГСП. Общие технические условия

800

ГОСТ 13373-67

Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры

801

ГОСТ 13418-79

Средства автоматизации и устройства электрические дискретные ГСП. Общие технические условия

802

ГОСТ 14691-69

Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины

803

ГОСТ 14753-82

Приборы контроля пневматические показывающие и регистрирующие ГСП. Общие технические условия

804

ГОСТ 14765-69

Механизмы исполнительные прямоходные ГСП. Места сочленения с регулирующими органами. Исполнительные размеры

805

ГОСТ 14768-69

Устройства исполнительные ГСП. Методы определения пропускной способности

806

ГОСТ 14769-69

Устройства исполнительные заслоночные ГСП. Типы и основные параметры

807

ГОСТ 14770-69

Устройства исполнительные ГСП. Технические требования. Методы испытаний

808

ГОСТ 17295-71

Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки корпусов. Исполнения. Основные и присоединительные размеры

809

ГОСТ 17296-71

Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки верхних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры

810

ГОСТ 17297-71

Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки нижних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры

811

ГОСТ 17298-71

Устройства исполнительные ГСП. Блоки регулирующих органов. Технические требования

812

ГОСТ 19619-74

Оборудование радиотелеметрическое. Термины и определения

813

ГОСТ 20504-81

Система унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры

814

ГОСТ 20523-80

Устройства числового программного управления станками. Термины и определения

815

ГОСТ 20862-81

Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовым концом и отверстием. Конструкция и размеры

816

ГОСТ 20863-81

Стойки установочные крепежные круглые с лысками с резьбовым концом и отверстием. Конструкция и размеры

817

ГОСТ 20864-81

Стойки установочные крепежные круглые со шлицем с резьбовым концом и отверстием. Конструкция и размеры

818

ГОСТ 20865-81

Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

819

ГОСТ 20866-81

Стойки установочные крепежные круглые с лысками и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

820

ГОСТ 20867-81

Стойки установочные крепежные круглые со шлицем и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

821

ГОСТ 20868-81

Стойки установочные крепежные. Технические требования

822

ГОСТ 20999-83

Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ

823

ГОСТ 21608-76

Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры

824

ГОСТ 21610-82

Станки фрезерные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры

825

ГОСТ 21611-82

Станки вертикально-сверлильные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры

826

ГОСТ 21613-82

Станки координатно-расточные вертикальные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры

827

ГОСТ 22096-84

Линии автоматические формовочные. Типы, основные параметры

828

ГОСТ 22315-77

Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения

829

ГОСТ 22316-77

Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие требования к организации взаимодействия средств при построении систем

830

ГОСТ 22623-77

Элементы крепления изделий электронной техники, управляемые с помощью вала. Основные размеры

831

ГОСТ 23222-88

Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля

832

ГОСТ 23597-79

Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Обозначение осей координат и направлений движения. Общие положения

833

ГОСТ 24206-80

Приборы и устройства пневматические для математических операций ГСП. Общие технические условия

834

ГОСТ 24979-81

Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости для дистанционного управления. Типы и основные параметры. Технические требования

835

ГОСТ 25051.2-82

Система государственных испытаний продукции. Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации

836

ГОСТ 25165-82

Соединение приборов и устройств ГСП с внешними пневматическими линиями. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

837

ГОСТ 25862-83

Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости для дистанционного управления. Правила приемки и методы испытаний

838

ГОСТ 26765.20-91

Конструкции базовые несущие радиоэлектронных средств. Система построения и координационные размеры

839

ГОСТ 27053-86

Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования

840

ГОСТ 27218-87

Гибкие производственные модули и многоцелевые станки. Столы-спутники для крепления обрабатываемой заготовки. Основные и присоединительные размеры

841

ГОСТ 27241-87

Системы производственные гибкие. Техническое обслуживание и ремонт. Общие положения

842

ГОСТ 27304-87

Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки регулируемые для дисковых фрез. Основные размеры и технические требования

843

ГОСТ 27491-87

Модули гибкие производственные и станки многоцелевые сверлильно-фрезерно-расточные. Основные параметры и размеры

844

ГОСТ 27797-88

Системы производственные гибкие. Модули производственные гибкие для шлифования деталей - тел вращения. Основные параметры и размеры

845

ГОСТ 27883-88

Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний

846

ГОСТ 28204-89
(МЭК 68-2-7-83)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ga и руководство: Линейное ускорение

847

ГОСТ 28205-89
(МЭК 68-2-9-75)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации

848

ГОСТ 28207-89
(МЭК 68-2-11-81)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ka: Соляной туман

849

ГОСТ 28208-89
(МЭК 68-2-13-83)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание M: Пониженное атмосферное давление

850

ГОСТ 28215-89
(МЭК 68-2-29-87)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eb и руководство: Многократные удары

851

ГОСТ 28218-89
(МЭК 68-2-32-75)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ed: Свободное падение

852

ГОСТ 28219-89
(МЭК 68-2-33-71)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на смену температуры

853

ГОСТ 28220-89
(МЭК 68-2-34-73)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования

854

ГОСТ 28221-89
(МЭК 68-2-35-73)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fda: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость

855

ГОСТ 28222-89
(МЭК 68-2-36-73)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость

856

ГОСТ 28223-89
(МЭК 68-2-37-73)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdc: Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость

857

ГОСТ 28229-89
(МЭК 68-2-45-80)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание XA и руководство. Погружение в очищающие растворители

858

ГОСТ 28230-89
(МЭК 68-2-46-82)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Kd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода

859

ГОСТ 28232-89
(МЭК 68-2-48-82)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28198-89 - ГОСТ 28236-89) для имитации воздействия хранения

860

ГОСТ 28233-89
(МЭК 68-2-49-83)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Kc: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы

861

ГОСТ 28237-89
(МЭК 260-68)

Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности

862

ГОСТ 28354-89

Системы производственные гибкие. Модули гибкие производственные токарные. Основные параметры и размеры

863

ГОСТ 28601.1-90

Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры

864

ГОСТ 28601.2-90

Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры

865

ГОСТ 28601.3-90

Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Каркасы блочные и частичные вдвижные. Основные размеры

866

ГОСТ 28853-90

Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатного комплекса технических средств для локальных информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие технические требования

867

ГОСТ 29125-91

Программируемые контроллеры. Общие технические требования

868

ГОСТ 29323-92
(МЭК 242-67)

Стандартные частоты для установок централизованного управления, передающих сигналы по распределительным электрическим сетям

869

ГОСТ 4.58-85

СПКП. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры. Номенклатура показателей

870

ГОСТ 4.135-85

СПКП. Манометры дифференциальные. Номенклатура показателей

871

ГОСТ 4.195-85

СПКП. Меры электрических величин. Номенклатура показателей

872

ГОСТ 4.304-85

СПКП. Аппаратура и приборы для измерения вибрации. Номенклатура показателей

873

ГОСТ 8.023-90

ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений

874

ГОСТ 8.127-74

ГСИ. Измерения параметров ударного движения. Термины и определения

875

ГОСТ 8.153-75

ГСИ. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки

876

ГОСТ 8.154-75

ГСИ. Приборы измерительные типа "Ухо искусственное". Методы и средства поверки

877

ГОСТ 8.190-76

ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов

878

ГОСТ 8.212-84

ГСИ. Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Методика поверки

879

ГОСТ 8.257-84

ГСИ. Шумомеры. Методика поверки

880

ГОСТ 8.278-78

ГСИ. Делители напряжения постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки

881

ГОСТ 8.281-78

ГСИ. Скоростемеры локомотивные. Методы и средства поверки

882

ГОСТ 8.286-78

ГСИ. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки

883

ГОСТ 8.290-78

ГСИ. Вискозиметры типа ВУ. Методы и средства поверки

884

ГОСТ 8.292-84

ГСИ. Кондуктометры жидкости лабораторные. Методика поверки

885

ГОСТ 8.294-85

ГСИ. Мосты переменного тока уравновешенные. Методика поверки

886

ГОСТ 8.309-78

ГСИ. Антенны остронаправленные. Методика выполнения измерений для определения параметров по полю в раскрыве

887

ГОСТ 8.321-78

ГСИ. Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. Методы и средства поверки

888

ГОСТ 8.358-79

ГСИ. Методика выполнения измерений относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот 0,2 - 1 ГГц

889

ГОСТ 8.362-79

ГСИ. Измерение толщины покрытий. Термины и определения

890

ГОСТ 8.363-79

ГСИ. Антенны измерительные рамочные. Методы и средства поверки

891

ГОСТ 8.394-80

ГСИ. Образцовые меры добротности Q-0272-2 2-го разряда. Методы и средства поверки

892

ГОСТ 8.401-80

ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования

893

ГОСТ 8.407-80

ГСИ. Расходомеры несжимаемых жидкостей. Нормируемые метрологические характеристики

894

ГОСТ 8.454-82

ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакции

895

ГОСТ 8.462-82

ГСИ. Фазометры и фазовращатели сверхвысокочастотные. Методы и средства поверки

896

ГОСТ 8.463-82

ГСИ. Антенны и комплексы аппаратуры измерительные. Методы и средства поверки

897

ГОСТ 8.475-82

ГСИ. Стандартный коэффициент шума и эквивалентная шумовая температура усилительных и приемных устройств. Методика выполнения измерений

898

ГОСТ 8.488-83

ГСИ. Методика выполнения измерений распределения показателя преломления в прозрачных фазовых объектах

899

ГОСТ 8.489-83

ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами. Основные положения

900

ГОСТ 8.508-84

ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля

901

ГОСТ 8.512-84

ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности неводных жидкостей

902

ГОСТ 8.518-84

ГСИ. Ферритометры для сталей аустенитного класса. Методика поверки

903

ГОСТ 8.530-85

ГСИ. Влажность доменного кокса. Методика выполнения измерений нейтронными влагомерами

904

ГОСТ 8.544-86

ГСИ. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла потерь твердых диэлектриков. Методика выполнения измерений в диапазоне частот 109 - 1010 Гц

905

ГОСТ 8.555-91
(МЭК 866-87)

ГСИ. Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц

906

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования

907

ГОСТ 26.008-85

Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры

908

ГОСТ 26.020-80

Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры

909

ГОСТ 1532-81

Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия

910

ГОСТ 1623-89

Калибры для дюймовой резьбы с углом профиля 55°. Допуски

911

ГОСТ 1954-82

Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Общие технические условия

912

ГОСТ 2015-84

Калибры гладкие нерегулируемые. Технические требования

913

ГОСТ 2016-86

Калибры резьбовые. Технические условия

914

ГОСТ 2160-92

Топливо твердое минеральное. Методы определения плотности

915

ГОСТ 2216-84

Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия

916

ГОСТ 2475-88

Проволочки и ролики. Технические условия

917

ГОСТ 2533-88

Калибры для трубной цилиндрической резьбы. Допуски

918

ГОСТ 2534-67

Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски

919

ГОСТ 2534-77

Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски

920

ГОСТ 2689-54

Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм

921

ГОСТ 2875-88

Меры плоского угла призматические. Общие технические условия

922

ГОСТ 2930-62

Приборы измерительные. Шрифты и знаки

923

ГОСТ 2939-63

Газы. Условия для определения объема

924

ГОСТ 3047-66

Допуски и посадки размеров менее 1 мм

925

ГОСТ 3199-84

Калибры для метрической резьбы диаметром менее 1 мм. Допуски

926

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия

927

ГОСТ 3899-81

Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Технические условия

928

ГОСТ 5365-83

Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические требования

929

ГОСТ 5378-88

Угломеры с нониусом. Технические условия

930

ГОСТ 5396-77

Торф. Методы отбора проб

931

ГОСТ 5535-76

Карбюризатор полукоксовый. Технические условия

932

ГОСТ 5584-75

Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

933

ГОСТ 5939-51

Калибры предельные гладкие для отверстия менее 1 мм. Допуски

934

ГОСТ 5944-91
(МЭК 473-74)

Размеры щитовых показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов

935

ГОСТ 6376-74

Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия

936

ГОСТ 6485-69

Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°. Типы. Основные размеры и допуски

937

ГОСТ 6528-53

Калибры для шлицевых валов и отверстий с эвольвентным профилем. Допуски

938

ГОСТ 6636-69

Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры

939

ГОСТ 7013-67

Ножи измерительные

940

ГОСТ 7157-79

Калибры для трубной конической резьбы. Типы. Основные размеры и допуски

941

ГОСТ 7164-78

Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия

942

ГОСТ 7193-74

Анемометр ручной индукционный. Технические условия

943

ГОСТ 7657-84

Уголь древесный. Технические условия

944

ГОСТ 7660-55

Калибры предельные гладкие для валов и отверстий классов точности 1-3а. Обозначения. Расположение полей допусков. Правила применения

945

ГОСТ 7713-62

Допуски и посадки. Основные определения

946

ГОСТ 7951-80

Калибры для контроля шлицевых прямобочных соединений. Допуски

947

ГОСТ 8032-84

Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

948

ГОСТ 8517-90

Приборы управляющие при шлифовании. Общие технические условия

949

ГОСТ 8593-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные конусности и углы конусов

950

ГОСТ 8809-71

Допуски и посадки размеров менее 0,1 мм

951

ГОСТ 8867-89

Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски

952

ГОСТ 8898-78

Подпятники для измерительных приборов. Общие технические условия

953

ГОСТ 8908-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов

954

ГОСТ 9070-75

Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия

955

ГОСТ 9181-74

Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

956

ГОСТ 9245-79

Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия

957

ГОСТ 9696-82

Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

958

ГОСТ 9847-79

Приборы оптические для измерения параметров, шероховатости поверхности. Типы и основные параметры

959

ГОСТ 9963-84

Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические требования

960

ГОСТ 10028-81

Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия

961

ГОСТ 10071-89

Калибры для однозаходной трапецеидальной резьбы. Допуски

962

ГОСТ 10197-70

Стойки и штативы для измерительных головок. Технические условия

963

ГОСТ 10278-81

Калибры для упорной резьбы. Допуски

964

ГОСТ 10653-84

Калибры для треугольной резьбы бурильных труб с высаженными концами и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски

965

ГОСТ 10654-81

Калибры для треугольной резьбы насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы. Основные размеры и допуски

966

ГОСТ 10655-81

Калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к ним. Типы. Основные размеры и допуски

967

ГОСТ 10905-86

Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

968

ГОСТ 10908-75

Квадранты механические с уровнем. Технические условия

969

ГОСТ 11007-66

Наконечники измерительные к приборам для линейных измерений. Технические условия

970

ГОСТ 11013-81

Гальванометры осциллографические магнитоэлектрические. Общие технические условия

971

ГОСТ 11098-75

Скобы с отсчетным устройством. Технические условия

972

ГОСТ 11130-75

Торф. Методы определения мелочи и засоренности

973

ГОСТ 11196-74

Уровни с микрометрической подачей ампулы. Технические условия

974

ГОСТ 11239-76

Продукты фенольные каменноугольные. Метод определения нейтральных масел

975

ГОСТ 11303-75

Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб

976

ГОСТ 11304-75

Торф. Метод приготовления сборных проб

977

ГОСТ 11305-83

Торф. Методы определения влаги

978

ГОСТ 11358-89

Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

979

ГОСТ 11472-69

Допуски и посадки. Классы точности 02 - 09

980

ГОСТ 11710-66

Допуски и посадки деталей из пластмасс

981

ГОСТ 11948-78

Приборы для измерения коэффициента детонации, колебания скорости, паразитной амплитудной модуляции аппаратуры для записи и воспроизведения звука. Технические требования и методы испытаний

982

ГОСТ 12069-90

Меры длины штриховые брусковые. Технические условия

983

ГОСТ 13672-76

Торф фрезерный для производства брикетов. Технические требования

984

ГОСТ 13673-76

Торф. Метод определения насыпной плотности

985

ГОСТ 13674-78

Торф. Правила приемки

986

ГОСТ 13762-86

Средства измерений и контроля линейных и угловых размеров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

987

ГОСТ 13798-68

Калибры для круглой резьбы диаметром 12 мм. Основные размеры и допуски

988

ГОСТ 13810-68

Калибры гладкие для размеров свыше 500 мм. Допуски

989

ГОСТ 14025-84

Калибры предельные для изделий из древесины и древесных материалов. Допуски

990

ГОСТ 14140-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

991

ГОСТ 14747-88

Калибры для упорной усиленной резьбы. Допуски

992

ГОСТ 14748-69

Ручки круглые и шестигранные для калибров-пробок. Конструкция и размеры

993

ГОСТ 14749-69

Ручки односторонние для насадных калибров. Конструкция и размеры

994

ГОСТ 14750-69

Ручки односторонние пластмассовые для насадных калибров. Конструкция и размеры

995

ГОСТ 14751-69

Ручки - накладки для гладких неполных пробок. Конструкция и размеры

996

ГОСТ 14752-69

Ручки для сферических нутромеров. Конструкция и размеры

997

ГОСТ 14807-69

Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры

998

ГОСТ 14808-69

Калибры-пробки гладкие проходные со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры

999

ГОСТ 14809-69

Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры

1000

ГОСТ 14810-69

Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром свыше 3 до 50 мм. Конструкция и размеры

1001

ГОСТ 14811-69

Калибры-пробки гладкие двусторонние с неполными непроходными вставками диаметром свыше 6 до 50 мм. Конструкция и размеры

1002

ГОСТ 14812-69

Калибры-пробки гладкие проходные со вставками диаметром свыше 50 до 75 мм. Конструкция и размеры

1003

ГОСТ 14813-69

Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками диаметром свыше 50 до 75 мм. Конструкция и размеры

1004

ГОСТ 14814-69

Калибры-пробки гладкие непроходные с неполными вставками диаметром свыше 50 до 75 мм. Конструкция и размеры

1005

ГОСТ 14815-69

Калибры-пробки гладкие проходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

1006

ГОСТ 14816-69

Калибры-пробки гладкие непроходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

1007

ГОСТ 14817-69

Калибры-пробки гладкие штампованные проходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

1008

ГОСТ 14818-69

Калибры-пробки гладкие штампованные непроходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

1009

ГОСТ 14819-69

Калибры-пробки гладкие непроходные с неполными насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

1010

ГОСТ 14820-69

Калибры-пробки гладкие проходные неполные штампованные диаметром свыше 100 до 160 мм. Конструкция и размеры

1011

ГОСТ 14821-69

Калибры-пробки гладкие непроходные неполные штампованные диаметром свыше 75 до 160 мм. Конструкция и размеры

1012

ГОСТ 14822-69

Калибры-пробки гладкие проходные неполные диаметром свыше 100 до 300 мм. Конструкция и размеры

1013

ГОСТ 14823-69

Калибры-пробки гладкие непроходные неполные диаметром свыше 75 до 300 мм. Конструкция и размеры

1014

ГОСТ 14824-69

Калибры-пробки гладкие проходные неполные с накладками диаметром свыше 160 до 360 мм. Конструкция и размеры

1015

ГОСТ 14825-69

Калибры-пробки гладкие непроходные неполные с накладками диаметром свыше 160 до 360 мм. Конструкция и размеры

1016

ГОСТ 14826-69

Калибры-пробки гладкие односторонние листовые диаметром свыше 50 до 250 мм. Конструкция и размеры

1017

ГОСТ 14827-69

Калибры-нутромеры сферические непроходные диаметром свыше 100 до 360 мм. Конструкция и размеры

1018

ГОСТ 14864-78

Пробки пневматические для отверстий диаметром от 3 до 160 мм. Технические условия

1019

ГОСТ 14865-78

Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий. Технические условия

1020

ГОСТ 15031-69

Приборы контактные типа КПУ-3. Методы и средства поверки

1021

ГОСТ 15593-70

Индикаторы часового типа. Головки и преобразователи измерительные. Присоединительные размеры

1022

ГОСТ 15876-90

Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия

1023

ГОСТ 15900-85

Преобразователи фотоэлектрические сортировочные. Технические условия

1024

ГОСТ 16085-80

Калибры для контроля расположения поверхностей. Допуски

1025

ГОСТ 16780-71

Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставкой ПР, оснащенной твердым сплавом, диаметром от 6,3 до 50 мм. Конструкция и размеры

1026

ГОСТ 16819-71

Приборы виброизмерительные. Термины и определения

1027

ГОСТ 17320-71

Калибры гладкие для размеров свыше 500 мм. Методы и средства поверки

1028

ГОСТ 17336-80

Приборы для измерения червячных фрез. Типы и основные параметры. Общие технические требования

1029

ГОСТ 17353-89

Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей вращения. Типы. Общие технические требования

1030

ГОСТ 17381-84

Калибры для упорной резьбы. Исполнительные размеры

1031

ГОСТ 17644-83

Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний

1032

ГОСТ 17736-72

Калибры-пробки гладкие двусторонние с разрезными втулками и вставками диаметром от 0,1 до 0,95 мм. Конструкция и размеры

1033

ГОСТ 17737-72

Калибры-пробки гладкие двусторонние с вклеенными вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры

1034

ГОСТ 17738-72

Калибры-пробки гладкие проходные со вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры

1035

ГОСТ 17739-72

Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры

1036

ГОСТ 17740-72

Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры

1037

ГОСТ 17741-72

Ручки двусторонние для гладких калибров - пробок с разрезными втулками. Конструкция и размеры

1038

ГОСТ 17742-72

Ручки двусторонние для гладких калибров - пробок с вклеенными вставками диаметром от 1 мм. Конструкция и размеры

1039

ГОСТ 17756-72

Пробки резьбовые со вставками с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры

1040

ГОСТ 17757-72

Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры

1041

ГОСТ 17758-72

Пробки резьбовые со вставками двусторонние диаметром от 2 до 50 мм. Конструкция и основные размеры

1042

ГОСТ 17759-72

Пробки резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 52 до 100 мм. Конструкция и основные размеры

1043

ГОСТ 17760-72

Пробки резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 52 до 100 мм. Конструкция и основные размеры

1044

ГОСТ 17761-72

Пробки резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

1045

ГОСТ 17762-72

Пробки резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

1046

ГОСТ 17763-72

Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры

1047

ГОСТ 17764-72

Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 2 до 100 мм. Конструкция и основные размеры

1048

ГОСТ 17765-72

Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

1049

ГОСТ 17766-72

Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

1050

ГОСТ 17767-72

Ручки ввертные для калибров-пробок и колец. Конструкция и основные размеры

1051

ГОСТ 18355-73

Калибры-скобы односторонние двупредельные для длин свыше 1 до 360 мм. Конструкция и размеры

1052

ГОСТ 18356-73

Калибры-скобы двусторонние для длин свыше 10 до 360 мм. Конструкция и размеры

1053

ГОСТ 18357-73

Калибры-скобы двусторонние для длин свыше 300 до 500 мм. Конструкция и размеры

1054

ГОСТ 18369-73

Ручки-накладки для калибров-скоб. Конструкция и размеры

1055

ГОСТ 18465-73

Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры

1056

ГОСТ 18466-73

Калибры для метрической резьбы св. 68 до 200 мм. Исполнительные размеры

1057

ГОСТ 18627-73

Приборы для измерения краевых искажений стартстопных и синхронных сигналов. Типы и основные параметры

1058

ГОСТ 18833-73

Головки измерительные рычажно-зубчатые. Технические условия

1059

ГОСТ 18922-73

Пробки резьбовые со вставками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 4". Конструкция и основные размеры

1060

ГОСТ 18923-73

Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 4". Конструкция и основные размеры

1061

ГОСТ 18924-73

Пробки двусторонние резьбовые со вставками для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 1 1/2". Конструкция и основные размеры

1062

ГОСТ 18925-73

Пробки резьбовые с насадками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры

1063

ГОСТ 18926-73

Пробки резьбовые с насадками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры

1064

ГОСТ 18927-73

Пробки резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4"до 6". Конструкция и основные размеры

1065

ГОСТ 18928-73

Пробки резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры

1066

ГОСТ 18929-73

Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры

1067

ГОСТ 18930-73

Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры

1068

ГОСТ 18931-73

Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры

1069

ГОСТ 18932-73

Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры

1070

ГОСТ 18961-80

Иглы алмазные к приборам для измерения шероховатости поверхности. Технические условия

1071

ГОСТ 19300-86

Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры

1072

ГОСТ 19723-74

Торф. Метод определения содержания влаги в залежи

1073

ГОСТ 19875-79

Приборы электроизмерительные самопишущие быстродействующие. Общие технические условия

1074

ГОСТ 20493-90

Указатели напряжения. Общие технические условия

1075

ГОСТ 20906-75

Средства измерений магнитных величин. Термины и определения

1076

ГОСТ 21401-75

Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Исполнительные размеры

1077

ГОСТ 21482-76

Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия

1078

ГОСТ ЭД1 21482-87

Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия

1079

ГОСТ 21557-83

Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов. Общие технические условия

1080

ГОСТ 21625-76

Устройство информационно-измерительное цифровое со струнным преобразователем для измерения линейных размеров

1081

ГОСТ 22238-76

Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров покрытий. Общие положения

1082

ГОСТ 22524-77

Пикнометры стеклянные. Технические условия

1083

ГОСТ 22601-77

Бруски контрольные. Технические условия

1084

ГОСТ 22634-77

Калибры для соединений бурильных труб со стабилизирующими поясками и замков к ним. Технические условия

1085

ГОСТ 23854-79

Измерители уровня электрических сигналов. Общие технические требования и методы испытаний

1086

ГОСТ 23913-79

Средства измерений электрометрические. Общие технические требования

1087

ГОСТ 24109-80

Калибры для шпоночных соединений. Допуски

1088

ГОСТ 24110-80

Калибры-пробки шпоночные диаметром от 9 до 18 мм. Конструкция и размеры

1089

ГОСТ 24111-80

Калибры-пробки шпоночные диаметром св. 18 до 56 мм. Конструкция и размеры

1090

ГОСТ 24112-80

Калибры-пробки шпоночные диаметром св. 56 до 125 мм. Конструкция и размеры

1091

ГОСТ 24113-80

Калибры-призмы шпоночные для валов диаметром св. 8 до 22 мм. Конструкция и размеры

1092

ГОСТ 24114-80

Калибры-призмы шпоночные для валов диаметром св. 22 до 200 мм. Конструкция и размеры

1093

ГОСТ 24115-80

Калибры-глубиномеры шпоночные для отверстий диаметром от 3 до 10 мм. Конструкция и размеры

1094

ГОСТ 24116-80

Калибры-глубиномеры шпоночные для отверстий диаметром св. 10 до 90 мм. Конструкция и размеры

1095

ГОСТ 24117-80

Калибры-глубиномеры шпоночные для отверстий диаметром св. 90 до 200 мм. Конструкция и размеры

1096

ГОСТ 24118-80

Калибры-глубиномеры шпоночные для валов диаметром от 6 до 200 мм. Конструкция и размеры

1097

ГОСТ 24119-80

Калибры-глубиномеры для сегментных шпоночных пазов. Конструкция и размеры

1098

ГОСТ 24120-80

Калибры пазовые шпоночные для размеров от 1 до 3 мм. Конструкция и размеры

1099

ГОСТ 24121-80

Калибры пазовые для размеров св. 3 до 50 мм. Конструкция и размеры

1100

ГОСТ 24314-80

Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний

1101

ГОСТ 24475-80

Калибры для метрической конической резьбы. Допуски

1102

ГОСТ 24642-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения

1103

ГОСТ 24643-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения

1104

ГОСТ 24672-81

Калибры для конической резьбы. Технические условия

1105

ГОСТ 24802-81

Приборы для измерения уровня жидкости и сыпучих веществ. Термины и определения

1106

ГОСТ 24851-81

Калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов. Виды

1107

ГОСТ 24852-81

Калибры гладкие для размеров свыше 500 до 3150 мм. Допуски

1108

ГОСТ 24853-81

Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски

1109

ГОСТ 24855-81

Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия

1110

ГОСТ 24932-81

Калибры для конических соединений. Допуски

1111

ГОСТ 24939-81

Калибры для цилиндрических резьб. Виды

1112

ГОСТ 24959-81

Калибры для шлицевых соединений. Технические условия

1113

ГОСТ 24960-81

Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобочных соединений. Виды, основные размеры

1114

ГОСТ 24961-81

Пробки листовые двусторонние диаметром от 14 до 98 мм. Конструкция и размеры

1115

ГОСТ 24962-81

Пробки проходные неполные диаметром от 102 до 125 мм. Конструкция и размеры

1116

ГОСТ 24963-81

Пробки непроходные неполные диаметром от 102 до 125 мм. Конструкция и размеры

1117

ГОСТ 24964-81

Скобы непроходные для контроля внутреннего диаметра шлицевых валов с прямобочным профилем при центрировании по D или b. Конструкция и размеры

1118

ГОСТ 24965-81

Скобы двусторонние для контроля внутреннего диаметра шлицевых валов с прямобочным профилем при центрировании по d. Конструкция и размеры

1119

ГОСТ 24966-81

Скобы двусторонние для контроля толщины зубьев шлицевых валов с прямобочным профилем. Конструкция и размеры

1120

ГОСТ 24967-81

Калибры пазовые для размеров до 3 мм. Конструкция и размеры

1121

ГОСТ 24968-81

Калибры пазовые для размеров свыше 3 до 18 мм. Конструкция и размеры

1122

ГОСТ 24969-81

Калибры для контроля шлицевых эвольвентных соединений с углом профиля 30°. Допуски

1123

ГОСТ 24997-81

Калибры для метрической резьбы. Допуски

1124

ГОСТ 24998-81

Калибры для конической резьбы вентилей и баллонов для газов. Допуски

1125

ГОСТ 25069-81

Основные нормы взаимозаменяемости. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей

1126

ГОСТ 25258-82

Средства измерений электрометрические. Правила приемки и методы испытаний

1127

ГОСТ 25275-82

Разъемы высокого напряжения медицинских рентгеновских аппаратов. Типы и основные размеры

1128

ГОСТ 25307-82

Основные нормы взаимозаменяемости. Система допусков и посадок для конических соединений

1129

ГОСТ 25346-89

Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

1130

ГОСТ 25347-82

Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки

1131

ГОСТ 25348-82

Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм

1132

ГОСТ 25349-88

Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков деталей из пластмасс

1133

ГОСТ 25548-82

Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические соединения. Термины и определения

1134

ГОСТ 25575-83

Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски

1135

ГОСТ 25576-83

Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски

1136

ГОСТ 25578-83

Калибры для резьбы Эдисона круглой. Основные размеры

1137

ГОСТ 25670-83

Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками

1138

ГОСТ 25858-83

Меры поверхностной плотности и толщины для радиоизотопных толщиномеров проката черных металлов. Общие технические условия

1139

ГОСТ 26179-84

Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм

1140

ГОСТ 26364-90

Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия

1141

ГОСТ 26801-86

Торф. Метод определения зольности в залежи

1142

ГОСТ 27284-87

Калибры. Термины и определения

1143

ГОСТ 27298-87

Калибры для многозаходной трапецеидальной резьбы. Допуски

1144

ГОСТ 27872-88

Метрология. Стандартные образцы. Методика изготовления и аттестации стандартных образцов состава горных пород и минерального сырья

1145

ГОСТ 28094-89

Калибры для круглой резьбы. Допуски

1146

ГОСТ 28572-90

Пек каменноугольный. Диэлектрический метод определения массовой доли веществ, не растворимых в хинолине

1147

ГОСТ 28798-90

Головки измерительные пружинные. Общие технические условия

1148

ГОСТ 29026-91

Пек каменноугольный. Метод определения температуры размягчения на аппарате ВУХИН-КЛЗ

1149

ГОСТ 29226-91

Вискозиметры жидкостей. Общие технические требования и методы испытаний

1150

ГОСТ 5963-67

Спирт этиловый питьевой 95 %-ный. Технические условия

1151

ГОСТ 20001-74

Промышленность ликероводочная. Основные понятия. Термины и определения

1152

ГОСТ 4.136-85

СПКП. Приборы теплофизические. Номенклатура показателей

1153

ГОСТ 4.150-85

СПКП. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей

1154

ГОСТ 4.153-85

СПКП. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей

1155

ГОСТ 4.156-85

СПКП. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей

1156

ГОСТ 4.320-85

СПКП. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей

1157

ГОСТ 8.279-78

ГСИ. Термометры жидкостные стеклянные рабочие. Методика поверки

1158

ГОСТ 8.305-78

ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки

1159

ГОСТ 8.317-78

ГСИ. Термометры стеклянные ртутные образцовые. Методы и средства поверки

1160

ГОСТ 8.427-81

ГСИ. Термометры сопротивления платиновые образцовые. Методы и средства поверки

1161

ГОСТ 112-78

Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия

1162

ГОСТ 400-80

Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

1163

ГОСТ 9871-75

Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия

1164

ГОСТ 10627-71

Телескопы пирометров суммарного излучения. Градуировочные таблицы

1165

ГОСТ 12877-76

Термометры сопротивления платиновые для низких температур образцовые. Общие технические требования

1166

ГОСТ 13646-68

Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

1167

ГОСТ 13881-68

Пирометры термоэлектрические. Методы и средства поверки

1168

ГОСТ 14008-82

Лампы температурные образцовые. Типы и основные параметры. Общие технические требования

1169

ГОСТ 14894-69

Термоэлектрические термометры образцовые 2-го разряда и общепромышленного назначения для низких температур. Методы и средства поверки

1170

ГОСТ 18577-80

Устройства термоэлектрические полупроводниковые. Термины и определения

1171

ГОСТ 19855-74

Термоконтакторы ртутные стеклянные. Технические условия

1172

ГОСТ 25741-83

Циферблаты и шкалы манометрических термометров. Технические требования и маркировка

1173

ГОСТ 28498-90

Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

1174

ГОСТ 28537-90

Гильзы термометрические с внутренней резьбой. Размеры

1175

ГОСТ 28923-91

Регуляторы температуры, работающие без постороннего источника энергии. Общие технические требования и методы испытаний

1176

ГОСТ 4.431-86

СПКП. Приемники излучения фотоэлектрические. Номенклатура показателей

1177

ГОСТ 4.452-86

СПКП. Приборы фотометрические. Номенклатура показателей

1178

ГОСТ 8.046-85

ГСИ. Головки делительные оптические. Методика поверки

1179

ГОСТ 8.215-76

ГСИ. Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений. Методы и средства поверки

1180

ГОСТ 8.239-77

ГСИ. Пластинки поляриметрические. Методика поверки

1181

ГОСТ 8.298-78

ГСИ. Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методы и средства поверки

1182

ГОСТ 8.393-80

ГСИ. Квадранты оптические. Методы и средства поверки

1183

ГОСТ 12.3.043-90

ССБТ. Процессы производственные нанесения оптических покрытий на детали. Общие требования безопасности

1184

ГОСТ 1807-75

Радиусы сферических поверхностей оптических деталей. Ряды числовых значений

1185

ГОСТ 2388-70

Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования

1186

ГОСТ 2653-80

Фотографическая сенситометрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин

1187

ГОСТ 2786-82

Стекла пробные для проверки радиусов и формы сферических оптических поверхностей. Технические условия

1188

ГОСТ 3518-80

Стекло оптическое бесцветное. Метод определения оптической однородности на коллиматорной установке

1189

ГОСТ 3519-91

Материалы оптические. Методы определения двулучепреломления

1190

ГОСТ 3520-92

Материалы оптические. Методы определения показателей ослабления

1191

ГОСТ 3521-81

Стекло оптическое. Метод определения бессвильности

1192

ГОСТ 3522-81

Материалы оптические. Метод определения пузырности

1193

ГОСТ 3933-75

Объективы фото- и киносъемочные любительские. Присоединительные размеры под насадки

1194

ГОСТ 5359-77

Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры

1195

ГОСТ 6672-75

Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия

1196

ГОСТ 7427-76

Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначения

1197

ГОСТ 7601-78

Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин

1198

ГОСТ 8778-81

Заготовки очковых линз. Технические условия

1199

ГОСТ 9284-75

Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия

1200

ГОСТ 9411-91

Стекло оптическое цветное. Технические условия

1201

ГОСТ 9507-82

Линзы дисковые ступенчатые для кинопрожекторов. Типы, основные параметры и размеры. Методы испытаний

1202

ГОСТ 9508-90

Кинопрожекторы. Типы и присоединительные размеры

1203

ГОСТ 10312-74

Фотография. Портативные фотоаппараты. Размеры штепсельных соединителей для подключения импульсных фотоосветителей

1204

ГОСТ 10313-87

Обоймы и вставки для крепления принадлежностей на фотоаппаратах. Конструкция

1205

ГОСТ 10332-72

Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами

1206

ГОСТ 10528-90

Нивелиры. Общие технические условия

1207

ГОСТ 10691.0-84

Материалы фотографические черно-белые галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания

1208

ГОСТ 10691.1-84

Пластинки фотографические черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности

1209

ГОСТ 10691.2-84

Пленки фотографические черно-белые негативные общего назначения. Метод определения чисел светочувствительности

1210

ГОСТ 10691.3-84

Кинопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности

1211

ГОСТ 10691.4-84

Пленки фотографические и кинопленки черно-белые обращаемые. Метод определения чисел светочувствительности

1212

ГОСТ 10691.5-88

Аэрофотопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности

1213

ГОСТ 10691.6-88

Пленки черно-белые фототехнические, пленки для научных исследований и промышленных целей. Метод определения чисел светочувствительности

1214

ГОСТ 11141-84

Детали оптические. Классы чистоты поверхностей. Методы контроля

1215

ГОСТ 11200-75

Объективы и тубусы микроскопов. Присоединительные размеры

1216

ГОСТ 11612.0-81

Фотоумножители. Общие требования при измерении электрических и светотехнических параметров

1217

ГОСТ 11612.1-81

Фотоумножители. Метод измерения световой чувствительности фотокатода

1218

ГОСТ 11612.2-81

Фотоумножители. Методы измерения световой анодной чувствительности

1219

ГОСТ 11612.3-75

Фотоумножители. Метод измерения неравномерности световой анодной чувствительности по фотокатоду

1220

ГОСТ 11612.4-84

Фотоумножители. Метод измерения темнового тока

1221

ГОСТ 11612.5-75

Фотоумножители. Методы измерения отношения сигнала к шуму в сигнале

1222

ГОСТ 11612.6-83

Умножители фотоэлектронные. Методы измерения светового эквивалента шума темнового тока анода

1223

ГОСТ 11612.7-83

Фотоумножители. Методы измерения светового и спектрального эквивалента шума тока анода от фонового потока

1224

ГОСТ 11612.8-85

Фотоумножители. Метод измерения энергетического разрешения

1225

ГОСТ 11612.9-84

Фотоумножители. Метод определения нелинейности световой характеристики в статическом режиме

1226

ГОСТ 11612.10-84

Фотоумножители. Метод определения нелинейности световой характеристики в импульсном режиме

1227

ГОСТ 11612.11-85

Фотоумножители. Метод измерения нестабильности

1228

ГОСТ 11612.12-84

Фотоумножители. Метод измерения энергетического эквивалента собственных шумов

1229

ГОСТ 11612.13-85

Фотоумножители. Метод измерения времени нарастания и длительности импульсной характеристики

1230

ГОСТ 11612.14-75

Фотоумножители. Метод измерения изменения времени прохождения сигнала в зависимости от положения освещенного участка фотокатода

1231

ГОСТ 11612.15-75

Фотоумножители. Метод измерения времени готовности

1232

ГОСТ 11612.16-75

Фотоумножители. Метод измерения напряжения запирания

1233

ГОСТ 11612.17-81

Фотоумножители. Методы измерения спектральной анодной чувствительности

1234

ГОСТ 11897-78

Штативы для геодезических приборов. Общие технические требования и методы испытаний

1235

ГОСТ 12995-82

Скамья оптическая трапецеидального профиля. Основные и сопрягаемые размеры. Технические требования

1236

ГОСТ 13095-82

Объективы. Методы измерения фокусного расстояния

1237

ГОСТ 13096-82

Объективы. Методы измерения рабочего и заднего отрезков

1238

ГОСТ 13659-78

Стекло оптическое бесцветное. Физико-химические характеристики. Основные параметры

1239

ГОСТ 13917-92

Материалы оптические. Методы определения химической устойчивости. Группы химической устойчивости

1240

ГОСТ 14686-69

Средства измерений световых величин. Термины

1241

ГОСТ 14934-88

Офтальмологическая оптика. Термины и определения

1242

ГОСТ 15114-78

Системы телескопические оптических приборов. Визуальный метод определения предела разрешения

1243

ГОСТ 15130-86

Стекло кварцевое оптическое. Технические условия

1244

ГОСТ 15856-84

Фотоумножители. Общие технические условия

1245

ГОСТ 17173-81

Щели спектральных приборов и насадки к ним. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

1246

ГОСТ 17175-82

Объективы фотографические, киносъемочные и телевизионные съемочные. Ряды числовых значений относительных отверстий

1247

ГОСТ 17333-80

Приборы фотоэлектронные. Методы измерения спектральной чувствительности фотокатодов

1248

ГОСТ 17558-81

Рамки диапозитивные. Общие технические условия

1249

ГОСТ 17651-72

Тара стеклянная для лекарственных средств. Метод определения светозащитных свойств

1250

ГОСТ 17772-88

Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определения характеристик

1251

ГОСТ 18491-90

Оправы корригирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний

1252

ГОСТ 18836-83

Затворы фотоаппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения

1253

ГОСТ 19322-81

Объективы для фотоаппаратов. Ряды фокусных расстояний

1254

ГОСТ 19627-74

Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия

1255

ГОСТ 19795-82

Проекторы измерительные. Общие технические условия

1256

ГОСТ 19798-74

Фотоэлементы. Общие технические условия

1257

ГОСТ 19821-83

Затворы для фотоаппаратов. Основные параметры. Технические требования. Методы испытаний

1258

ГОСТ 20825-75

Объективы съемочные. Метод измерения дисторсии

1259

ГОСТ 20826-75

Объективы съемочные. Метод измерения продольной сферической аберрации

1260

ГОСТ 21306-75

Линзы очковые солнцезащитные нефацетированные. Технические условия

1261

ГОСТ 21316.1-75

Фотоэлементы. Метод измерения световой чувствительности

1262

ГОСТ 21316.3-75

Фотоэлементы. Метод измерения сопротивления изоляции

1263

ГОСТ 22409-77

Пластинки поляриметрические. Технические требования

1264

ГОСТ 23265-78

Линзы очковые. Технические условия

1265

ГОСТ 23287-78

Фотовспышки. Метод определения ведущего числа

1266

ГОСТ 23339-78

Переключатели оптоэлектронные логических сигналов. Основные параметры

1267

ГОСТ 23340-78

Коммутаторы оптоэлектронные аналогового сигнала. Основные параметры

1268

ГОСТ 23547-79

Коммутаторы оптоэлектронные. Основные параметры

1269

ГОСТ 23614-79

Соль натриевая бензолсульфиновой кислоты 2-водная техническая. Технические условия

1270

ГОСТ 23778-79

Измерения оптические поляризационные. Термины и определения

1271

ГОСТ 24052-80

Оптика очковая. Термины и определения

1272

ГОСТ 24286-88

Фотометрия импульсная. Термины и определения

1273

ГОСТ 24458-80

Оптопары полупроводниковые. Основные параметры

1274

ГОСТ 24604-81

Объективы. Метод определения коэффициента пропускания

1275

ГОСТ 24692-81

Аппараты фотографические для 35-мм пленки. Размеры байонетного соединения

1276

ГОСТ 24724-81

Объективы для кино- и фотоаппаратов. Метод определения коэффициента рассеяния

1277

ГОСТ 25205-82

Фотоаппараты и съемочные фотографические объективы. Термины и определения

1278

ГОСТ 25369-82

Фотоэлементы измерительные. Основные параметры. Методы измерений основных параметров

1279

ГОСТ 25370-82

Фотоумножители измерительные. Основные параметры. Методы измерений основных параметров

1280

ГОСТ 25462-82

Волоконная оптика. Термины и определения

1281

ГОСТ 25664-83

Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия

1282

ГОСТ 25706-83

Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

1283

ГОСТ 25774-83

Преобразователи электронно-оптические. Метод определения амплитудно-частотной характеристики

1284

ГОСТ 25831-83

Пленки фотографические листовые. Размеры и методы контроля

1285

ГОСТ 25895-83

Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения прочности набухшего фотографического слоя

1286

ГОСТ 25968-83

Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения среднеквадратической гранулярности

1287

ГОСТ 26148-84

Фотометрия. Термины и определения

1288

ГОСТ 26154-84

Фотоувеличители. Общие технические условия

1289

ГОСТ 26203-84

Материалы фотографические галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод определения набухаемости и влагоемкости эмульсионного и противоскручивающего слоев

1290

ГОСТ 26599-85

Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения

1291

ГОСТ 26793-85

Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Система условных обозначений

1292

ГОСТ 26814-86

Кабели оптические. Методы измерения параметров

1293

ГОСТ 26991-86

Соединители оптические. Требования к технологическому процессу

1294

ГОСТ 27176-86

Приборы спектральные оптические. Термины и определения

1295

ГОСТ 27299-87

Приборы полупроводниковые оптоэлектронные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

1296

ГОСТ 27681-88

Спектрометры гамма-резонансные. Общие технические требования и методы испытаний

1297

ГОСТ 27794-88

Материалы фотографические черно-белые на непрозрачной подложке. Условия определения оптической плотности в отраженном свете

1298

ГОСТ 27795-88

Материалы фотографические. Отбор проб

1299

ГОСТ 27908-88

Стыки цифровых волоконно-оптических систем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные параметры

1300

ГОСТ 28439-90

Аппаратура волоконно-оптических систем передачи по линиям электропередач цифровая. Общие технические требования

1301

ГОСТ 28869-90

Материалы оптические. Методы измерений показателя преломления

1302

ГОСТ 28953-91

Приборы фоточувствительные с переносом заряда. Методы измерения параметров

1303

ГОСТ 28538-90

Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов. Технические условия

1304

ГОСТ 4.373-85

СПКП. Тракторы промышленные и лесопромышленные. Номенклатура показателей

1305

ГОСТ 12.2.002-91

ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности

1306

ГОСТ 12.2.002.1-91

ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод динамических испытаний защитных конструкций

1307

ГОСТ 12.2.002.2-91

ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод статических испытаний защитных конструкций

1308

ГОСТ 12.2.002.3-91

ССБТ. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик

1309

ГОСТ 12.2.002.4-91

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора

1310

ГОСТ 12.2.002.5-91

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года

1311

ГОСТ 12.2.002.6-91

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин

1312

ГОСТ 12.2.019-86

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности

1313

ГОСТ 12.2.042-91

ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности

1314

ГОСТ 12.4.095-80

ССБТ. Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик

1315

ГОСТ 158-74

Сегменты, пластины противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

1316

ГОСТ 3480-76

Вал отбора мощности сельскохозяйственных тракторов и вал приема мощности сельскохозяйственных машин. Типы и основные параметры

1317

ГОСТ 3496-74

Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

1318

ГОСТ 3497-74

Пластины трения режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

1319

ГОСТ 6572-91

Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования

1320

ГОСТ 7742-77

Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические условия

1321

ГОСТ 7751-85

Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения

1322

ГОСТ 9024-70

Щетки плоские с деревянными колодками сельскохозяйственных машин. Технические условия

1323

ГОСТ 10410-82

Ободья колес неразборные тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Технические условия

1324

ГОСТ 11117-85

Сепараторы для молока. Типы, основные параметры и размеры

1325

ГОСТ 11646-82

Детали крепления и сопрягаемые элементы колес тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Размеры

1326

ГОСТ 12935-76

Муфты обгонные сельскохозяйственных машин. Технические условия

1327

ГОСТ 16526-70

Машины самоходные сельскохозяйственные, строительно-дорожные колесные. Низкочастотные колебания на рабочих местах. Методы испытаний

1328

ГОСТ 17460-72

Транспортно-производственные процессы в механизированном сельскохозяйственном производстве. Классификация, оценка и методы расчета

1329

ГОСТ 18113-88

Сепараторы-сливкоотделители. Типы, основные параметры и размеры

1330

ГОСТ 18509-88

Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний

1331

ГОСТ 18516-80

Пилы бензиномоторные. Методы стендовых испытаний

1332

ГОСТ 19218-73

Рыхлители. Термины, определения и буквенные обозначения

1333

ГОСТ 19777-74

Пальцы режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

1334

ГОСТ 20000-88

Дизели тракторные и комбайновые. Общие технические условия

1335

ГОСТ 20793-86

Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание

1336

ГОСТ 21909-83

Вал приема мощности навесных сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с тракторами классов от 0,6 до 2. Расположение

1337

ГОСТ 22313-77

Планировщики полей. Термины и определения

1338

ГОСТ 22587-91

Машины хлопкоуборочные. Общие технические требования

1339

ГОСТ 23074-85

Машины для внесения жидких органических удобрений. Общие технические условия

1340

ГОСТ 23982-85

Машины для внесения твердых органических удобрений. Общие технические условия

1341

ГОСТ 24055-88

Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения

1342

ГОСТ 24056-88

Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машин на этапе проектирования

1343

ГОСТ 24057-88

Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний

1344

ГОСТ 24321-80

Плуги тракторные. Термины и определения

1345

ГОСТ 24466-80

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства. Правила технического обслуживания. Общие требования

1346

ГОСТ 24628-81

Техническая диагностика. Диагностирование машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства. Общие технические требования

1347

ГОСТ 24665-81

Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом. Методы испытаний

1348

ГОСТ 24885-91

Сепараторы центробежные жидкостные. Общие технические условия

1349

ГОСТ 24925-81

Техническая диагностика. Тракторы. Приспособленность к диагностированию. Общие технические требования

1350

ГОСТ 25942-90

Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройства быстросоединяющие. Требования к конструкции

1351

ГОСТ 26025-83

Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров

1352

ГОСТ 26285-84

Техническая диагностика. Тракторы. Унифицированные устройства сопряжения со средствами диагностирования. Общие технические требования

1353

ГОСТ 26582-85

Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия

1354

ГОСТ 26879-88

Тракторы сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Технические требования и методы испытаний

1355

ГОСТ 26955-86

Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

1356

ГОСТ 27021-86

Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы

1357

ГОСТ 27032-86

Машины буртоукладочные для сахарных заводов. Типы, основные параметры и размеры

1358

ГОСТ 27378-87

Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройство навесное трехточечное переднее. Присоединительные размеры, кинематические параметры и технические требования

1359

ГОСТ 27857-88

Трубы для дождевальных установок. Основные параметры, размеры и технические требования

1360

ГОСТ 27962-88

Оборудование технологическое для мукомольных предприятий. Общие технические условия

1361

ГОСТ 27994-88
(ИСО 6880-83)

Машины сельскохозяйственные. Основные размеры и места соединений компонентов прицепных орудий для поверхностной обработки почвы

1362

ГОСТ 28112-89

Машины для извлечения из ящиков и укладывания в ящики бутылок. Типы, основные параметры и технические требования

1363

ГОСТ 28286-89

Машины сельскохозяйственные. Погрузчики. Методы испытаний

1364

ГОСТ 28301-89

Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний

1365

ГОСТ 28306-89

Машины для посадки картофеля. Методы испытаний

1366

ГОСТ 28307-89

Прицепы и полуприцепы сельскохозяйственные. Методы испытаний

1367

ГОСТ 28523-90

Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Тракторы малогабаритные. Типы и основные параметры

1368

ГОСТ 28524-90

Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Валы отбора и приема мощности одноосных малогабаритных тракторов (мотоблоков). Основные параметры и размеры

1369

ГОСТ 28708-90

Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Общие требования безопасности к конструкции

1370

ГОСТ 28717-90

Машины сельскохозяйственные и лесные. Сушилки барабанные. Методы испытаний

1371

ГОСТ 28718-90

Машины сельскохозяйственные и лесные. Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний

1372

ГОСТ 28722-90

Машины сельскохозяйственные и лесные. Косилки-плющилки. Методы испытаний

1373

ГОСТ 25.101-83

Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов

1374

ГОСТ 7176-85

Картофель свежий продовольственный заготовляемый и поставляемый. Технические условия

1375

ГОСТ 7194-81

Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества

1376

ГОСТ 4.465-87

СПКП. Микросхемы интегральные. Номенклатура показателей

1377

ГОСТ 8.553-88

ГСИ. Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Методика поверки

1378

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

1379

ГОСТ 20.39.312-85

Комплексная система общих технических требований. Изделия электротехнические. Требования по надежности

1380

ГОСТ 20.57.406-81

Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

1381

ГОСТ 1914-81

Лампы генераторные, усилительные, выпрямительные, регулирующие и модуляторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Общие технические условия

1382

ГОСТ 2182-75

Приборы электровакуумные. Напряжения анода и накала

1383

ГОСТ 3839-70

Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на долговечность

1384

ГОСТ 7428-74

Лампы усилительные, выпрямительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт, индикаторы вакуумные. Общие технические условия

1385

ГОСТ 7842-71

Приборы электровакуумные. Размеры присоединительные. Расположение штырьков. Калибры

1386

ГОСТ 8090-73

Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала

1387

ГОСТ 8106-70

Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на внутриламповые замыкания и обрывы

1388

ГОСТ 8490-77

Трубки рентгеновские. Общие технические условия

1389

ГОСТ 9663-75

Резисторы. Ряд номинальных мощностей рассеяния

1390

ГОСТ 9664-74

Резисторы. Допускаемые отклонения от номинального значения сопротивления

1391

ГОСТ 10317-79

Платы печатные. Основные размеры

1392

ГОСТ 10318-80

Резисторы переменные. Основные параметры

1393

ГОСТ 10413-84

Кинескопы черно-белого изображения. Общие технические условия

1394

ГОСТ 11163-84

Приборы газоразрядные. Общие технические условия

1395

ГОСТ 11630-84

Приборы полупроводниковые. Общие технические условия

1396

ГОСТ 12491-67

Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения яркости свечения экранов

1397

ГОСТ 12661-67

Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов

1398

ГОСТ 13540-74

Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры. Общие технические условия

1399

ГОСТ 13820-77

Приборы электровакуумные. Термины и определения

1400

ГОСТ 14205-84

Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные. Общие технические условия

1401

ГОСТ 14611-78

Конденсаторы постоянной и переменной емкости вакуумные. Ряды номинальных емкостей напряжений и токов

1402

ГОСТ 15133-77

Приборы полупроводниковые. Термины и определения

1403

ГОСТ 15172-70

Транзисторы. Перечень основных и справочных параметров

1404

ГОСТ 15543-70

Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

1405

ГОСТ 15543.1-89

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

1406

ГОСТ 15962-84

Трубки электронно-лучевые приемные. Общие технические условия

1407

ГОСТ 15963-79

Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний

1408

ГОСТ 16541-76

Сердечники кольцевые из магнитомягких ферритов. Основные размеры

1409

ГОСТ 16755-71

Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения неравномерности яркости свечения экрана

1410

ГОСТ 16840-78

Лепестки штырьковые. Конструкция и размеры

1411

ГОСТ 16841-79

Отверстия вентиляционные приборных корпусов радиоэлектронных и электротехнических изделий. Типы, конструкция и размеры

1412

ГОСТ 16962-71

Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний

1413

ГОСТ 16962.2-90

Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

1414

ГОСТ 17021-88

Микросхемы интегральные. Термины и определения

1415

ГОСТ 17230-71

Микросхемы интегральные. Ряд питающих напряжений

1416

ГОСТ 17412-72

Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний

1417

ГОСТ 17426-72

Трубы волноводные металлические. Общие технические условия

1418

ГОСТ 17447-72

Микросхемы интегральные для цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. Основные параметры

1419

ГОСТ 17450-78

Тиратроны импульсные. Основные параметры

1420

ГОСТ 17451-78

Газотроны импульсные. Основные параметры

1421

ГОСТ 17452-78

Игнитроны. Основные параметры

1422

ГОСТ 17457-72

Тиратроны тлеющего разряда. Основные параметры

1423

ГОСТ 17465-80

Диоды полупроводниковые. Основные параметры

1424

ГОСТ 17466-80

Транзисторы биполярные и полевые. Основные параметры

1425

ГОСТ 17467-88

Микросхемы интегральные. Основные размеры

1426

ГОСТ 17470-77

Фотоумножители. Основные параметры

1427

ГОСТ 17485-77

Фотоэлементы электровакуумные. Основные параметры

1428

ГОСТ 17487-72

Трубки осциллографические с магнитным отклонением луча. Основные параметры и размеры

1429

ГОСТ 17516-72

Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды

1430

ГОСТ 17516.1-90

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

1431

ГОСТ 17596-72

Трансформаторы согласования низкочастотные мощностью до 25 Вт. Основные параметры

1432

ГОСТ 17597-78

Дроссели фильтров выпрямителей. Основные параметры

1433

ГОСТ 17704-72

Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система обозначений

1434

ГОСТ 17791-82

Приборы электронно-лучевые. Термины и определения

1435

ГОСТ 18472-88

Приборы полупроводниковые. Основные размеры

1436

ГОСТ 18485-73

Лампы модуляторные для работы в импульсном режиме. Методы измерения импульсных напряжений на электродах

1437

ГОСТ 18604.0-83

Транзисторы биполярные. Общие требования при измерении электрических параметров

1438

ГОСТ 18604.1-80

Транзисторы биполярные. Метод измерения постоянной времени цепи обратной связи на высокой частоте

1439

ГОСТ 18604.2-80

Транзисторы биполярные. Методы измерения статистического коэффициента передачи тока

1440

ГОСТ 18604.3-80

Транзисторы биполярные. Методы измерения емкости коллекторного и эмиттерного переходов

1441

ГОСТ 18604.4-74

Транзисторы. Метод измерения обратного тока коллектора

1442

ГОСТ 18604.5-74

Транзисторы. Методы измерения обратного тока коллектора-эмиттера

1443

ГОСТ 18604.6-74

Транзисторы. Метод измерения обратного тока эмиттера

1444

ГОСТ 18604.7-74

Транзисторы. Метод измерения коэффициента передачи тока

1445

ГОСТ 18604.8-74

Транзисторы. Метод измерения выходной проводимости

1446

ГОСТ 18604.9-82

Транзисторы биполярные. Методы определения граничной и предельной частот коэффициента передачи тока

1447

ГОСТ 18604.10-76

Транзисторы биполярные. Метод измерения входного сопротивления

1448

ГОСТ 18604.11-88

Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициента шума на высоких и сверхвысоких частотах

1449

ГОСТ 18604.13-77

Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора

1450

ГОСТ 18604.14-77

Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте

1451

ГОСТ 18604.15-77

Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения критического тока

1452

ГОСТ 18604.16-78

Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициента обратной связи по напряжению в режиме малого сигнала

1453

ГОСТ 18604.19-88

Транзисторы биполярные. Метод измерения граничного напряжения

1454

ГОСТ 18604.20-78

Транзисторы биполярные. Методы измерения коэффициента шума на низкой частоте

1455

ГОСТ 18604.22-78

Транзисторы биполярные. Методы измерения напряжения насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер

1456

ГОСТ 18604.23-80

Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициентов комбинационных составляющих

1457

ГОСТ 18604.24-81

Транзисторы биполярные высокочастотные. Метод измерения выходной мощности коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора

1458

ГОСТ 18604.26-85

Транзисторы биполярные. Методы измерения временных параметров

1459

ГОСТ 18604.27-86

Транзисторы биполярные мощные высоковольтные. Метод измерения пробивного напряжения коллектор-база (эмиттер-база) при нулевом токе эмиттера (коллектора)

1460

ГОСТ 18614-79

Сердечники замкнутые Ш-образные из магнитомягких ферритов. Основные размеры

1461

ГОСТ 18620-86

Изделия электротехнические. Маркировка

1462

ГОСТ 18669-73

Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения

1463

ГОСТ 18670-84

Фильтры пьезоэлектрические и электромеханические. Термины и определения

1464

ГОСТ 18683.0-83

Микросхемы интегральные цифровые. Общие требования при измерении электрических параметров

1465

ГОСТ 18683.1-83

Микросхемы интегральные цифровые. Методы измерения статических электрических параметров

1466

ГОСТ 18683.2-83

Микросхемы интегральные цифровые. Методы измерения динамических электрических параметров

1467

ГОСТ 18689-81

Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия

1468

ГОСТ 18720-90

Трубки телевизионные передающие. Методы измерения параметров

1469

ГОСТ 18725-83

Микросхемы интегральные. Общие технические условия

1470

ГОСТ 18933-73

Трубки электронно-лучевые приемные (кинескопы). Методы испытания на взрывобезопасность

1471

ГОСТ 18986.0-74

Диоды полупроводниковые. Методы измерения электрических параметров. Общие положения

1472

ГОСТ 18986.1-73

Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного обратного тока

1473

ГОСТ 18986.3-73

Диоды полупроводниковые. Методы измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока

1474

ГОСТ 18986.4-73

Диоды полупроводниковые. Методы измерения емкости

1475

ГОСТ 18986.5-73

Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени выключения

1476

ГОСТ 18986.6-73

Диоды полупроводниковые. Метод измерения заряда восстановления

1477

ГОСТ 18986.7-73

Диоды полупроводниковые. Методы измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда

1478

ГОСТ 18986.8-73

Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени обратного восстановления

1479

ГОСТ 18986.9-73

Диоды полупроводниковые. Метод измерения импульсного прямого напряжения и времени прямого восстановления

1480

ГОСТ 18986.10-74

Диоды полупроводниковые. Методы измерения индуктивности

1481

ГОСТ 18986.11-84

Диоды полупроводниковые. Методы измерения последовательного сопротивления потерь

1482

ГОСТ 18986.12-74

Диоды полупроводниковые туннельные. Метод измерения отрицательной проводимости перехода

1483

ГОСТ 18986.13-74

Диоды полупроводниковые туннельные. Методы измерения пикового тока, тока впадины, пикового напряжения, напряжения впадины, напряжения раствора

1484

ГОСТ 18986.14-85

Диоды полупроводниковые. Методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений

1485

ГОСТ 18986.15-75

Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения напряжения стабилизации

1486

ГОСТ 18986.16-72

Диоды полупроводниковые выпрямительные. Методы измерения среднего значения прямого напряжения и среднего значения обратного тока

1487

ГОСТ 18986.17-73

Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения температурного коэффициента напряжения стабилизации

1488

ГОСТ 18986.18-73

Варикапы. Метод измерения температурного коэффициента емкости

1489

ГОСТ 18986.19-73

Варикапы. Метод измерения добротности

1490

ГОСТ 18986.20-77

Стабилитроны полупроводниковые прецизионные. Метод измерения времени выхода на режим

1491

ГОСТ 18986.21-78

Стабилитроны и стабисторы полупроводниковые. Метод измерения временной нестабильности напряжения стабилизации

1492

ГОСТ 18986.22-78

Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения дифференциального сопротивления

1493

ГОСТ 18986.23-80

Стабилитроны полупроводниковые. Методы измерения спектральной плотности шума

1494

ГОСТ 18986.24-83

Диоды полупроводниковые. Метод измерения пробивного напряжения

1495

ГОСТ 19095-73

Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

1496

ГОСТ 19104-88

Соединители низкочастотные на напряжение до 1500 В цилиндрические. Основные параметры и размеры

1497

ГОСТ 19138.0-85

Тиристоры. Общие требования к методам измерения параметров

1498

ГОСТ 19138.1-85

Тиристоры. Метод измерения напряжения переключения

1499

ГОСТ 19138.2-85

Тиристоры триодные. Метод измерения отпирающего постоянного и импульсного тока управления и отпирающего постоянного и импульсного напряжения управления

1500

ГОСТ 19138.3-85

Тиристоры триодные. Метод измерения времени выключения

1501

ГОСТ 19138.4-73

Тиристоры. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки

1502

ГОСТ 19138.5-85

Тиристоры триодные. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки

1503

ГОСТ 19138.6-86

Тиристоры. Методы измерения электрических параметров

1504

ГОСТ 19138.7-74

Тиристоры. Метод измерения импульсного запирающего тока управления, импульсного запирающего напряжения управления, импульсного коэффициента запирания

1505

ГОСТ 19139-73

Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения разрешающей способности

1506

ГОСТ 19150-84

Контакты магнитоуправляемые герметизированные. Общие технические условия

1507

ГОСТ 19197-73

Сердечники броневые из ферритов. Конструкция и размеры

1508

ГОСТ 19438.0-80

Лампы электронные маломощные. Методы измерения параметров. Общие положения

1509

ГОСТ 19438.1-74

Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения динамического коэффициента усиления и асимметрии усиления на низкой частоте

1510

ГОСТ 19438.2-74

Лампы электронные маломощные. Методы измерения статических международных емкостей

1511

ГОСТ 19438.3-74

Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Метод измерения сопротивления изоляции между электродами, а также между электродами и другими деталями ламп

1512

ГОСТ 19438.4-74

Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока управляющих сеток

1513

ГОСТ 19438.15-77

Лампы электронные маломощные. Методы измерения эквивалентного сопротивления шумов

1514

ГОСТ 19438.16-77

Лампы электронные маломощные. Методы измерения входных сопротивлений

1515

ГОСТ 19438.17-77

Лампы электронные маломощные. Методы измерения времени разогрева и времени готовности

1516

ГОСТ 19438.19-78

Лампы электронные маломощные. Методы измерения виброшумов и микрофонного эффекта

1517

ГОСТ 19480-89

Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров

1518

ГОСТ 19656.0-74

Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров. Общие положения

1519

ГОСТ 19656.1-74

Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Метод измерения коэффициента стоячей волны по напряжению

1520

ГОСТ 19656.2-74

Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения среднего выпрямленного тока

1521

ГОСТ 19656.3-74

Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте

1522

ГОСТ 19656.4-74

Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения потерь преобразования

1523

ГОСТ 19656.5-74

Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Методы измерения шумового отношения

1524

ГОСТ 19656.6-74

Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения нормированного коэффициента шума

1525

ГОСТ 19656.7-74

Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Метод измерения чувствительности по току

1526

ГОСТ 19656.9-79

Диоды полупроводниковые СВЧ параметрические и умножительные. Методы измерения постоянной и предельной частоты

1527

ГОСТ 19656.10-88

Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные переключательные и ограничительные. Методы измерения сопротивлений потерь

1528

ГОСТ 19656.12-76

Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения полного входного сопротивления

1529

ГОСТ 19656.13-76

Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Методы измерения тангенциальной чувствительности

1530

ГОСТ 19656.14-79

Диоды полупроводниковые СВЧ переключательные. Метод измерения критической частоты

1531

ГОСТ 19656.15-84

Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения теплового сопротивления переход-корпус и импульсного теплового сопротивления

1532

ГОСТ 19656.16-86

Диоды полупроводниковые СВЧ ограничительные. Метод измерения пороговой и просачивающейся мощности

1533

ГОСТ 19666-74

Приборы электронно-лучевые. Калибры для проверки условной линии. Типы и основные размеры

1534

ГОСТ 19726-79

Сердечники стержневые и трубчатые из магнитомягких ферритов. Основные параметры

1535

ГОСТ 19748.2-74

Трубки электронно-лучевые функциональные. Методы измерения основных параметров

1536

ГОСТ 19785-88

Трубки электронно-лучевые приемные. Методы измерения и контроля параметров

1537

ГОСТ 19799-74

Микросхемы интегральные аналоговые. Методы измерения электрических параметров и определения характеристик

1538

ГОСТ 19803-86

Преобразователи электронно-оптические. Термины, определения и буквенные обозначения

1539

ГОСТ 19834.0-75

Излучатели полупроводниковые. Общие требования при измерении параметров

1540

ГОСТ 19834.2-74

Излучатели полупроводниковые. Методы измерения силы излучения и энергетической яркости

1541

ГОСТ 19834.3-76

Излучатели полупроводниковые. Метод измерения относительного спектрального распределения энергии, излучения и ширины спектра излучения

1542

ГОСТ 19834.4-79

Диоды полупроводниковые излучающие инфракрасные. Методы измерения мощности излучения

1543

ГОСТ 19834.5-80

Диоды полупроводниковые инфракрасные излучающие. Метод измерения временных параметров импульса излучения

1544

ГОСТ 20003-74

Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

1545

ГОСТ 20186-74

Индикаторы вакуумные люминесцентные. Основные параметры

1546

ГОСТ 20215-84

Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные. Общие технические условия

1547

ГОСТ 20249-80

Пластины и магнитопроводы пластинчатые для трансформаторов и дросселей. Типы и основные размеры

1548

ГОСТ 20265-83

Соединители радиочастотные коаксиальные. Присоединительные размеры

1549

ГОСТ 20271.1-91

Изделия электронные СВЧ. Методы измерения электрических параметров

1550

ГОСТ 20271.3-91

Изделия электронные СВЧ. Методы измерения параметров модулирующего импульса

1551

ГОСТ 20281-74

Микромодули этажерочной конструкции. Методы измерения электрических параметров

1552

ГОСТ 20332-84

Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

1553

ГОСТ 20398.0-83

Транзисторы полевые. Общие требования при измерении электрических параметров

1554

ГОСТ 20398.1-74

Транзисторы полевые. Метод измерения модуля полной проводимости прямой передачи

1555

ГОСТ 20398.2-74

Транзисторы полевые. Метод измерения коэффициента шума

1556

ГОСТ 20398.3-74

Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны характеристики

1557

ГОСТ 20398.4-74

Транзисторы полевые. Метод измерения активной составляющей выходной проводимости

1558

ГОСТ 20398.5-74

Транзисторы полевые. Метод измерения входной, проходной и выходной емкостей

1559

ГОСТ 20398.6-74

Транзисторы полевые. Метод измерения тока утечки затвора

1560

ГОСТ 20398.7-74

Транзисторы полевые. Метод измерения порогового напряжения и напряжения отсечки

1561

ГОСТ 20398.8-74

Транзисторы полевые. Метод измерения начального тока стока

1562

ГОСТ 20398.9-80

Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны характеристики в импульсном режиме

1563

ГОСТ 20398.10-80

Транзисторы полевые. Метод измерения тока стока в импульсном режиме

1564

ГОСТ 20398.11-80

Транзисторы полевые. Метод измерения ЭДС шума

1565

ГОСТ 20398.12-80

Транзисторы полевые. Метод измерения остаточного тока стока

1566

ГОСТ 20398.13-80

Транзисторы полевые. Метод измерения сопротивления сток-исток

1567

ГОСТ 20398.14-88

Транзисторы полевые. Метод измерения выходной мощности, коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока

1568

ГОСТ 20406-75

Платы печатные. Термины и определения

1569

ГОСТ 20412-75

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения

1570

ГОСТ 20420-75

Тензорезисторы. Термины и определения

1571

ГОСТ 20526-82

Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и определения

1572

ГОСТ 20718-75

Катушки индуктивности аппаратуры связи. Термины и определения

1573

ГОСТ 20724-83

Приборы газоразрядные. Термины и определения

1574

ГОСТ 20935-91

Криоэлектроника. Термины и определения

1575

ГОСТ 21057-75

Выводы-колпачки приборов электровакуумных. Типы и присоединительные размеры

1576

ГОСТ 21059.0-75

Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Общие положения проведения измерений электрических и светотехнических параметров

1577

ГОСТ 21059.4-76

Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения сопротивления внешнего проводящего покрытия

1578

ГОСТ 21106.0-75

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения электрических параметров. Общие положения

1579

ГОСТ 21106.1-75

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на многократные включения и выключения напряжения накала

1580

ГОСТ 21106.2-75

Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения относительного уровня комбинационных составляющих

1581

ГОСТ 21106.3-76

Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность

1582

ГОСТ 21106.4-76

Лампы модуляционные импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность

1583

ГОСТ 21106.5-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала

1584

ГОСТ 21106.6-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения токов анода и сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода и нулевых токов анода и сеток

1585

ГОСТ 21106.7-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения тока катода

1586

ГОСТ 21106.8-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока эмиссии катода

1587

ГОСТ 21106.9-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов анода и сеток в импульсе

1588

ГОСТ 21106.10-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений обратных токов первой сетки и анода

1589

ГОСТ 21106.11-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений термоэлектрического тока первой сетки

1590

ГОСТ 21106.12-77

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов утечки между электродами и между катодом и подогревателем

1591

ГОСТ 21106.13-78

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения статических междуэлектродных емкостей

1592

ГОСТ 21106.14-78

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения напряжений запирания, смещения крутизны характеристики, коэффициента усиления

1593

ГОСТ 21106.15-79

Лампы модуляторные, импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод контроля времени готовности