Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 листопада 2014 р. N 1144-р

Київ

Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством аграрної політики та продовольства плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству аграрної політики та продовольства:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 22

 

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Регламент (ЄС) N 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 268, 18 жовтня 2003 р., с. 24 - 28).

2. Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина, та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) N 1439/1999, (ЄС) N 1782/2003, (ЄС) N 1290/2005, (ЄС) N 3/2008 та відміняються Регламенти (ЄС) N 2392/86 та (ЄС) N 1493/1999 (Офіційний вісник ЄС, L 148, 6 червня 2008 р., с. 1 - 61).

3. Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 від 27 червня 2008 р. про встановлення деталізованих правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008 про спільну організацію ринку вина та програм державної підтримки, торгівлю з третіми державами, виробничим потенціалом, щодо контролю в секторі вина (Офіційний вісник ЄС, L 170, 30 червня 2008 р., с. 1 - 80).

____________


Назад
 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.