Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

Про затвердження Порядку взаємодії органів державного контролю під час проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі

 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 16 квітня 2007 року N 193/84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2007 р. за N 690/13957

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 488 "Про затвердження Порядку проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів державного контролю під час проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі, що додається.

2. Департаменту споживчої політики захисту прав споживачів та державного нагляду Держспоживстандарту України й Державній екологічній інспекції забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції.

3. Начальнику управління справами та контролю за використанням майна Держспоживстандарту та начальнику Державної екологічної інспекції довести цей наказ до відома керівників територіальних органів та спеціальних підрозділів Мінприроди та Держспоживстандарту.

4. Керівникам територіальних органів Держспоживстандарту та Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державної екологічної інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державної екологічної інспекції Азовського моря, Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції забезпечити виконання вимог цього Порядку.

5. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища
 

 
В. Джарти
 

Т. в. о. Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
 

 
 
І. Саєвич
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
економіки України
 

 
О. Слюсаренко
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 16 квітня 2007 р. N 193/84

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2007 р. за N 690/13957 


 

ПОРЯДОК
взаємодії органів державного контролю під час проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів державного контролю, а саме:

- управлінь у справах захисту прав споживачів та центрів стандартизації, метрології та сертифікації Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - територіальні органи Держспоживстандату);

- Державної екологічної інспекції (далі - Держекоінспекція);

- Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища (далі - Рескомприроди Криму);

- державних екологічних інспекцій в областях, містах Києві та Севастополі, Державної екологічної інспекції Азовського моря, Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції (далі - спеціальні підрозділи Мінприроди) під час проведення перевірок екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі.

1.2. Територіальні органи Держспоживстандарту, Держекоінспекція, Рескомприроди Криму та спеціальні підрозділи Мінприроди під час взаємодії дотримуються законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, а також цього Порядку.

1.3. Основним принципом взаємодії між органами державного контролю є спільне планування, організація та проведення перевірок екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі на основі комплексного використання фізичних та матеріальних ресурсів, координації дій органів державного контролю з метою підвищення оперативності та дієвості під час організації та проведення перевірок.

1.4. Основною формою взаємодії є проведення органами державного контролю спільних планових і позапланових перевірок екологічних показників нафтопродуктів на об'єктах, які займаються реалізацією нафтопродуктів у місцях оптової та роздрібної торгівлі, взаємний обмін інформацією про результати діяльності з контролю екологічних показників нафтопродуктів.

2. Планування спільних перевірок

 

2.1. Річні плани спільних перевірок екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі, розробляються територіальними управліннями у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту, Держекоінспекцією, Рескомприроди Криму та спеціальними підрозділами Мінприроди, затверджуються керівництвом відповідних органів державного контролю і надаються до Держспоживстандарту і Держекоінспекції.

2.2. Спільні позапланові перевірки здійснюються органами державного контролю на виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, за зверненнями (заявами, скаргами) громадян та юридичних осіб щодо реалізації неякісних нафтопродуктів.

3. Організація та проведення спільних перевірок

 

3.1. Спільні планові перевірки органами державного контролю проводяться за затвердженими річними планами у визначені ними терміни.

У разі потреби терміни спільної перевірки органів державного контролю можуть бути змінені за їх згодою.

3.2. Спільні планові та позапланові перевірки проводяться за спільним наказом керівників відповідних органів державного контролю.

3.3. За результатами спільних перевірок органами державного контролю складається акт перевірки у трьох примірниках (форма акта додається).

3.4. Органи державного контролю взаємодійних сторін готують спільний звіт про виконання плану спільних перевірок, інформацію про вжиті заходи впливу до порушників і протягом 10 днів після завершення кварталу подають керівництву Держспоживстандарту та Держекоінспекції.

4. Обмін інформацією

 

4.1. Територіальні органи Держспоживстандарту, Держекоінспекція, Рескомприроди Криму та спеціальні підрозділи Мінприроди взаємно інформують один одного про результати перевірок екологічних показників нафтопродуктів (за наявності), у тому числі оперативно обмінюються інформацією, використання якої може сприяти запобіганню або виявленню порушень.

4.2. У разі потреби, при виявленні невідповідності екологічних показників нафтопродуктів установленим вимогам керівники територіальних органів Держспоживстандарту, Держекоінспекції, Рескомприроди Криму та спеціальних підрозділів Мінприроди проводять спільні наради для розгляду проблем, прийняття узгоджених рішень та пропозицій щодо вжиття відповідних заходів для запобігання порушенням.

5. Організація та контроль виконання

 

5.1. Взаємодія організується і контролюється:

керівництвом Держспоживстандарту та Держекоінспекції - безпосередньо заступником Голови Держспоживстандарту та начальником Держекоінспекції;

керівництвом територіальних органів Держспоживстандарту, Рескомприроди Криму та спеціальних підрозділів Мінприроди.

5.2. Спірні питання, пов'язані з виконанням цього Порядку, вирішуються шляхом переговорів.

 

Начальник Державної екологічної
інспекції, перший заступник Головного
державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища
 

 
 
 
Г. Псарьов
 

Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного регулювання
та споживчої політики, заступник Головного
державного інспектора України з
державного нагляду за додержанням
стандартів, норм і правил
 

 
 
 
 
 
С. Талала
 


 

 

Додаток
до пункту 3.3 Порядку взаємодії органів державного контролю під час проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі 


 

АКТ
перевірки екологічних показників нафтопродуктів

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

_______________________________
(місце складання акта) 

______________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання або об'єкта, який перевіряється,
______________________________________________________________________________________
його місцезнаходження)
N __________________________________ в ________________________________________________
(поточний рахунок)
ОКПО _________________________________ МФО _________________________________________
______________________________________________________________________________________
(вища організація та її місцезнаходження)

Керівник та (або) власник суб'єкта господарювання, об'єкта __________________________________,
______________________________________________________________________________________
                                                                (повна назва посади, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс.) 

Нами, ________________________________________________________________________________
                                          (повні назви інспекторських посад, прізвища та ініціали осіб, які проводили перевірку)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
за участю _____________________________________________________________________________
                                                (повні назви посад, прізвища та ініціали осіб, які були залучені до перевірки)
______________________________________________________________________________________
на підставі спільного наказу від "___" _____________ 200_ N _____________
здійснено _______________________ перевірку _____________________________________________
                                      (вид перевірки)                                                            (назва суб'єкта господарювання або об'єкта, що
______________________________________________________________________________________
                                                                                               перевірявся) 

1. Вихідні дані _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Результати перевірки додержання стандартів, норм і правил ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Причини порушень вимог стандартів, норм і правил _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Висновки: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

Акт складений на _____ арк. у ______ прим. та надісланий (вручений):

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________ 


 

 

Перевірку провели: 

_______________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

До перевірки були залучені: 

_______________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

З актом ознайомився та один примірник одержав 

Керівник 

_______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 


 

____________

 


Назад

 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.