Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

              Н А К А З 

            13.09.2007 N 221 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   25 вересня 2007 р. 
                   за N 1085/14352 
 

         Про внесення змін до Переліку 
        продукції, що підлягає обов'язковій 
           сертифікації в Україні 
 

   Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 1993 року N 46-93  "Про стандартизацію і 
сертифікацію", Положення про Державний комітет України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом 
Президента  України від 18 березня 2003 року N 225, 
Н А К А З У Ю: 

   1. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій 
сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту 
України від 01.02.2005 N 28 , зареєстрованого в 
Міністерстві  юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 (із 
змінами), такі зміни: 

   1.1. У розділі 1 "Електропобутове та аналогічне обладнання і 
комплектувальні вироби":
   у пункті 1.1:
   назву позиції  "Санітарно-гігієнічні прилади" замінити на 
"Побутові прилади"; позицію "електросушарки для взуття" виключити. 

   1.2. У розділі 4 "Апаратура радіоелектронна побутова":
   у пункті 4.1 графу 5 доповнити словами та цифрами "крім 8519 
99 18 00, 8520 32 50 00, 8520 33 90 00 професійного (промислового) 
призначення";
   у пункті 4.4 графу 5 доповнити словами та цифрами "крім 8518 
40 99 00, 8518 50 90 00, 8519 99 18 00, 8543 89 95 00 професійного 
(промислового) призначення";
   у пункті 4.9 слово "відеопроектори" виключити. 

   1.3. У розділі 14 "Велосипеди, коляски дитячі":
   у пункті 14.1 слова "велосипеди дорожні  для  дорослих" 
виключити. 

   1.4. У  розділі  26  "Харчова  продукція та продовольча 
сировина":
   у графі 3 слово та цифри "ДР-97" замінити на слово та цифри 
"ГН 6.6.1.1-130-2006" та доповнити графу словами та цифрами 
"ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001";
   пункт 26.6 виключити;
   пункт 26.7 виключити;
   у пункті 26.8 у графі 3 слово та цифри "РСТ УССР 1799-83" 
замінити на слово та цифри "ДСТУ 4421:2005";
   у пункті 26.9:
   слово "вершково-рослинне" замінити на слова "спреди та суміші 
жирові, масло вершкове з наповнювачами"; у графі 3 слово та цифри 
"ГОСТ 37-91" замінити на слова та цифри "ДСТУ 4399:2005", "ДСТУ 
4445:2005", "ДСТУ 4592:2006";
   у пункті 26.10 у графі 3 слово та цифри "ГОСТ 240-85" 
замінити на слово та цифри "ДСТУ 4465:2005" та доповнити графу 
словом та цифрами "ДСТУ 4330:2004";
   пункт 26.13 виключити;
   пункт 26.15 виключити;
   пункт 26.16 виключити;
   пункт 26.17 виключити;
   пункт 26.19 виключити;
   пункт 26.20 виключити;
   пункт 26.22 після слів "не менше 30 діб" доповнити словами 
"крім сухих концентратів, виготовлених із натуральної хлібної 
сировини";
   пункт 26.23  після  слова  "ігристі"  доповнити  словом 
"газовані"; графу 3 доповнити словом та цифрами "ДСТУ 4393:2005";
   у пункті 26.24 у графі 3 виключити слово та цифри "ГОСТ 
12712-80";
   у пункті 26.26 у графі 3 слова та цифри "ГОСТ 16131-86, РСТ 
УССР 1824-83, РСТ УССР 1840-84" замінити на слова та цифри "ДСТУ 
4435:2005", "ДСТУ 4427:2005" та доповнити графу словом та цифрами 
"ДСТУ 4591:2006";
   у пункті 26.28 у графі 3 слова та цифри "ГОСТ 697-84, ГОСТ 
698-84, ГОСТ 5284-84, ГОСТ 9936-76" замінити на слова та цифри 
"ДСТУ 4449:2005, ДСТУ 4450:2005";
   у пункті 26.29 слово "мате" виключити;
   у пункті 26.31 у графі 3 слово та цифри "ГОСТ 29148-97" 
замінити на слово та цифри "ДСТУ 4394:2005";
   пункт 26.36 " виключити. 

   1.5. У розділі 33 "Техніка радіаційна":
   пункт 33.10 виключити. 

   2. Установити, що оцінка відповідності продукції, виключеної 
з Переліку цим наказом, може здійснюватись згідно з 
чинним законодавством шляхом декларування відповідності або на 
бажання  виробника  (постачальника)  шляхом  її  добровільної 
сертифікації. 

   3. Управлінню технічного регулювання (Сердюков  О.Я.)  у 
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" 
(Цициліано О.Д.) після державної реєстрації цього наказу  в 
Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в 
черговому  виданні  щомісячного  інформаційного  покажчика 
"Стандарти". 

   5. Цей  наказ набирає чинності через десять днів після 
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т. 

 Голова                         О.С.Шнипко 
 

Назад

 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.