Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ПРИЙНЯТО та надано чинності
наказом Державного комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 30 травня 2005 р. N 133
 


 

 

Чинна від 01.09.2005 р.

Код УКНД 01.140.20  


 

Зміна N 1
ДК 002:2004
Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

 

1 Розділ 2 "ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ"

Пункт 2.5 викласти у такій редакції:

"2.5 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ - учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за свої зобов'язання в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб'єктами господарювання є:

- господарські організації - юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання (3, ст. 8, 55).

2 Розділ 3 "ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ"

2.1 Підпункт 3.4.2 викласти у такій редакції:

"3.4.2 ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1, ст. 6].

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України [1, ст. 75].

Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством.

До системи місцевих органів виконавчої влади входять місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою [1, ст. 113, 116]; [9]; [8, ст. 1].

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі [1, ст. 124]; [24, ст. 1]".

2.2 Пункт 3.8 доповнити підпунктом 3.8.7 у такій редакції:

"3.8.7 НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законодавством порядку. Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої законодавством, забороняється [23, ст. 1, 6]".

3 Розділ 4 "КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ"

Змінити

Директива 

Є / Має бути 

Код 

Назва 

Попередній код 

 

Є 

410 

Орган виконавчої влади 

Має бути 

410 

Орган державної влади 


 

Доповнити

Директива 

Код 

Назва 

Попередній код 

В 

940 

Недержавний пенсійний фонд 


 

4 Додаток А "БІБЛІОГРАФІЯ" доповнити наступними пунктами:

"23. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

24. Закон України "Про судоустрій України".".

____________


Назад 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2019, ЛЕОНОРМ.