Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 
чинна з  03.07.2019
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. N 557

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 139

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 139 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 683; 2018 р., N 42, ст. 1509, N 70, ст. 2376) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 557

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 139

1. Пункт 3 постанови виключити.

2. У Технічному регламенті обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

в абзаці восьмому слова "спеціального призначення" замінити словами ", яка надається для професійного використання";

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"трубні органи;".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

2) у пункті 5:

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) будь-яке інше електричне та електронне обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;";

підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) запасні частини, які повторно використовуються, за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, та якщо про повторне використання таких частин повідомляється користувачам, а самі запасні частини:

вилучені з електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2011 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 1 січня 2018 р.;

вилучені з медичних виробів або приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2024 р.;

вилучені з медичних виробів для діагностики in vitro, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2026 р.;

вилучені з промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2027 р.;

вилучені з будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2029 р.;";

3) підпункт 20 пункту 8 викласти в такій редакції:

"20) позашляхова рухома техніка, яка надається для професійного використання, - машини з бортовим джерелом живлення або з тяговим приводом від зовнішнього джерела живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухливості або безперервного чи напівбезперервного переміщення між низкою фіксованих місць роботи та які надаються виключно для професійного використання;";

4) у додатку 3 до Технічного регламенту:

у позиції 5(a) у графі "Сфера і строк застосування" абзац четвертий доповнити словами і цифрами ", і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

позицію 6(a) замінити позиціями 6(a) і 6(a)-I такого змісту:

"

6(a). Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням та в оцинкованій сталі із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1

6(a)-I. Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою та у компонентах із сталі, отриманих методом гарячого цинковання, із вмістом свинцю не більш як 0,2 відсотка за масою

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

";

позицію 6(b) у графі "Сфера і строк застосування" викласти в такій редакції:

"до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

доповнити додаток після позиції 6(b) позиціями 6(b)-I і 6(b)-II такого змісту:

"

6(b)-I. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою, за умови, що його наявність є наслідком переробки свинцевмісного алюмінієвого брухту

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1

6(b)-II. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах для обробки різанням із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою

до 18 травня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1

";

у графі "Сфера і строк застосування":

позицію 6(c) викласти в такій редакції:

"до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної в додатку 1";

позицію 7(a) викласти в такій редакції:

"до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 24 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

у позиції 7(b) абзац четвертий доповнити словами і цифрами ", і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

позицію 7(c)-I викласти в такій редакції:

"до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 34 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

у позиції 17 абзац четвертий доповнити словами і цифрами ", і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

позицію 24 викласти в такій редакції:

"до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

у позиціях 25, 30, 31 і 33 абзац четвертий доповнити словами і цифрами ", і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

позицію 34 викласти в такій редакції:

"для всіх категорій електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1 - 7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

у позиції 38 абзац четвертий доповнити словами і цифрами ", і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1";

5) у додатку 4 до Технічного регламенту у позиції 42 у графі "Сфера і строк застосування" цифри і слова "1 липня 2019 року" замінити словами "визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку".

____________


Назад 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2019, ЛЕОНОРМ.