Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. N 97

Київ

Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916,
від 2 грудня 2020 року N 1187
(зміни, внесені пунктом 9 Змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 року N 1187,
 набирають чинності з 1 січня 2022 року, враховуючи зміни, внесені постановою
 Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року N 529),
від 19 травня 2021 року N 489

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

форму сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

форму сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу;

форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі;

форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків;

форму сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

ПОРЯДОК
проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінагрополітики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року N 489)

1. Цей Порядок установлює процедуру проведення сертифікації насіння та/або садивного матеріалу (комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу), видачі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та їх скасування.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

3. Сертифікації підлягає:

насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна та які вирощуються з метою експорту.

4. Видача сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, здійснюється Мінагрополітики або органами з оцінки відповідності, що належать до сфери його управління (далі - орган із сертифікації).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

Видача сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, здійснюється органами із сертифікації або органами з оцінки відповідності незалежно від форми власності.

5. Роботи з визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу виконуються після оплати фізичною особою - підприємцем та/або юридичною особою їх вартості.

6. Формування вартості послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять діяльність як посадові особи Мінагрополітики, чи державного підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, здійснюється згідно із законодавством.

Оплата послуг, що надаються органами з оцінки відповідності приватної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять діяльність як незалежні експерти, здійснюється відповідно до договорів, укладених з фізичними особами - підприємцями та юридичними особами.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

7. Для визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу використовуються єдині методи та лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.

8. Процедура проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу, передбачає:

подання заявки на проведення сертифікації;

розгляд заявки та повідомлення суб'єкта насінництва та розсадництва щодо можливості виконання робіт із сертифікації;

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

укладення договору про надання послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва;

проведення польового оцінювання;

здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю;

(абзац шостий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

відбір проб для проведення випробування;

проведення випробування;

проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі відповідного сертифіката;

видача сертифіката.

9. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

10. Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб'єкт насінництва та розсадництва (далі - заявник) подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу за формою згідно з додатком 1:

не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин;

не пізніше 10 травня поточного року - для садіння щепленого винограду;

не пізніше 15 червня поточного року - для весняного та літнього садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців винограду, які перебувають у стані росту;

не пізніше 15 жовтня поточного року - для осіннього садіння хмелю з відкритою кореневою системою.

Польове оцінювання садивного матеріалу, призначеного для реалізації, та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться щороку незалежно від обсягів виробництва з метою визначення якості садивного матеріалу та видачі сертифіката.

До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу додаються:

документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

копії сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу, або інших документів у разі визначення сортових і посівних якостей розсадників розмноження (акт польового обстеження, протокол випробування насіння), виданих на насіння або садивний матеріал, що використані для сівби або садіння;

(абзац дев'ятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив'язкою до місцевості;

для гібридів - інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин;

(абзац одинадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням чи засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано зазначені документи.

(абзац тринадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

11. Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів та не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки надсилає заявнику в електронній або паперовій формі повідомлення щодо можливості виконання робіт із сертифікації, в якому відповідно до поданої заявки зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння і садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів або насаджень, відбір проб, а також інші умови, що пов'язані з проведенням сертифікації, або відмови у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень з підстав, зазначених у пункті 12 цього Порядку.

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

Орган із сертифікації укладає договір із заявником про надання відповідних послуг у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання повідомлення заявником щодо виконання робіт із сертифікації у разі залучення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

12. Підставою для відмови у проведенні польового оцінювання посівів є:

(абзац перший пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

несвоєчасного подання заявником заявки та документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку;

подання документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, не в повному обсязі.

13. Роботу з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу виконує виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій може здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

14. До польового оцінювання насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин можуть залучатися у разі потреби селекціонери або представники володільця патенту та/або власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

15. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) визначають сортові якості насіння і садивного матеріалу, видають акти польового оцінювання, відбирають проби, беруть участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

16. У разі виявлення порушення нормативних вимог під час вирощування насіння або садивного матеріалу або незадовільних результатів польового оцінювання посіви або насадження вибраковуються, що відображається в акті бракування посівів, а отримане з них насіння або садивний матеріал сертифікації не підлягають, про що орган із сертифікації або його підрозділ письмово повідомляє заявнику не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

17. За результатами польового оцінювання аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) складає акт польового оцінювання у трьох примірниках, форма якого затверджується Мінагрополітики.

Один примірник акта передається заявнику, другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) веде облік виданих актів польового оцінювання та несе персональну відповідальність за внесення до них даних.

18. На підставі акта польового оцінювання орган із сертифікації або його підрозділ, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Сертифікат, що засвідчує сортові якості категорій добазового та базового насіння тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна, видається лише за наявності звіту про результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю з урахуванням умов, наведених у пункті 20 цього Порядку, крім розсадників розмноження.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187,
 враховуючи зміни, внесені постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 р. N 529)

Сертифікат ОЕСР видається на насіння, що експортується лише за наявності звіту про результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187,
 враховуючи зміни, внесені постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 р. N 529)

19. Суб'єкт насінництва та розсадництва або фізична особа - підприємець та/або юридична особа (далі - суб'єкт) формують партії насіння та садивного матеріалу. З кожної сформованої партії аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) або за його участю відбирається проба для проведення обстеження садивного матеріалу, аналізу насіння та здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (контрольна проба насіння) і оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з ДСТУ 4138-2002 "Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості". Перший примірник акта видається суб'єкту, другий примірник разом з пробою передається до органу з оцінки відповідності для визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, третій примірник разом з контрольною пробою насіння передається уповноваженій Мінагрополітики установі або організації для здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

Суб'єкт зберігає дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) протягом строку дії сертифікатів.

На випадок арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, призначеного для реалізації, одночасно відбирають дублікат першої проби з позначкою "Дублікат". Дублікат першої проби оформляють актом з позначкою у правому верхньому куті "Для арбітражного визначення". Акт та проба зберігаються в суб'єкта.

Взяття проб і визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу, що експортуються, здійснюється відповідно до міжнародних правил.

20. Ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється шляхом висівання проб відповідного ботанічного таксона і є обов'язковим для добазового та базового насіння сортів рослин, батьківських форм гібридів та сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна.

Для добазового насіння ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі 100 відсотків, починаючи з генерації розсадників розмноження другого року.

Результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю партії добазового насіння вважаються попереднім ділянковим (ґрунтовим) сортовим контролем та лабораторним сортовим контролем (пре-контролем) для базового насіння, одержаного з відповідної партії добазового насіння, і враховуються як результати такого контролю.

Для базового насіння генерації супереліта ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі 100 відсотків.

Результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю партії базового насіння генерації супереліта вважаються попереднім ділянковим (ґрунтовим) сортовим контролем та лабораторним сортовим контролем (пре-контролем) для базового насіння генерації еліта, одержаного з відповідної партії базового насіння генерації супереліта, і враховуються як результати такого контролю.

Для сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі, визначеному органом із сертифікації, та становить в межах від 5 до 10 відсотків і залежить від видів сільськогосподарських рослин.

Орган із сертифікації збільшує обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю для сертифікованого насіння вище за 10 відсотків для кожного окремого випадку, який може призвести до ризику невідповідності сортовим якостям, про що інформує суб'єкта, а саме:

у разі невідповідності результатів менше 0,5 відсотка - обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 5 відсотків;

у разі невідповідності результатів в межах 0,5 - 3 відсотки - обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 10 відсотків;

у разі невідповідності результатів понад 3 відсотки - обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 25 відсотків.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

21. За результатами ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю установа або організація, яка його здійснювала, протягом десяти робочих днів з дня отримання результатів складає звіт за формою, затвердженою Мінагрополітики, та передає його органу із сертифікації або його підрозділу, що виконував роботи із сертифікації за заявкою на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, та заявнику.

(абзац перший пункту 21 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

Орган із сертифікації або його підрозділ у десятиденний строк з дня надходження звіту складає щодо кожної контрольної проби насіння протокол за формою, затвердженою Мінагрополітики. Протокол складається у двох примірниках, один з яких надсилається суб'єкту.

22. Кожній партії насіння та садивного матеріалу аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) присвоюється номер, який складається з п'яти символів (UA-01-001/0001-00):

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

1) літерний символ - UA - Україна;

2) двозначний символ - номер області розташування насіннєвого посіву (насаджень) (01);

(підпункт 2 пункту 22 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

3) підпункт 3 пункту 22 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

4) тризначний символ - індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) (001);

5) чотиризначний символ - порядковий номер партії, присвоєний аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) (0001);

6) двозначний символ - останні цифри року збирання врожаю (00).

Порядок маркування та пакування партій насіння і форми етикеток затверджуються Мінагрополітики.

23. Для визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу суб'єкт:

1) подає до органів з оцінки відповідності:

заявку за формою згідно з додатком 2;

пробу, відібрану відповідно до пункту 19 цього Порядку;

копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу.

Абзац шостий пункту 23 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням;

2) укладає з органами з оцінки відповідності договір про надання послуг з визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.

24. Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу.

25. Результати аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу, зазначаються у протоколі випробування, який підписується керівником органу з оцінки відповідності та складається у трьох примірниках.

Перший примірник протоколу випробування надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, другий - суб'єкту, третій примірник залишається в лабораторії.

26. Якщо за результатами аналізу проб насіння або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом з оцінки відповідності видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою та вносяться відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, видається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання протоколу випробування.

27. У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва на таке насіння або садивний матеріал сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, не видаються. Суб'єкту видається перший примірник протоколу випробування.

28. Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

1) сертифікатами:

насіння - сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості;

садивний матеріал - сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості;

2) документами згідно з ДСТУ 4138-2002 "Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості".

Сертифікати на насіння або садивний матеріал та супровідні документи є дійсними на всій території України.

29. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, набирає чинності з дати його видачі.

Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим.

Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:

на насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів - дванадцять місяців, а упаковані у герметичну тару, - двадцять чотири місяці;

на насіння кукурудзи протруєної - один рік;

на насіння соняшнику протруєного - вісім місяців;

на насіння цукрових буряків - шість місяців;

на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони та насипом, - тридцять днів;

на насіння озимих та ярих зернових культур, а також інших культур, крім перелічених вище, - чотири місяці.

Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, зберігаються у заявників, а сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, - у суб'єктів, що звернулися для їх оформлення.

(пункт 29 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2020 р. N 1187)

30. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, скасовується Мінагрополітики на підставі подання територіальних органів Держпродспоживслужби у разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікаті, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

31. Під час імпорту насіння на територію України визнаються сертифікати міжнародного зразка (ІСТА) за умови наявності сертифікатів (ОЕСР), а також документи про якість насіння країн-експортерів, з органами із сертифікації яких орган із сертифікації України уклав відповідну угоду, з їх подальшим переоформленням на сертифікати згідно із законодавством.

Переоформлення документів про якість насіння країн-експортерів і реєстрація сертифікатів, переоформлених згідно із законодавством, з подальшим внесенням до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал здійснюється органом із сертифікації або його підрозділом за місцем діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця, яка імпортує насіння.

32. Визнання сертифікатів, що видані органами із сертифікації інших країн (далі - іноземні сертифікати), здійснюється на підставі угод та шляхом прийняття органом із сертифікації рішення про їх визнання.

Визнанню на підставі угод підлягають іноземні сертифікати за умови дотримання таких вимог:

укладена угода про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з органом із сертифікації країни, з якої походить насіння або садивний матеріал;

продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією як така, що виготовлена згідно з нормативними документами, чинними в Україні;

зазначені в іноземному сертифікаті обов'язкові вимоги і норми відповідають вимогам і нормам, чинним в Україні.

33. У разі дотримання вимог, зазначених у пункті 32 цього Порядку, орган із сертифікації приймає рішення про визнання іноземного сертифіката та на підставі його даних видає сертифікат згідно із законодавством.

У разі недотримання вимог, зазначених у пункті 32 цього Порядку, орган із сертифікації або його підрозділ приймає рішення про:

визнання результатів сертифікації із застосуванням додаткових процедур із сертифікації, в разі проведення яких видається сертифікат згідно із законодавством;

неможливість визнання іноземного сертифіката та необхідність проведення комплексу заходів із сертифікації.

 

Додаток 1
до Порядку

___________________________________
(найменування органу з оцінки відповідності, що
належить до сфери управління
Мінагрополітики)

ЗАЯВКА
на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу

_____________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або
_____________________________________________________________________________________
                                                 найменування юридичної особи, місцезнаходження, номер телефону)
просить провести польове оцінювання насіннєвого посіву, шкілки, поля розсадника, маточного насадження, розташованого _____________________________________________________________
                                                                                                                   (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

Розмір поля ______________________ Культура ___________________________________________
                                               (гектарів)

Найменування сорту ___________________________________________________________________

Клон _______________________________ Підщепа _________________________________________

Категорія насіння (садивного матеріалу), що використовується для сівби (садіння)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Власник (підтримувач) сорту ____________________________________________________________
                                                                                                             (повне найменування)
_____________________________________________________________________________________

Документ про дотримання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (реєстраційний номер та дата укладення)

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

___ ____________ 20__ р.

М. П. (у разі наявності)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

Додаток 2
до Порядку

 

________________________________________
(найменування органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)

ЗАЯВКА
на визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу

_____________________________________________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                         юридичної особи, місцезнаходження, номер телефону)
просить провести сертифікацію з визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифіката (протоколу випробувань), що засвідчує посівні якості насіння та/або товарні якості садивного матеріалу __________________________________________
                                                                                                                        (адреса, де здійснюватиметься відбір проб)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Культура _______________________

Найменування сорту _______________

Клон __________________________

Підщепа __________________________

Категорія ______________________

Маса партії ________________________

Розмір партії ____________ одиниць

Номер партії _______________________

Рік урожаю ____________________

Кількість паковань __________________

Акт польового оцінювання або сертифікат, що засвідчує сортові якості, від ___ ____________ 20__ р. N ___________

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

___ ____________ 20__ р.

М. П. (у разі наявності)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує сортові якості насіння,
від ___ ____________ 20__ р. N _____

 

____________________________________
(серія та номер бланка сертифіката)

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                               (суб'єкт насінництва)
_____________________________________________________________________________________
про те, що за результатами проведення польового оцінювання насіннєвого посіву, розташованого
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
на полі N ____________ ділянки N _________ площею ________ гектарів, культури ___________________________ сорту ____________________________________________ генерації _________________________________________________ насіння має сортову чистоту (типовість) _______ відсотків та визнано таким, що відповідає категорії __________________________________.
                                                                                                                                                                     (ДН, БН, СН1, СН2)

Сертифікат виданий ___________________________________________________________________
                                                                                              (повне найменування органу
_____________________________________________________________________________________
                                               з оцінки відповідності, що належить до сфери управління Мінагрополітики)
на підставі акта польового оцінювання від ___ ____________ 20__ р. N _____.

__________________
       (підпис керівника)

_______________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Збереження сортових якостей насіння від збирання врожаю до сівби (реалізації) гарантую.

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

М. П. (у разі наявності)

(форма сертифікату із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує сортові якості садивного матеріалу,
від ___ ____________ 20__ р. N _____

 

____________________________________
(серія та номер бланка сертифіката)

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                    (суб'єкт розсадництва)
_____________________________________________________________________________________
про те, що за результатами проведення польового оцінювання шкілки, поля розсадника, маточного насадження, розташованого _____________________________________________________________
                                                                                                                        (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
на полі N ___________ ділянки N _________ площею _________ гектарів, культури ___________________________ сорту ___________________________________________ клону ____________________________ підщепи ____________________ назва категорії за етапом розмноження _____________________________ садивний матеріал має сортову чистоту (типовість) ____________________ відсотків та визнано таким, що відповідає категорії _____________________.
                                                                                                                                                                                     (ВСМ, БСМ, ССМ)

Сертифікат виданий ___________________________________________________________________
                                                                                                  (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                    органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління Мінагрополітики)
на підставі акта польового оцінювання від ___ ____________ 20__ р. N _____.

_______________________________
(підпис керівника)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Збереження сортових (помологічних, ампелографічних) якостей садивного матеріалу гарантую.

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

М. П. (у разі наявності)

(форма сертифікату із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує посівні якості насіння,
від ___ ____________ 20__ р. N _____

 

____________________________________
(серія та номер бланка сертифіката)

Виданий _____________________________________________________________________________
                                      (повне найменування органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління
_____________________________________________________________________________________
                                      Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)
на насіння, що належить ________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або
_____________________________________________________________________________________
                                                                        найменування юридичної особи, місцезнаходження)

Відомості про походження насіння

Вироблено ___________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або
_____________________________________________________________________________________
                                                                   найменування юридичної особи, місцезнаходження)

Культура _______________________

Сорт ___________________________

Категорія та генерація ____________

Рік урожаю ______________________

Номер партії ____________________

Маса партії _____________ кілограмів

Кількість одиниць упаковки ____________________________________________________________

Відомості про маркування партії насіння __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Середня проба надійшла для випробування згідно з актом від ___ ____________ 20__ р. N _____ і зареєстрована за номером _________

Результати випробування

1. Зовнішній огляд (зазначається відхилення від норми):

5. Схожість _______________ відсотків

1) колір ___________________________

1) умови проведення аналізу:

2) запах ___________________________

_____________________________________
                      (субстрат, температура (° C),
_____________________________________
           тривалість (діб), порушення спокою)
_____________________________________

2. Чистота, відсотків:
вміст насіння основної культури
__________________________________

2) кількість аномальних проростків
___________________________________

3) кількість твердого насіння __________
у тому числі життєздатного ___________

у тому числі:
обрушеного ________________________
пророслого _________________________

4) кількість нормально пророслого

насіння (енергія проростання)

____________________________ відсотків

3. Відхід ____________________________
у тому числі переважальні групи
____________________________________

5) інші категорії _____________________

6. Вологість _________________ відсотків

7. Маса 1 тис. одиниць насіння _________
грамів

4. Вміст насіння інших видів __________,
одиниць на 1 кілограм або відсотків

8. Показники зараженості хворобами та заселеності шкідниками:

у тому числі:

1) наявність грибних утворень __________
_____________________________________

культурних рослин ___________________

бур'янів _____________________________

2) наявність поверхневої інфекції
_____________________________________

з них:

злісних _____________________________
                                    (назва та вміст)

3) наявність внутрішньої інфекції
_____________________________________

важковідокремлюваних ________________
_____________________________________

4) заселеність шкідниками ______________
                                                                      (назва)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

__________ екземплярів на 1 кілограм

9. Інші визначення _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ __________________________________
                                                                                                                                                                                  (назва)

_____________________________________________________________________________________

Сертифікат виданий на підставі протоколу випробування ____________________________________

Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, від ___ ____________ 20__ р. N _______________.

Сертифікат дійсний до ___ ____________ 20__ р.

__________________________________________
(підпис керівника органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)

______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Збереження партій насіння від змішування, засмічування, зниження посівних якостей насіння гарантую.

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

М. П. (у разі наявності)

(форма сертифікату із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі,
від ___ ____________ 20__ р. N _____

 

__________________________________
(серія та номер бланка сертифіката)

Виданий _____________________________________________________________________________
                                     (повне найменування органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління
_____________________________________________________________________________________
                                      Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)
на насіння, що належить ________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
                                                                або найменування юридичної особи)

Відомості про походження насіння

вироблено ____________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
                                                                          або найменування юридичної особи)
сорт _________________________________________________________________________________

категорія _______________________

рік урожаю _____________________

номер партії ____________________

маса партії ___________ кілограмів

кількість одиниць упаковки _____________________________________________________________

Відомості про маркування партії садивного матеріалу _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати оцінки згідно з актами оцінювання посівів, приймання базових посівів комісією, проведення аналізу бульб, карантинного огляду, ділянкового і лабораторного сортового контролю

Показники сортових якостей, відсотків:

сортова чистота _______________________________________________________________________

ураженість хворобами за зовнішніми ознаками ______________________________________________

із них:

тяжкими вірусними хворобами __________________________________________________________

легкими вірусними хворобами ___________________________________________________________

чорною ніжкою _______________________________________________________________________

кільцевою і бурою бактеріальною гниллю _________________________________________________

Показники посівних якостей

Наявність бульб інших сортів, відсотків ___________________________________________________

Найбільший поперечний діаметр для сортів з формою бульби, міліметрів:

видовженою _________________________________________________________________________

округло-овальною ____________________________________________________________________

Наявність бульб, що не відповідають вимогам за розміром, _____ відсотків

Наявність бульб, уражених хворобами, відсотків:

мокрою гниллю ______________________________________________________________________

фітофторозом ________________________________________________________________________

чорною ніжкою ______________________________________________________________________

сухими гнилями (фомоз, фузаріоз) _______________________________________________________

ризоктоніозом ________________________________________________________________________

паршею звичайною і сріблястою _________________________________________________________

паршею порошистою __________________________________________________________________

Наявність пошкоджених бульб, відсотків __________________________________________________

з них:

уражених стебловою нематодою _________________________________________________________

пошкоджених дротяником ______________________________________________________________

пошкоджених гризунами, хрущами, совками (без пошкодження вічок) _________________________

з механічними пошкодженнями (завглибшки більш як 10 міліметрів) __________________________

Наявність бульб, пошкоджених хімікатами, з ознаками задухи, опіками, підмерзлих, спотворених, з наростами, розчавлених, різаних, з обідраною шкіркою _____________________________ відсотків

Наявність землі і сторонніх домішок, відсотків маси бульб
_____________________________________________________________________________________

Наявність карантинних об'єктів __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Сортові якості насіннєвої картоплі за результатами ділянкового та лабораторного сортового контролю ____________________________________________________________________________

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ _____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (назва)

Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіннєвої картоплі, від ___ ____________ 20__ р. N ________.

Сертифікат дійсний до ___ ____________ 20__ р.

_______________________________________
(підпис керівника органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)

______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Збереження партій насіннєвої картоплі від змішування, засмічування, зниження посівних якостей гарантую.

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

М. П. (у разі наявності)

(форма сертифікату із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків,
від ___ ____________ 20__ р. N _____

 

______________________________________
(серія та номер бланка сертифіката)

Виданий _____________________________________________________________________________
                                        (повне найменування органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління
_____________________________________________________________________________________
                                     Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)
на насіння, що належить ________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  або найменування юридичної особи)

Гібрид (сорт) _________________________________________________________________________

Документи, що підтверджують походження і якість базового насіння, призначеного для репродукційного посіву:

батьківської форми ____________________________________________________________________
                                                                                   (номер і дата видачі документа, ким виданий)
_____________________________________________________________________________________

материнської форми ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

категорія насіння ______________________________________________________________________

Місце походження _____________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я по батькові фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
                                                                          або найменування юридичної особи)

Акт оцінювання насінників (висадків) від ___ ____________ 20__ р. N ______

Характеристика насіння:

рік врожаю ___________________________________________________________________________

номер партії __________________________________________________________________________

маса партії насіння, кілограмів ___________________________________________________________

кількість одиниць упаковки _____________________________________________________________

відомості про маркування партії насіння __________________________________________________

маса однієї посівної одиниці, кілограмів __________________________________________________

кількість посівних одиниць у партії ______________________________________________________

діаметр фракції насіння, міліметрів _______________________________________________________

чистота, відсотків _____________________________________________________________________

вміст насіння інших рослин, відсотків ____________________________________________________

з них насіння бур'янів __________________________________________________________________

схожість, відсотків _____________________________________________________________________

вологість, відсотків ____________________________________________________________________

вирівняність за діаметром, відсотків ______________________________________________________

одноростковість, відсотків ______________________________________________________________

Оброблене насіння ____________________________________________________________________
                                                                                    (дражоване, інкрустоване з використанням пестицидів,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    агрохімікатів та інших речовин)

Випробування насіння проведено згідно з вимогами ДСТУ __________________________________
                                                                                                                                                                  (назва)
_____________________________________________________________________________________

Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, від ___ ____________ 20__ р. N _____.

Сертифікат дійсний до ___ ____________ 20__ р.

________________________________________
(підпис керівника органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)

______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Збереження партій насіння від змішування, засмічування, зниження посівних якостей гарантую.

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

М. П. (у разі наявності)

(форма сертифікату із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує товарні якості садивного матеріалу,
від ___ ____________ 20__ р. N _____

 

__________________________________
(серія та номер бланка сертифіката)

Виданий _____________________________________________________________________________
                                         (повне найменування органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління
_____________________________________________________________________________________
                                   Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)
на садивний матеріал, що належить ______________________________________________________
                                                                                                                          (прізвище, ім'я по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________
                                                          особи - підприємця або найменування юридичної особи)

Відомості про походження садивного матеріалу

Садивний матеріал вироблено ___________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________
                                                    особи - підприємця або найменування юридичної особи)

Цей сертифікат засвідчує, що садивний матеріал ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (культура, сорт, клон, підщепа, категорія)
відповідає вимогам ____________________________________________________________________
                                                                                                (назва нормативних документів,
_____________________________________________________________________________________
                                                       відповідно до яких проведена сертифікація садивного матеріалу)

Номер партії ________________

Розмір партії ________________ тис. одиниць

Відомості про маркування партії _________________________________________________________

Середня проба надійшла для дослідження згідно з актом від ___ ____________ 20__ р. N _____ і зареєстрована за номером ___________.

Випробування садивного матеріалу проведено згідно з вимогами
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (назва нормативних документів)
_____________________________________________________________________________________

Сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, від ___ ____________ 20__ р. N ____

Сертифікат дійсний до ___ ____________ 20__ р.

_________________________________________
(підпис керівника органу з оцінки відповідності, що належить до сфери управління Мінагрополітики, або органу з оцінки відповідності незалежно від форми власності)

______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Збереження партій садивного матеріалу від змішування помологічних (ампелографічних) та товарних сортів, а також умови зберігання в живому виді до реалізації гарантую.

_______________
          (підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи - підприємця або керівника юридичної особи чи їх представника)

М. П. (у разі наявності)

(форма сертифікату із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 19.05.2021 р. N 489)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 97

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. N 299 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 33, ст. 1160).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. N 447 "Про затвердження Порядку маркування партій насіння" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 50, ст. 1791).

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.