Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! СУПЕР-ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ! Покупцям, які придбають до 01.02.2019 року інформаційну систему «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», на акційних умовах пропонується оновлення баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та/або "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 18 грудня 2017 року N 423

Про перенесення терміну скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації" наказую:

1. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 183 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року", з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 7222-75

Проволока из золота, серебра и их сплавов. Технические условия

2

ГОСТ 12223.0-76

Иридий. Метод спектрального анализа

3

ГОСТ 12223.1-76

Иридий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании

4

ГОСТ 12224.1-78

Осмий. Химико-спектральный метод анализа

5

ГОСТ 12225-80

Палладий. Методы анализа

6

ГОСТ 12226-80

Платина. Методы анализа

7

ГОСТ 12227.0-76

Родий. Метод спектрального анализа

8

ГОСТ 12227.1-76

Родий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании

9

ГОСТ 12228.1-78

Рутений. Метод спектрального анализа

10

ГОСТ 12228.2-78

Рутений. Метод определения летучих примесей

11

ГОСТ 12338-81

Иридий в порошке. Технические условия

12

ГОСТ 12342-81

Родий в порошке. Технические условия

13

ГОСТ 12550.1-82

Сплавы палладиево-иридиевые. Метод определения палладия

14

ГОСТ 12550.2-82

Сплавы палладиево-иридиевые. Методы спектрального анализа

15

ГОСТ 12551.1-82

Сплавы платино-медные. Методы определения меди

16

ГОСТ 12551.2-82

Сплавы платино-медные. Методы спектрального анализа

17

ГОСТ 12552.1-77

Сплавы платино-никелевые. Метод определения никеля

18

ГОСТ 12552.2-77

Сплавы платино-никелевые. Метод спектрального анализа

19

ГОСТ 12553.1-77

Сплавы платино-палладиевые. Метод определения палладия

20

ГОСТ 12553.2-77

Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа

21

ГОСТ 12554.1-83

Сплавы платино-рутениевые. Метод определения рутения

22

ГОСТ 12554.2-83

Сплавы платино-рутениевые. Метод спектрального анализа

23

ГОСТ 12555.1-83

Сплавы серебряно-платиновые. Метод определения серебра

24

ГОСТ 12555.2-83

Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа

25

ГОСТ 12556.1-82

Сплавы платино-родиевые. Метод определения родия

26

ГОСТ 12556.2-82

Сплавы платино-родиевые. Методы спектрального анализа

27

ГОСТ 12558.1-78

Сплавы палладиево-серебряные. Метод определения серебра

28

ГОСТ 12558.2-78

Сплавы палладиево-серебряные. Метод спектрального анализа

29

ГОСТ 12559.1-82

Сплавы платино-иридиевые. Метод определения иридия

30

ГОСТ 12559.2-82

Сплавы платино-иридиевые. Методы спектрального анализа

31

ГОСТ 12560.1-78

Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод определения кобальта и серебра

32

ГОСТ 12560.2-78

Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа

33

ГОСТ 12561.1-78

Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод определения меди и серебра

34

ГОСТ 12561.2-78

Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод спектрального анализа

35

ГОСТ 12562.1-82

Сплавы золото-платиновые. Метод определения золота

36

ГОСТ 12562.2-82

Сплавы золото-платиновые. Методы спектрального анализа

37

ГОСТ 12563.1-83

Сплавы золото-палладиевые. Метод определения золота

38

ГОСТ 12563.2-83

Сплавы золото-палладиевые. Метод спектрального анализа

39

ГОСТ 12564.1-83

Сплавы золото-палладиево-платиновые. Метод определения золота, палладия

40

ГОСТ 12564.2-83

Сплавы золото-палладиево-платиновые. Метод спектрального анализа

41

ГОСТ 13462-79

Палладий и палладиевые сплавы. Марки

42

ГОСТ 14048.13-80

Концентраты цинковые. Методы определения серебра и золота

43

ГОСТ 14180-80

Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги

44

ГОСТ 14706-78

Алмазы и инструменты алмазные. Термины и определения

45

ГОСТ 15027.17-86

Бронзы безоловянные. Методы определения серебра

46

ГОСТ 15483.11-78

Олово. Методы определения висмута, галлия, золота, кобальта, меди, никеля, свинца, серебра, индия и алюминия

47

ГОСТ 15934.10-82

Концентраты медные. Методы определения золота и серебра

48

ГОСТ 16274.5-77

Висмут. Метод определения содержания серебра

49

ГОСТ 16274.9-77

Висмут. Химико-спектральный метод определения содержания золота

50

ГОСТ 16321.1-70

Сплавы серебряно-медные. Метод определения массовой доли серебра

51

ГОСТ 16321.2-70

Сплавы серебряно-медные. Метод спектрального анализа

52

ГОСТ 18389-73

Проволока из платины и ее сплавов. Технические условия

53

ГОСТ 18390-73

Проволока из палладия и его сплавов. Технические условия

54

ГОСТ 19863.11-91

Сплавы титановые. Метод определения палладия

55

ГОСТ 20580.1-80

Свинец. Методы определения серебра

56

ГОСТ 21007-75

Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления. Технические условия

57

ГОСТ 22306-77

Металлы высокой и особой чистоты. Общие требования к методам анализа

58

ГОСТ 22519.3-77

Таллий. Метод определения серебра

59

ГОСТ 24747-90

Инструмент алмазный и эльборовый. Обозначения форм и размеров

60

ГОСТ 25363-82

Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционные методы определения золота и серебра

61

ГОСТ 28407.4-89

Концентрат висмутовый. Методы определения золота и серебра

62

ГОСТ 28407.6-89

Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения серебра

63

ГОСТ 28407.7-89

Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения золота

2. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 184 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року", з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 16882.1-71

Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра

2

ГОСТ 16882.2-71

Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута

3

ГОСТ 16883.1-71

Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра

4

ГОСТ 16883.2-71

Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди

5

ГОСТ 16883.3-71

Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута

6

ГОСТ 19738-74

Припои серебряные. Марки

7

ГОСТ 19739-74

Полосы из припоев серебряных. Технические условия

8

ГОСТ 19746-74

Проволока из припоев серебряных. Технические условия

9

ГОСТ 24320-80

Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Общие технические условия

10

ГОСТ 24353-80

Фольга листовая из платины, палладия и их сплавов. Технические условия

11

ГОСТ 24718-81

Полосы из платины, палладия, их сплавов. Технические условия

12

ГОСТ 25475-82

Аноды золотые. Технические условия

13

ГОСТ 26469-85

Проволока из палладиево-вольфрамового сплава. Технические условия

14

ГОСТ 27795-88

Материалы фотографические. Отбор проб

15

ГОСТ 27973.0-88

Золото. Общие требования к методам анализа

16

ГОСТ 27973.1-88

Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа

17

ГОСТ 27973.2-88

Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

18

ГОСТ 27973.3-88

Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа

19

ГОСТ 28053-89

Стружка цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

20

ГОСТ 28192-89

Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

3. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 186 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року", з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 3193-74

Сетки катализаторные из платиновых сплавов. Технические условия

2

ГОСТ 6902-75

Золото и серебро сусальное. Технические условия

3

ГОСТ 7221-80

Полосы из золота, серебра и их сплавов. Технические условия

4

ГОСТ 13498-79

Платина и платиновые сплавы. Марки

5

ГОСТ 17234-71

Золотые сплавы. Метод определения массовой доли золота и серебра

6

ГОСТ 17235-71

Золотые сплавы. Спектральный метод определения массовой доли висмута, сурьмы, свинца и железа

7

ГОСТ 22864-83

Благородные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

8

ГОСТ 24552-81

Фольга из золота, серебра и их сплавов. Технические условия

4. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року N 188 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року", з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 12339-79

Осмий в порошке. Технические условия

2

ГОСТ 12343-79

Рутений в порошке. Технические условия

5. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 25 грудня 2015 року N 209 "Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року, та скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року", з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1

ГОСТ 25474-82

Аноды серебряные. Технические условия

2

ГОСТ 28058-89

Золото в слитках. Технические условия

3

ГОСТ 28353.0-89

Серебро. Общие требования к методам анализа

4

ГОСТ 28353.1-89

Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа

5

ГОСТ 28353.2-89

Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

6

ГОСТ 28353.3-89

Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа

7

ГОСТ 28595-90

Серебро в слитках. Технические условия

6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

8. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Генеральний директор

Г. В. Лісіна


Назад

 Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені