Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! АКЦІЇ! ЗНИЖКА до 70%! Для користувачів ІС «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», які придбали оновлення на 2020 р., вартість ONLINE-доступу на Інтернет-порталі "Леонорм" до повного актуалізованого каталогу бібліографічних описів національних стандартів та Реєстрів "Леонорм-ABCD" (код 7903)! Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 7 серпня 2017 року N 210

Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, змін та поправок до національних нормативних документів, скасування національних нормативних документів

Відповідно до статті 11 Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації", та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік наказую:

1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:

1

ДСТУ EN 682:2017
(EN 682:2002, IDT)

Ущільники еластомерні. Вимоги до ущільнювальних матеріалів, які застосовують для труб і фітингів під час подавання газу та вуглеводневих рідин
- Вперше

2

ДСТУ EN 1482-3:2017
(EN 1482-3:2016, IDT)

Добрива та вапняні матеріали. Відбирання та готування проб. Частина 3. Відбирання проб зі статичних відвалів
- Вперше

3

ДСТУ EN 13251:2017
(EN 13251:2016, IDT)

Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання земляних робіт, будівництва фундаментів та підпорних конструкцій
- Вперше

4

ДСТУ EN 13253:2017
(EN 13253:2016, IDT)

Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання робіт з ерозійного контролювання (зміцнення берегів, зміцнення берегових укосів)
- На заміну ДСТУ EN 13253:2006

5

ДСТУ EN 13254:2017
(EN 13254:2016, IDT)

Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва водосховищ та гребель
- Вперше

6

ДСТУ EN 13255:2017
(EN 13255:2016, IDT)

Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва ровів
- На заміну ДСТУ EN 13255:2008

7

ДСТУ EN 13256:2017
(EN 13256:2016, IDT)

Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва тунелів та підземних конструкцій
- На заміну ДСТУ EN 13256:2006

8

ДСТУ EN 13257:2017
(EN 13257:2016, IDT)

Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час утилізації твердих відходів
- На заміну ДСТУ EN 13257:2008

9

ДСТУ EN 13265:2017
(EN 13265:2016, IDT)

Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання в проектах з локалізації рідких відходів
- На заміну ДСТУ EN 13265:2008

10

ДСТУ EN 13266:2017
(EN 13266:2001, IDT)

Добрива уповільненої дії. Визначення дії поживних речовин. Метод для покритих добрив
- Вперше

11

ДСТУ EN 13299:2017
(EN 13299:2000, IDT)

Добрива. Визначення числа плинності
- Вперше

12

ДСТУ EN 13361:2017
(EN 13361:2013, IDT)

Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва водосховищ та гребель
- Вперше

13

ДСТУ EN 13362:2017
(EN 13362:2013, IDT)

Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання під час спорудження каналів
- На заміну ДСТУ EN 13362:2008

14

ДСТУ EN 13491:2017
(EN 13491:2013, IDT)

Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання як бар'єру рідини під час будівництва тунелів та пов'язаних з ними підземних споруд
- Вперше

15

ДСТУ EN 13492:2017
(EN 13492:2013, IDT)

Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва звалищ для рідких відходів, перевантажувальних станцій або вторинної захисної оболонки
- Вперше

16

ДСТУ EN 13493:2017
(EN 13493:2013, IDT)

Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва об'єктів для зберігання та захоронення твердих відходів
- Вперше

17

ДСТУ EN 15382:2017
(EN 15382:2013, IDT)

Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання в транспортній інфраструктурі
- Вперше

18

ДСТУ EN 15428:2017
(EN 15428:2007, IDT)

Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення гранулометричного складу
- Вперше

19

ДСТУ EN 16317:2017
(EN 16317:2013 + A1:2017, IDT)

Добрива та вапняні матеріали. Визначення миш'яку методом індуктивно зв'язаної плазмоатомної емісійної спектрометрії (ICP-AES) після розчинення в "царській горілці"
- Вперше

20

ДСТУ EN 16318:2017
(EN 16318:2013 + A1:2016, IDT)

Добрива та вапняні матеріали. Визначення хрому (VI) методами фотометрії (метод А) та іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням (метод Б)
- Вперше

21

ДСТУ EN 16319:2017
(EN 16319:2013 + A1:2015, IDT)

Добрива та вапняні матеріали. Визначення кадмію, хрому, свинцю та нікелю методом індуктивно зв'язаної плазмоатомної емісійної спектрометрії (ICP-AES) після розчинення в "царській горілці"
- Вперше

22

ДСТУ EN 16320:2017
(EN 16320:2013 + A1:2017, IDT)

Добрива та вапняні матеріали. Визначення ртуті методом утворення пари (VG) після розчинення в "царській горілці"
- Вперше

23

ДСТУ EN 16328:2017
(EN 16328:2012, IDT)

Добрива. Визначення 3,4-диметил-1Н-піразолфосфату (DMPP). Метод з використанням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC)
- Вперше

24

ДСТУ EN 16651:2017
(EN 16651:2015, IDT)

Добрива. Визначення N-(н-бутил) триаміду тіофосфорної кислоти (NBPT) та N-(н-пропіл) триаміду тіофосфорної кислоти (NPPT). Метод з використанням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC)
- Вперше

25

ДСТУ EN 16847:2017
(EN 16847:2016, IDT)

Добрива. Визначення комплексоутворювачів у добривах. Ідентифікація гептаглуконової кислоти методом хроматографії
- Вперше

26

ДСТУ EN 60942:2017
(EN 60942:2003, IDT)

Електроакустика. Калібратори звуку
- Вперше

27

ДСТУ EN 61161:2017
(EN 61161:2013, IDT)

Ультразвук. Вимірювання потужності. Метод балансу радіаційних сил
- Вперше

28

ДСТУ EN 61391-2:2017
(EN 61391-2:2010, IDT)

Ультразвук. Ехо-імпульсні сканери. Частина 2. Вимірювання максимальної глибини проникнення та локального динамічного діапазону
- Вперше

29

ДСТУ EN ISO 7837:2017
(EN ISO 7837:2000, IDT;
ISO 7837:1992, IDT)

Добрива. Визначення насипної щільності (сипучих) дрібнозернистих добрив
- На заміну ДСТУ ISO 7837:2009

30

ДСТУ CR 14061:2017
(CR 14061:2000, IDT)

Добрива. Визначення вмісту пилу
- Вперше

2. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:

1

ДСТУ ISO 3310-1:2017
(ISO 3310-1:2016, IDT)

Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту
- На заміну ДСТУ ISO 3310-1:2007

2

ДСТУ ISO 6141:2017
(ISO 6141:2015, IDT)

Аналіз газів. Уміст сертифікатів на калібрувальні газові суміші
- На заміну ДСТУ ISO 6141:2003

3

ДСТУ ISO 6142-1:2017
(ISO 6142-1:2015, IDT)

Аналіз газів. Приготування калібрувальних газових сумішей. Частина 1. Гравіметричний метод для сумішей класу I
- На заміну ДСТУ ISO 6142:2003

4

ДСТУ ISO 6396:2017
(ISO 6396:2008, IDT)

Визначення рівня акустичної потужності. Умови динамічного випробування
- Вперше

5

ДСТУ ISO 8397:2017
(ISO 8397:1988, IDT)

Добрива тверді та ґрунтопокращувальні речовини. Контрольне просіювання
- Вперше

6

ДСТУ ISO 15604:2017
(ISO 15604:2016, IDT)

Добрива. Визначення різних форм азоту в одній пробі, що містить азот, як азот, аміак, сечовина та ціанамід азоту
- На заміну ДСТУ EN 15604:2015

7

ДСТУ ISO 17318:2017
(ISO 17318:2015, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Визначення вмісту миш'яку, кадмію, хрому, свинцю та ртуті
- Вперше

8

ДСТУ ISO 17319:2017
(ISO 17319:2015, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Визначення вмісту водорозчинного калію гравіметричним методом
- Вперше

9

ДСТУ ISO 17322:2017
(ISO 17322:2015, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Аналітичні методи для сечовини з покриттям із сірки (SCU)
- Вперше

10

ДСТУ ISO 17323:2017
(ISO 17323:2015, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Сечовина з покриттям із сірки (SCU). Загальні вимоги
- Вперше

11

ДСТУ ISO 18642:2017
(ISO 18642:2016, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Добрива класу сечовини. Загальні вимоги
- Вперше

12

ДСТУ ISO 18643:2017
(ISO 18643:2016, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Визначення вмісту біурету в мінеральних добривах. Метод HPLC
- Вперше

13

ДСТУ ISO 18644:2017
(ISO 18644:2016, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини з контрольованим вивільненням добрив. Загальні вимоги
- Вперше

14

ДСТУ ISO 18645:2017
(ISO 18645:2016, IDT)

Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Водорозчинні добрива. Загальні вимоги
- Вперше

15

ДСТУ ISO 19229:2017
(ISO 19229:2015, IDT)

Аналіз газів. Аналізування чистоти газів та опрацювання данних щодо чистоти
- Вперше

16

ДСТУ ISO 25475:2017
(ISO 25475:2016, IDT)

Добрива. Визначення аміачного азоту
- Вперше

17

ДСТУ ISO 25705:2017
(ISO 25705:2016, IDT)

Добрива. Визначення конденсатів сечовини з використанням високоефективної рідинної хроматографії (HPLC). Ізобутилідендикарбамід і кротонилідендикарбамід (метод А) та олігомери метилен-сечовини (метод Б)

18

ДСТУ OIML R 137-3:2017
(OIML R 137-3:2014, IDT)

Лічильники газу. Частина 3. Зразки протоколів випробувань
- Вперше

3. Прийняти зміну до національного нормативного документа, гармонізовану з європейським нормативним документом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:

1

ДСТУ EN 682:2017/
Зміна N 1:2017
(EN 682:2002/A1:2005, IDT)

Ущільники еластомерні. Вимоги до ущільнювальних матеріалів, які застосовують для труб і фітингів під час подавання газу та вуглеводневих рідин

4. Прийняти поправку до національного нормативного документа, гармонізовану з міжнародним нормативним документом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:

1

ДСТУ ISO 6396:2017/
Поправка N 1:2017
(ISO 6396:2008/Cor1:2009, IDT)

Визначення рівня акустичної потужності. Умови динамічного випробування

5. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 жовтня 2017 року:

1

ДСТУ EN 13253:2006

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в роботах з контролювання ерозії (захист узбережжя, берегові покриви)

2

ДСТУ EN 13255:2008

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів

3

ДСТУ EN 13256:2006

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в конструкціях тунелів і підземних споруд

4

ДСТУ EN 13257:2008

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики щодо застосування для розміщення твердих відходів

5

ДСТУ EN 13265:2008

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів

6

ДСТУ EN 13362:2008

Геосинтетичні бар'єри. Необхідні характеристики для використання в спорудженні каналів

7

ДСТУ EN 15604:2015

Добрива. Метод визначення різних форм азоту в одному зразку для добрив, що містять азот у формі нітритів, аміаку, сечовини та ціанаміду азоту

8

ДСТУ ISO 3310-1:2007

Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини

9

ДСТУ ISO 6141:2003

Аналіз газів. Вимоги до сертифікатів на повірочні гази та повірочні газові суміші

10

ДСТУ ISO 6142:2003

Аналіз газів. Готування повірочних газових сумішей. Гравіметричний метод

11

ДСТУ ISO 7837:2009

Добрива. Визначення насипної щільності дрібнозернистих добрив (без ущільнювання)

6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

8. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Г. В. Лісіна

 


Назад

 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.